Найдено 200+ «V»

VALUE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком. вартість; цінність; ціна; оцінна вартість; значення вартість товару, послуги, активу (asset¹) тощо, виражена у грошах; ♦ вартість встановлюється відповідно

VALUE IN EXCHANGE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком. вартість; цінність; ціна; оцінна вартість; значення; мінова вартість ▷ «value»

VARIABLE COSTING

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., вир. калькуляція собівартості за змінними витратами ▷ «direct costing»

VARIABLE COSTS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

вир., бухг. змінні витрати; змінні виробничі витрати витрати, які змінюються згідно з рівнем виробництва чи діяльності; ♦ до змінних витрат відносять витрати на

VARIANCE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., фін. відхилення; розходження; дисперсія розбіжність, яка стосується різниці між фактичним результатом і нормативним чи передбачуваним результатом або рез

VOLUME VARIANCE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

вир. бухг. відхилення за обсягом; відхилення за величиною розбіжність, що вказує на різницю між розподіленими накладними витратами (applied overheads) на продукц

EXIT VALUE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бірж. вихідна вартість вартість активу (asset¹), реалізованого на певну дату в об'єктивній операції (arm's length transaction); ♦ під вихідною вартістю розумієт

FACE VALUE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бірж. номінальна вартість; номінал номінальна сума, вказана на фінансовому документі; ♦ номінальною вартістю є, напр., сума, виписана на посвідченому чекові (ce

FUTURE VALUE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(FV) фін., бухг. майбутня вартість вартість, до якої зросте в майбутньому вкладена сума грошей з урахуванням відсоткової ставки; має таку формулу підрахунку:

NET PRESENT VALUE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(NPV) фін., бухг. чиста теперішня вартість; чиста дисконтована вартість; чиста сучасна вартість; чиста поточна вартість поточна вартість (present value) передб

PAR VALUE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бірж. номінальна вартість; номінал; номінальна ціна; записана ціна; реєстрована ціна; називна вартість; паритет 1. грошова сума, визначена законом про підприємс

PRESENT VALUE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(PV) фін., бухг. теперішня вартість; дисконтована вартість; сучасна вартість; поточна вартість вартість майбутніх доходів або надходжень на поточний час з урах

PRICE VARIANCE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг. відхилення за рахунок зміни ціни; дисперсія цін різниця між фактичною ціною за одиницю товару (actual unit price) та її нормативною ціною (standard unit p

RATE VARIANCE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг. відхилення за рахунок зміни ціни ▷ «price variance»

TRUE AND FAIR VIEW

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., ауд. правдиве і безстороннє зображення; точне відображення стану діяльності (компанії) ▷ «audit» ▷ «auditor»

HOLDING VAT

Англо-русский технический словарь

чан для выдержкиАнгло-русский технический словарь.

HOSPITAL VESSEL

Англо-русский технический словарь

госпитальное судноАнгло-русский технический словарь.

HOTCATHODE VALVE

Англо-русский технический словарь

термокатодная лампаАнгло-русский технический словарь.

HOTWIRE VOLTMETER

Англо-русский технический словарь

тепловой вольтметрАнгло-русский технический словарь.

HYDROGEN ION VALUE

Англо-русский технический словарь

водородно-ионный показательАнгло-русский технический словарь.

IDEAL VALUE

Англо-русский технический словарь

1) идеальная величина2) истинное значениеАнгло-русский технический словарь.

IDENTICALLY VALID

Англо-русский технический словарь

всегда-истинныйАнгло-русский технический словарь.

IF WE VARY

Англо-русский технический словарь

варьируяАнгло-русский технический словарь.

IMAGE VISIBILITY

Англо-русский технический словарь

контрастность изображенияАнгло-русский технический словарь.

IMPROVED VALUE

Англо-русский технический словарь

уточненное значениеАнгло-русский технический словарь.

IN ABSOLUTE VALUE

Англо-русский технический словарь

по модулюАнгло-русский технический словарь.

IN PLAIN VIEW

Англо-русский технический словарь

на видном местеАнгло-русский технический словарь.

IN VAIN

Англо-русский технический словарь

1) бесполезно2) даром3) напрасноАнгло-русский технический словарь.

IN VIEW OF

Англо-русский технический словарь

1) ввиду2) в видуАнгло-русский технический словарь.

INDEPENDENCE IN VARIETY

Англо-русский технический словарь

независимость в разнообразииАнгло-русский технический словарь.

INDEPENDENT VARIABLE

Англо-русский технический словарь

1) аргумент2) независимая величинаАнгло-русский технический словарь.

INDEPENDENT VENTILATION

Англо-русский технический словарь

независимая вентиляцияАнгло-русский технический словарь.

INDUCTION VOLTMETER

Англо-русский технический словарь

вольтметр индуктивной системыАнгло-русский технический словарь.

INESTIMABLE VALUE

Англо-русский технический словарь

бесценностьАнгло-русский технический словарь.

INHALATION VALVE

Англо-русский технический словарь

клапан вдохаАнгло-русский технический словарь.

INITIAL VACUUM

Англо-русский технический словарь

1) начальный вакуум2) <engin.> форвакуумАнгло-русский технический словарь.

INK VEHICLE

Англо-русский технический словарь

связующее полиграфической краскиАнгло-русский технический словарь.

INLET VALVE

Англо-русский технический словарь

впускной клапанАнгло-русский технический словарь.

INLET VANE

Англо-русский технический словарь

входная лопаткаАнгло-русский технический словарь.

INPUT VARIABLE

Англо-русский технический словарь

входная переменнаяАнгло-русский технический словарь.

INPUT VECTOR

Англо-русский технический словарь

вектор затратАнгло-русский технический словарь.

INPUT VOLTAGE

Англо-русский технический словарь

1) входное напряжение2) входное напряжение оптопарыАнгло-русский технический словарь.

INSTANTANEOUS VALUE

Англо-русский технический словарь

мгновенное значениеАнгло-русский технический словарь.

INSULATING VARNISH

Англо-русский технический словарь

электроизоляционный лакАнгло-русский технический словарь.

INSURABLE VALUE

Англо-русский технический словарь

страховая стоимостьАнгло-русский технический словарь.

INTEGRATION VARIABLE

Англо-русский технический словарь

переменная интегрированияАнгло-русский технический словарь.

INTELLIGENT VIDEOTERMINAL

Англо-русский технический словарь

интеллектуальный видеотерминалАнгло-русский технический словарь.

INTERCLASS VARIANCE

Англо-русский технический словарь

дисперсия между классамиАнгло-русский технический словарь.

INTERIOR VARNISH

Англо-русский технический словарь

лак для внутренних работАнгло-русский технический словарь.

INTERNAL VIBRATOR

Англо-русский технический словарь

внутренний вибраторАнгло-русский технический словарь.

INTERPLANETARY VEHICLE

Англо-русский технический словарь

межпланетный корабльАнгло-русский технический словарь.

INTERRUPT VECTOR

Англо-русский технический словарь

вектор прерыванийАнгло-русский технический словарь.

INTRACLASS VARIANCE

Англо-русский технический словарь

дисперсия внутри классаАнгло-русский технический словарь.

INTRINSIC VISCOSITY

Англо-русский технический словарь

внутренняя вязкостьАнгло-русский технический словарь.

INVERTED V ANTENNA

Англо-русский технический словарь

двускатная антеннаАнгло-русский технический словарь.

ION PLASMA VIBRATIONS

Англо-русский технический словарь

ионные плазменные колебанияАнгло-русский технический словарь.

IONIC VALENCE

Англо-русский технический словарь

ионная валентностьАнгло-русский технический словарь.

IRON VITRIOL

Англо-русский технический словарь

железный купоросАнгло-русский технический словарь.

IRREGULAR VARIATIONS

Англо-русский технический словарь

иррегулярные вариацииАнгло-русский технический словарь.

IRROTATIONAL VECTOR

Англо-русский технический словарь

безвихревой векторАнгло-русский технический словарь.

IRROTATIONAL VIBRATIONS

Англо-русский технический словарь

безвихревые колебанияАнгло-русский технический словарь.

ISOCHRONAL VIBRATIONS

Англо-русский технический словарь

изохронные колебанияАнгло-русский технический словарь.

JACOBIAN VARIETY

Англо-русский технический словарь

многообразие якобиевоАнгло-русский технический словарь.

JET VACUUM PUMP

Англо-русский технический словарь

<engin.> вакуум-насос эжекторныйАнгло-русский технический словарь.

JET VANE

Англо-русский технический словарь

<rocket> руль газовыйАнгло-русский технический словарь.

JETPIPE VALVE

Англо-русский технический словарь

струйный клапанАнгло-русский технический словарь.

KICKBACK VOLTAGE

Англо-русский технический словарь

бросок обратного напряженияАнгло-русский технический словарь.

KILL VOLTAGE

Англо-русский технический словарь

съедатьАнгло-русский технический словарь.

KINEMATIC VISCOSITY

Англо-русский технический словарь

кинематическая вязкостьАнгло-русский технический словарь.

KINGSTON VALVE

Англо-русский технический словарь

забортный клапанАнгло-русский технический словарь.

KNOCK VALUE

Англо-русский технический словарь

детонационная характеристикаАнгло-русский технический словарь.

LABEL VOLUME

Англо-русский технический словарь

снабжать том меткойАнгло-русский технический словарь.

LAC VARNISH

Англо-русский технический словарь

шеллачный лакАнгло-русский технический словарь.

LADDER VEIN

Англо-русский технический словарь

лестничная жилаАнгло-русский технический словарь.

LATENT VALENCE

Англо-русский технический словарь

скрытая валентностьАнгло-русский технический словарь.

LATTICE VACANCY

Англо-русский технический словарь

1) вакантное место2) <min.> вакансияАнгло-русский технический словарь.

LAUNCH VEHICLE

Англо-русский технический словарь

<cosm.> средство выведенияАнгло-русский технический словарь.

LAUNCH VESSEL

Англо-русский технический словарь

спускать судно на водуАнгло-русский технический словарь.

LAW OF COMBINING VOLUMES

Англо-русский технический словарь

закон объемных отношенийАнгло-русский технический словарь.

LAW OF REQUISITE VARIETY

Англо-русский технический словарь

закон необходимого разнообразияАнгло-русский технический словарь.

LAW OF VALUE

Англо-русский технический словарь

<econ.> закон стоимостиАнгло-русский технический словарь.

LAW OF VIRUTAL VELOCITIES

Англо-русский технический словарь

закон виртуальных скоростейАнгло-русский технический словарь.

LAY DOWN VESSEL

Англо-русский технический словарь

закладывать судноАнгло-русский технический словарь.

LAY UP VESSEL

Англо-русский технический словарь

ставить судно на приколАнгло-русский технический словарь.

LEAD VEIN

Англо-русский технический словарь

жила-проводникАнгло-русский технический словарь.

LEAD VITRIOL

Англо-русский технический словарь

свинцовый купоросАнгло-русский технический словарь.

LEFTSIDE VIEW

Англо-русский технический словарь

вид слеваАнгло-русский технический словарь.

LEVEL VIAL

Англо-русский технический словарь

ампула уровняАнгло-русский технический словарь.

LEVELLING VESSELS

Англо-русский технический словарь

уравнительные сосудАнгло-русский технический словарь.

LIFTING VEHICLE

Англо-русский технический словарь

крылатый летательный аппаратАнгло-русский технический словарь.

LIGHTSENSITIVE VARNISH

Англо-русский технический словарь

светочувствительный лакАнгло-русский технический словарь.

LIMIT OF VISION

Англо-русский технический словарь

граница зрительного ощущенияАнгло-русский технический словарь.

LIMITED VARIATION

Англо-русский технический словарь

ограниченная вариацияАнгло-русский технический словарь.

LIMITING VALUE

Англо-русский технический словарь

предельная величинаАнгло-русский технический словарь.

LINEAR VIBRATIONS

Англо-русский технический словарь

линейные колебанияАнгло-русский технический словарь.

LINEARDEPENDENT VECTOR

Англо-русский технический словарь

линейно-зависимые векторыАнгло-русский технический словарь.

LOAD VOLTAGE

Англо-русский технический словарь

напряжение нагрузкиАнгло-русский технический словарь.

LOADBEARING VALUE

Англо-русский технический словарь

несущая величинаАнгло-русский технический словарь.

LOCAL VENTILATION

Англо-русский технический словарь

местная вентиляцияАнгло-русский технический словарь.

LOCALIZED VECTOR

Англо-русский технический словарь

связанный векторАнгло-русский технический словарь.

LONG OIL VARNISH

Англо-русский технический словарь

жирный масляный лакАнгло-русский технический словарь.

LONG VACATION

Англо-русский технический словарь

летние каникулыАнгло-русский технический словарь.

LOSS OF VACUUM

Англо-русский технический словарь

ослабление вакуумаАнгло-русский технический словарь.

LOW HEAT VALUE

Англо-русский технический словарь

низшая теплотворная способностьАнгло-русский технический словарь.

LOW VACUUM

Англо-русский технический словарь

низкий вакуумАнгло-русский технический словарь.

LOW VISIBILITY

Англо-русский технический словарь

1) видимость низкая2) <meteor.> видимость пониженнаяАнгло-русский технический словарь.

LOWLIFT VALVE

Англо-русский технический словарь

низкоподъемный клапанАнгло-русский технический словарь.

MACHINE VARIABLE

Англо-русский технический словарь

машинная переменнаяАнгло-русский технический словарь.

MAGNETIC VECTOR

Англо-русский технический словарь

магнитный векторАнгло-русский технический словарь.

MAGNETOSTRICTION VIBRATOR

Англо-русский технический словарь

магнитострикционный вибраторАнгло-русский технический словарь.

MAGNITUDE OF VECTOR

Англо-русский технический словарь

абсолютная величина вектораАнгло-русский технический словарь.

MAIDEN VOYAGE

Англо-русский технический словарь

первое плаваниеАнгло-русский технический словарь.

MAIL VAN

Англо-русский технический словарь

почтовый автомобильАнгло-русский технический словарь.

MAKE ... VANISH

Англо-русский технический словарь

<math.> обращать в нульАнгло-русский технический словарь.

MAKE VANISH

Англо-русский технический словарь

обращать в нульАнгло-русский технический словарь.

MANEUVERING VALVE

Англо-русский технический словарь

маневровый клапанАнгло-русский технический словарь.

MANIPULATED VARIABLE

Англо-русский технический словарь

регулирующий параметрАнгло-русский технический словарь.

MARKER VARIABLE

Англо-русский технический словарь

<math.> переменная двузначнаяАнгло-русский технический словарь.

MASH VAT

Англо-русский технический словарь

заторный чанАнгло-русский технический словарь.

MASS VELOCITY

Англо-русский технический словарь

<phys.> скорость весоваяАнгло-русский технический словарь.

MEAN VALUE

Англо-русский технический словарь

1) математическое ожидание2) среднее значениеАнгло-русский технический словарь.

MEANSQUARE VALUE

Англо-русский технический словарь

среднее значение квадратаАнгло-русский технический словарь.

MEASURED VARIABLE

Англо-русский технический словарь

1) измеренная2) регулируемая переменная величинаАнгло-русский технический словарь.

MEASURING VESSEL

Англо-русский технический словарь

измерительный сосудАнгло-русский технический словарь.

MECHANICAL VENTILATION

Англо-русский технический словарь

искусственная вентиляцияАнгло-русский технический словарь.

MEDICAL VEHICLE

Англо-русский технический словарь

санитарный автомобильАнгло-русский технический словарь.

MEDIUM VACUUM

Англо-русский технический словарь

средний вакуумАнгло-русский технический словарь.

MERCURYARC VALVE

Англо-русский технический словарь

ртутный вентильАнгло-русский технический словарь.

METALFACED VENEER

Англо-русский технический словарь

металлизированная фанераАнгло-русский технический словарь.

METERING VALVE

Англо-русский технический словарь

1) дозирующий клапан2) клапан дозировочный3) устройство подающееАнгло-русский технический словарь.

MINE VENTILATION

Англо-русский технический словарь

рудничная вентиляцияАнгло-русский технический словарь.

MISSING VARIABLE

Англо-русский технический словарь

недостающая переменнаяАнгло-русский технический словарь.

MODE A VANISHES

Англо-русский технический словарь

мода А выпадаетАнгло-русский технический словарь.

MODEL VALIDATION

Англо-русский технический словарь

1) обоснование адекватности модели2) доказательство адекватности моделиАнгло-русский технический словарь.

MODERATE VISIBILITY

Англо-русский технический словарь

<meteor.> видимость яснаяАнгло-русский технический словарь.

MODULUS OF VECTOR

Англо-русский технический словарь

длина вектораАнгло-русский технический словарь.

MOISTUREPROOF VARNISH

Англо-русский технический словарь

влагостойкий лакАнгло-русский технический словарь.

MOLAR VOLUME

Англо-русский технический словарь

молярный объемАнгло-русский технический словарь.

MOLD VULCANIZATION

Англо-русский технический словарь

формовая вулканизацияАнгло-русский технический словарь.

MOTOR VEHICLE

Англо-русский технический словарь

автомашинаАнгло-русский технический словарь.

MOTORIZED VALVE

Англо-русский технический словарь

вентиль с электроприводомАнгло-русский технический словарь.

MOUNT VOLUME

Англо-русский технический словарь

устанавливать объемАнгло-русский технический словарь.

MOVINGCOIL VIBRATOR

Англо-русский технический словарь

магнитоэлектрический вибраторАнгло-русский технический словарь.

MOVINGCOIL VOLTMETER

Англо-русский технический словарь

магнитоэлектрический вольтметрАнгло-русский технический словарь.

MOVINGIRON VOLTMETER

Англо-русский технический словарь

вольтметр электромагнитной системыАнгло-русский технический словарь.

MUD VALVE

Англо-русский технический словарь

грязевой вентильАнгло-русский технический словарь.

MULTIELECTRODE VALVE

Англо-русский технический словарь

многоэлектродная лампаАнгло-русский технический словарь.

MULTIPLY VENEER

Англо-русский технический словарь

многослойная фанераАнгло-русский технический словарь.

MULTIRANGE VOLTMETER

Англо-русский технический словарь

многопредельный вольтметрАнгло-русский технический словарь.

MULTIWAY VALVE

Англо-русский технический словарь

многоходовой вентильАнгло-русский технический словарь.

MULTIWAY VALVE

Англо-русский технический словарь

многоходовой клапанАнгло-русский технический словарь.

NATURAL VENTILATION

Англо-русский технический словарь

естественная вентиляцияАнгло-русский технический словарь.

NEEDLE VALVE

Англо-русский технический словарь

игольчатый клапанАнгло-русский технический словарь.

NEEDLE VIBRATOR

Англо-русский технический словарь

стержневой вибраторАнгло-русский технический словарь.

NEGATIVE VALUE

Англо-русский технический словарь

отрицательная величинаАнгло-русский технический словарь.

NEUTRAL VERTEX

Англо-русский технический словарь

нейтральная вершинаАнгло-русский технический словарь.

NICKEL VITRIOL

Англо-русский технический словарь

никелевый купоросАнгло-русский технический словарь.

NIGHT VISIBILITY

Англо-русский технический словарь

ночная видимостьАнгло-русский технический словарь.

NOISE VOLTAGE

Англо-русский технический словарь

напряжение шумовАнгло-русский технический словарь.

NOMINAL VALUE

Англо-русский технический словарь

номинальная величинаАнгло-русский технический словарь.

NONLOCALIZED VECTOR

Англо-русский технический словарь

скользящий векторАнгло-русский технический словарь.

NONNEWTONIAN VISCOSITY

Англо-русский технический словарь

аномальная вязкостьАнгло-русский технический словарь.

NONRECOVERABLE VEHICLE

Англо-русский технический словарь

невозвращаемый летательный аппаратАнгло-русский технический словарь.

NONSULPHUR VULCANIZATION

Англо-русский технический словарь

бессерная вулканизацияАнгло-русский технический словарь.

NONSYNCHRONOUS VIBRATOR

Англо-русский технический словарь

асинхронный вибраторАнгло-русский технический словарь.

NONVANISHING VECTOR

Англо-русский технический словарь

ненулевой векторАнгло-русский технический словарь.

NORMAL VECTOR

Англо-русский технический словарь

вектор нормалиАнгло-русский технический словарь.

NOT VALID

Англо-русский технический словарь

незаконныйАнгло-русский технический словарь.

NOZZLE VANE

Англо-русский технический словарь

лопатка соплового аппаратаАнгло-русский технический словарь.

NUCLEARPOWERED VESSEL

Англо-русский технический словарь

1) атомное судно2) атомоходАнгло-русский технический словарь.

NULL VALENCE

Англо-русский технический словарь

нулевая валентностьАнгло-русский технический словарь.

NULL VECTOR

Англо-русский технический словарь

1) нулевой вектор2) изотропный векторАнгло-русский технический словарь.

NULLBALANCE VOLTMETER

Англо-русский технический словарь

компенсационный вольтметрАнгло-русский технический словарь.

NUMERICAL VALUE

Англо-русский технический словарь

численная величинаАнгло-русский технический словарь.

OBJECT VARIABLE

Англо-русский технический словарь

предметная переменнаяАнгло-русский технический словарь.

OBJECTIVE VARIABLE

Англо-русский технический словарь

оптимизируемый параметрАнгло-русский технический словарь.

OBSERVABLE VALUE

Англо-русский технический словарь

наблюдаемая величинаАнгло-русский технический словарь.

OBSERVABLE VARIABLES

Англо-русский технический словарь

наблюдаемые переменныеАнгло-русский технический словарь.

OELORESINOUS VARNISH

Англо-русский технический словарь

масляный лакАнгло-русский технический словарь.

OF CONSTANT VOLUME

Англо-русский технический словарь

изохорическийАнгло-русский технический словарь.

OF EQUAL VALUE

Англо-русский технический словарь

равноценныйАнгло-русский технический словарь.

OF FULL VALUE

Англо-русский технический словарь

полноценныйАнгло-русский технический словарь.

OF LOW VISCOSITY

Англо-русский технический словарь

маловязкийАнгло-русский технический словарь.

OF VARYING ACCURACY

Англо-русский технический словарь

неравноточныйАнгло-русский технический словарь.

OFFTRACK VEHICLES

Англо-русский технический словарь

безрельсовый транспортАнгло-русский технический словарь.

OPENCIRCUIT VOLTAGE

Англо-русский технический словарь

напряжение холостого ходаАнгло-русский технический словарь.

OPERATE ON VARIABLE

Англо-русский технический словарь

отрабатывать переменнуюАнгло-русский технический словарь.

OPERATE VALUE

Англо-русский технический словарь

параметр срабатыванияАнгло-русский технический словарь.

OPERATING VARIABLES

Англо-русский технический словарь

рабочий режимАнгло-русский технический словарь.

OPPOSITE VIEWPOINT

Англо-русский технический словарь

контрапозицияАнгло-русский технический словарь.

OPTIMAL VALUE

Англо-русский технический словарь

оптимальная величинаАнгло-русский технический словарь.

ORBITAL VELOCITY

Англо-русский технический словарь

1) <cosm.> скорость астронавтическая первая2) скорость космическая перваяАнгло-русский технический словарь.

ORTHOGONAL VECTORS

Англо-русский технический словарь

ортогональные векторыАнгло-русский технический словарь.

OUTCROP OF VEIN

Англо-русский технический словарь

выклинивание жилыАнгло-русский технический словарь.

OUTER VALLEY

Англо-русский технический словарь

боковая долина зоны проводимостиАнгло-русский технический словарь.

OUTPUT VARIABLE

Англо-русский технический словарь

выходная переменнаяАнгло-русский технический словарь.

OUTPUT VOLTAGE

Англо-русский технический словарь

выходное напряжениеАнгло-русский технический словарь.

OVERLOAD VALVE

Англо-русский технический словарь

перегрузочный клапанАнгло-русский технический словарь.

PACE VOLTAGE

Англо-русский технический словарь

шаговое напряжениеАнгло-русский технический словарь.

PACK BY VOLUME

Англо-русский технический словарь

фасовать по объемуАнгло-русский технический словарь.

PACKING OF VOIDS

Англо-русский технический словарь

заполнение пустотАнгло-русский технический словарь.

PAIR OF VACANCIES

Англо-русский технический словарь

парная вакансияАнгло-русский технический словарь.

PARABOLIC VELOCITY

Англо-русский технический словарь

1) <cosm.> скорость астронавтическая вторая2) скорость космическая втораяАнгло-русский технический словарь.

PARTIAL VOLUME

Англо-русский технический словарь

парциальный объемАнгло-русский технический словарь.

PATROL VESSEL

Англо-русский технический словарь

патрульное судноАнгло-русский технический словарь.

PEAK VOLTAGE

Англо-русский технический словарь

амплитудное напряжениеАнгло-русский технический словарь.

PEAKTOPEAK VALUE

Англо-русский технический словарь

1) размах напряжения2) амплитуда двойнаяАнгло-русский технический словарь.

PERCENT BY VOLUME

Англо-русский технический словарь

объемный процентАнгло-русский технический словарь.

PERFECT VACUUM

Англо-русский технический словарь

абсолютный вакуумАнгло-русский технический словарь.

PH VALUE

Англо-русский технический словарь

водородный показательАнгло-русский технический словарь.

PICKUP VALUE

Англо-русский технический словарь

параметр действия релеАнгло-русский технический словарь.

PILOT VALVE

Англо-русский технический словарь

вспомогательный клапанАнгло-русский технический словарь.

PILOTLESS VEHICLE

Англо-русский технический словарь

беспилотный летательный аппаратАнгло-русский технический словарь.

PITCH VARIATION

Англо-русский технический словарь

"детонация" звукаАнгло-русский технический словарь.

PITTED VALVE

Англо-русский технический словарь

клапан со следами питтингаАнгло-русский технический словарь.

Время запроса ( 0.328586896 сек)
T: 0.331635918 M: 1 D: 0