© A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T  U V W X Y Z 
 • WAGE  —  кадр. заробітна плата; ставка оплати праці; заробіток грошова оплата працівникові (employee) за виконану роботу; ♦ заробітна плата є, як правило, погодинною і виплачується за фізичну, виробничу, механізовану, пов'язану зі зміною місця (itinerant) тощо роботу, яка не потребує спеціальної кваліфікації; сюди можна включити відрядну роботу (piecework), зарплата за яку виплачується згідно з кількістю виготовленої продукції actual ~ реальна заробітна плата; annual ~ річна заробітна плата; average ~ середня заробітна плата; average monthly ~ середня місячна заробітна плата; basic ~ основна заробітна плата; cash ~ заробітна плата, виплачена готівкою • номінальна зарплата; contractual ~ договірна заробітна плата; conversion ~ допомога при звільненні; daily ~ поденна заробітна плата; day ~ поденна заробітна плата; efficiency ~ відрядна заробітна плата • відрядна оплата праці; fair ~ справедлива заробітна плата; fixed ~ тверда заробітна плата • встановлена заробітна плата; fortnightly ~ двотижнева заробітна плата; gross ~ заробітна плата до відрахування податку; guaranteed ~ гаран to adjust ~s коригувати заробітну плату; to curb ~s зменшувати/зменшити заробітну плату • приборкувати/приборкати зростання заробітної плати; to cut ~s зменшувати/зменшити заробітну плату; to decrease ~s зменшувати/ зменшити заробітну плату; to deduct from ~s відраховувати/відрахувати від заробітної плати; to freeze ~s заморожувати/заморозити заробітну плату; to increase ~s збільшувати/збільшити заробітну плату; to lower ~s знижувати/ знизити заробітну плату; to pay ~s виплачувати/виплатити заробітну плату; to raise ~s підвищувати/підвищити заробітну плату; to receive ~s отримувати/ отримати заробітну плату; to reduce ~s знижувати/знизити заробітну плату; to retain ~s затримувати/затримати виплату заробітної плати;
 • WAN  —  ▷ «wide area network»
 • WAREHOUSE  —  (whs) n ком., марк. склад; сховище; товарний склад; оптовий склад; пакгауз; a складський приміщення, в якому зберігається велика кількість яких-небудь предметів, товарів, матеріалів і т. ін. до часу продажу або просування через канал збуту (channel of distribution) automated ~ механізований склад; bonded ~ приписний митний склад • склад для зберігання неоплачених вантажів; broker's ~ брокерський склад; captive ~ склад оптової фірми, який обслуговує тільки свої підприємства; cash-and-carry ~ склад для відпуску товарів за готівку; central ~ центральний склад; chain ~ склад мережі; cold-storage ~ склад-холодильник; commodity ~ товарний склад; consignee's ~ склад вантажоодержувача; consignment ~ консигнаційний склад; customs ~ митний склад; distribution ~ транзитний склад • склад-розподільник; ex warehouse; factory ~ фабричний склад; general merchandise ~ склад для зберігання різноманітних товарів; licenced ~ ліцензовани to deposit in a ~ розміщати/розмістити на складі; to place in a ~ поміщати/ помістити на склад; to store in a ~ поміщати/помістити на склад; to withdraw from a ~ брати/взяти зі складу; ~ book складська книга; ~ capacity місткість складу; ~ charges витрати на складське зберігання • плата за зберігання на складі; ~ contract складський контракт; ~ dues плата за зберігання на складі; ~ keeper власник складу • керівник складу; ~ receipt складська квитанція; ~ room складське приміщення; space ~ складська площа
 • WASTAGE  —  ▷ «waste»²
 • WASTE  —  1. pl сер. відходи; відходи виробництва; нереалізовані відходи; рештки; залишки; зношення; перевитрата; a зайвий; невикористаний; непридатний; небажаний; 2. бухг. втрата; зменшення; збиток; скорочення 1. зайвий або використаний матеріал, який утворюється внаслідок виробничого процесу чи операції; 2. втрата або зменшення запасу (inventory¹) протягом часу, що спричиняє розбіжність між фактичним наявним запасом і обліковим запасом; ♦ втрата може виникнути внаслідок крадіжки, шкоди, псування, випаровування тощо aluminum ~ відходи алюмінію; animal ~ відходи тваринництва; commercial ~ використана упаковка; construction ~ будівельне сміття; domestic ~ побутові відходи • побутові стічні води; farm ~ відходи сільськогосподарського виробництва; food ~ харчові відходи; gaseous ~ газові викиди; hazardous ~ небезпечні відходи; industrial ~ промислові відходи • виробничі відходи • промислові стічні води; invisible ~ непомітна втрата; liquid ~ рідинні відходи; manufacturing ~ виробничі відходи; municipal ~ міські відходи • міські стічні води; processing ~ виробничі відходи; production ~ виробничі відходи; radioactive ~ радіоактивні відходи; to dispose of ~ збуватися/збутися відходів; to produce ~ виробляти/виробити відходи; to recycle ~ переробляти/переробити відходи • утилізувати відходи; ~ disposal знешкодження відходів; ~ disposal expenses витрати на знешкодження відходів; ~ dumps місця скидання відходів; ~ material залишковий матеріал; ~ product відходи виробництва; ~ products відходи виробництва; ~ recycling утилізація відходів waste² :: shrinkage :: wastage ▹▹ «recycling»
 • WAYBILL  —  (WB) ком., міжторг. накладна; транспортна накладна; дорожній лист транспортний супровідний документ з інформацією про товар; ♦ накладна інформує про походження товару, маршрут до призначеного місця, вартість перевезення тощо air ~ авіавантажна накладна; interliner ~ дорожній лист перевезення вантажу прямим сполученням; liner ~ морська накладна; motor ~ транспортна накладна; overhead ~ дорожній лист для транспортного вантажу; rail ~ залізнична накладна; railroad ~ залізнична накладна; railway ~ залізнична накладна; revenue ~ дорожній лист із зазначенням тарифів; road ~ автодорожня накладна; sea ~ морська накладна to draw up a ~ оформляти/оформити накладну; to issue a ~ видавати/видати накладну; to make out a ~ оформляти/оформити накладну; to receive a ~ одержувати/одержати накладну; to sign a ~ підписувати/підписати накладну пор. «bill of lading»
 • WB  —  ▷ «waybill»
 • WEALTH TAX  —  под. майновий податок ▷ «tax»
 • WHIP SHOT  —  ▷ «zip pan»
 • WHIZ  —  ▷ «zip pan»
 • WHOLESALE  —  n збут, марк. оптова (гуртова) торгівля; оптовий (гуртовий) продаж; за оптову (гуртову) ціну; a оптовий, гуртовий; adv оптом; гуртом купівля великої кількості товарів у виробників (manufacturer), що перепродується у великій кількості іншим постачальникам, підприємствам, роздрібникам (retailer), покупцям to buy ~ купувати/купити оптом; to sell ~ продавати/продати оптом; ~ activities діяльність оптової торгівлі; ~ business оптова торгівля • оптове підприємство; ~ buying оптові покупки; ~ dealer оптовий торговець; ~ distributor оптовий торговець • оптова фірма; ~ firm оптова фірма; ~ goods оптові товари; ~ market оптовий ринок; ~ outlet оптовий ринок збуту • оптове торговельне підприємство • оптова торговельна точка; ~ price оптова ціна; ~ price index індекс оптових цін; ~ production масове виробництво • виробництво для оптового продажу; ~ stage етап оптової торгівлі; ~ trade оптова торгівля; ~ turnover оборот оптової торгівлі wholesale : retail; wholesale — присл. гуртом (зах. укр., діас.) пор. «retail»
 • WHOLESALER  —  ▷ «jobber»
 • WHS  —  ▷ «warehouse»
 • WIDE AREA NETWORK  —  (WAN) комп., тк. об'єднана мережа система комунікаційних зв'язків (напр., телефонні лінії, супутники), що з'єднує комп'ютерні сигнали всього світу; ♦ об'єднана мережа з'єднує користувачів (user) комп'ютерів через інтернет пор. «local area network»
 • WILL  —  юр. заповіт правовий документ заповідача (testator) про розпорядження своїм майном (property¹), що набирає сили після його смерті ambulatory ~ тимчасовий заповіт • заповіт непевного змісту; antenuptial ~ передшлюбний заповіт; conditional ~ умовний заповіт • заповіт з умовами; conjoint ~ спільний заповіт; contested ~ заповіт, правочинність якого заперечується; counter ~ взаємний заповіт майна; double ~ взаємний заповіт майна; holographic ~ власноручно написаний заповіт; last ~ заповіт; living ~ заповіт на випадок смерті; mutual ~ взаємний заповіт; nuncupative ~ усний заповіт; un officio us ~ незаконний заповіт last ~ and testament заповіт; probate of ~s затвердження заповітів; renunciation of ~ відмова від заповіту; to contest a ~ заперечувати/заперечити заповіт; to make a ~ укладати/укласти заповіт; ~ attested by witnesses заповіт, засвідчений свідками; ~ made before a notary нотаріально оформлений заповіт
 • WINDING-UP  —  ▷ «liquidation»
 • WIP  —  ▷ «work in process»
 • WORK IN PROCESS  —  (WIP) вир., бухг. амер. незавершене виробництво; незавершені одиниці виробу продукція, яка знаходиться в процесі виготовлення на даний період часу; ♦ незавершене виробництво у балансовому звіті (balance sheet) трактується як товарно-матеріальні запаси (inventory¹) ~ meeting нарада з питань незавершеного виробництва; ~ report звіт про незавершене виробництво work in process :: work in progress (австрал., англ.) :: goods in process
 • WORK IN PROGRESS  —  вир., бухг. австрал., англ. незавершене виробництво; незавершені одиниці виробу ▷ «work in process»
 • WORKING CAPITAL RATIO  —  ▷ «current ratio»
 • WRIT  —  юр. судовий наказ; судовий документ; судова повістка; судовий припис; наказ; ухвала офіційно виданий судом документ з певним розпорядженням alias ~ повторна заява про позов • повторний судовий наказ; alternative ~ альтернативний судовий припис; concurrent ~s паралельні судові приписи; judicial ~s приписи суду; original ~ первісна повістка до суду; prerogative ~ прерогативний припис; testatum ~ повторний припис про виконання рішення to enforce a ~ приводити/привести припис суду до виконання • приводити/привести судовий припис до виконання; to issue a ~ видавати/видати судовий припис; to receive a ~ одержувати/одержати судовий припис; to serve a ~ вручати/вручити судовий припис • надсилати/надіслати судову повістку; ~ of arrest розпорядження про накладання арешту на товари; ~ of assistance виконавчий припис про введення у володіння; ~ of attachment припис про приведення до суду • судовий припис накладання арешту на майно; ~ of attendance припис щодо участі у засіданні; ~ of capias припис суду про арешт особи; ~ of covenant припис щодо виклику до суду у справі порушення договору; ~ of debt судовий виклик у справі стягнення грошового боргу; ~ of deceit ухвала позову про
T: 0.069756368 M: 1 D: 1