© A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T  U V W X Y Z 
 • VALUE  —  ком. вартість; цінність; ціна; оцінна вартість; значення вартість товару, послуги, активу (asset¹) тощо, виражена у грошах; ♦ вартість встановлюється відповідно до мінової вартості одного продукту чи активу щодо іншого acquisition ~ купівельна вартість; actual ~ справжня вартість • дійсна вартість; added ~ додана вартість; adjusted present ~ (APV) скоригована поточна вартість; advertising ~ рекламна вартість; aggregate ~ сукупна вартість; allowed ~ дозволене значення; annual ~ річна вартість; anticipated ~ сподівана вартість; appraised ~ оцінена вартість; approximate ~ приблизна вартість; arbitrary ~ умовна вартість; assessed ~ оціночна вартість; asset ~ номінальна вартість активів; associative ~ асоціативна вартість; auction ~ аукціонна вартість; average ~ середня вартість • середнє значення; balance sheet ~ балансова вартість; above the ~ вище від вартості; at ~ за ціну дня; export ~ of imported merchandise вартість товарів за експортними цінами у країні відправлення; of ~ цінний • дорогоцінний: of equal ~ рівноцінний; of full ~ повноцінний; of little ~ малоцінний; of no ~ нецінний; ~ of no practical без практичної цінності; to assess the ~ оцінювати/оцінити вартість; to compute the ~ оцінювати/ оцінити вартість • калькулювати вартість; to create ~ створювати/створити вартість; to declare the ~ заявляти/заявити вартість; to decline in ~ знижуватися в ціні; to decrease in ~ втрачати цінність; to determine the ~ оцінювати/оцінити вартість • визначати/визначити вартість; to determine ~ value :: value in exchange
 • VALUE IN EXCHANGE  —  ком. вартість; цінність; ціна; оцінна вартість; значення; мінова вартість ▷ «value»
 • VARIABLE COSTING  —  бухг., вир. калькуляція собівартості за змінними витратами ▷ «direct costing»
 • VARIABLE COSTS  —  вир., бухг. змінні витрати; змінні виробничі витрати витрати, які змінюються згідно з рівнем виробництва чи діяльності; ♦ до змінних витрат відносять витрати на робочу силу, основні й допоміжні матеріали тощо to calculate the ~ підраховувати/підрахувати змінні витрати; to cover the ~ покривати/покрити змінні витрати; to meet the ~ оплачувати/оплатити витрати • покривати/покрити змінні витрати; to pay the ~ оплачувати/оплатити змінні витрати; to work out the ~ обраховувати/обрахувати змінні витрати пр. «fixed costs»
 • VARIANCE  —  бухг., фін. відхилення; розходження; дисперсія розбіжність, яка стосується різниці між фактичним результатом і нормативним чи передбачуваним результатом або результатом, визначеним кошторисом (budget); ♦ відхилення підраховується для різних фінансових, виробничих та ін. категорій, щоб з'ясувати розбіжність у продуктивності (efficiency²), витратах (cost), обсязі виробництва, цінах (price), прибутках (profit), фонді заробітної плати (payroll¹) тощо activity ~ відхилення за обсягом виробництва; budget ~ бюджетне відхилення • відхилення від бюджету; capacity ~ відхилення виробничої потужності від норми; chance ~s випадкові відхилення; contribution margin ~ відхилення граничного прибутку; cost ~ відхилення від нормативних витрат; cost-centre ~ відхилення від нормативних витрат; denominator ~ відхилення за обсягом виробництва; direct labour ~ відхилення за прямими витратами на робочу силу; direct labour efficiency ~ відхилення за кількістю робочої сили; direct labour yield ~ відхилення за якістю й кількістю робочої сили • відхилення за якістю або кількістю робочої сили; direct materials price ~ відхилення за ціною матеріалів; direct materials usage ~ відхилення за в ~ account рахунок відхилень витрат від нормативного рівня; ~ analysis дисперсійний аналіз
 • VENDEE  —  ▷ «buyer»¹
 • VERTICAL MERGER  —  бірж. вертикальне злиття ▷ «merger»
 • VISIBLE EXPORTS  —  міжторг. «видимий» експорт ▷ «export»
 • VISIBLE IMPORTS  —  міжторг. «видимий» імпорт ▷ «import»
 • VOLUME VARIANCE  —  вир. бухг. відхилення за обсягом; відхилення за величиною розбіжність, що вказує на різницю між розподіленими накладними витратами (applied overheads) на продукцію та накладними витратами, визначеними кошторисом (budgeted fixed overheads), що обчислюється при зміні в нормативній продуктивності (standard efficiency); ♦ відхилення за обсягом являє собою міру рівня продуктивності чи рівня використання фабричного устаткування; у випадку, якщо рівень стандартної продуктивності відрізняється від рівня фактичної продуктивності, виникає т. зв. відхилення за обсягом виробництва (production volume variance) volume variance :: capacity variance :: activity variance; volume variance ‡ volume variance (393) ▹▹ «price variance» ▹▹ «variance»
 • VOLUNTARY BANKRUPTCY  —  юр., фін. добровільне банкрутство ▷ «bankruptcy»
 • VOLUNTARY LIQUIDATION  —  юр., фін. добровільна ліквідація ▷ «liquidation»
T: 0.063432606 M: 1 D: 1