Найдено 200+ «T»

TANGIBLE ASSETS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. матеріальні активи; реальний основний капітал активи (asset¹), які мають речову (матеріальну) форму, напр. устаткування, будівлі, земля, запаси сиро

TARE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n роз., трс. тара; вага тари або упаковки; a тарний місткість чи вага вагону, упаковки товару, ящика, мішка, коробки та ін. засобів для збереження при транспорт

TARGET

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n 1. мен., марк., рек. ціль; завдання; напрям; мета; 2. контрольна цифра; намічена цифра; планова цифра; 3. цільова аудиторія споживачів; a цільовий; плановий 1

TARIFF

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(trf) 1. n под. тариф; мито; a тарифний; митний; 2. прейскурант; 3. тарифний збірник 1. вид непрямого податку (indirect tax), який накладається на імпортовані

TAX

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n под. податок; збір; акциз; обкладення; a податковий обов'язковий платіж, який уряд накладає на товари і послуги, на дохід окремих осіб і підприємств, на власн

TAXATION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

под. оподаткування; стягнення податків; обкладення податком система фінансування державних видатків, джерелом яких служить сукупність податків (tax), що надходя

TERM

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком. 1. n строк; період; час; термін; a строковий; терміновий; 2. pl умови 1. визначений відрізок часу; момент настання, виконання чого-небудь; 2. обставини, як

TERM LIABILITIES

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., рах. довгострокові зобов'язання; довготермінові зобов'язання ▷ «non-current liabilities»

TESTATOR

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

юр. заповідач; спадкодавець особа, яка подає свою передсмертну волю у формі заповіту (will) ▹▹ «executor»

TIGHT MONEY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., банк. «стиснуті» гроші; дорогі гроші; грошова нестача; обмежений кредит кон'юнктура грошового ринку (money market), яка породжує несприятливі умови для од

TIME DRAFT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

банк., міжторг. строкова тратта; строковий вексель ▷ «bank draft»

TIME SHEET

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

кадр. табель друкований бланк, на якому записуються години праці робітника (employee) або час, витрачений на визначену операцію (job²) daily ~ щоденний табель;

TIMES-INTEREST-EARNED RATIO

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. коефіцієнт покриття відсотків; коефіцієнт покриття відсоткових витрат; коефіцієнт кратності відсотків фінансовий показник, що встановлює відношення

TRADE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

1. n ком. торгівля; галузь; 2. професія, ремесло, спеціальність; a торговельний; торговий 1. форма обміну товарів, послуг, валюти (currency¹) тощо на основі куп

TRADE BILL

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

банк., міжторг. торговельна тратта ▷ «bill of exchange»

TRADE CREDITORS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг. англ. кредиторська заборгованість; рахунок кредиторів; кредитори за розрахунком; рахунки до оплати; кредитори ▷ «accounts payable»

TRADE DEBTORS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг. англ. дебіторська заборгованість; рахунок дебіторів; дебітори за розрахунком; рахунки до одержання; дебітори ▷ «accounts receivable»

TRADEMARK

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(™; T.M.; tm) марк., юр. товарний знак; торговий знак; торгова марка; фірмовий знак; фабрична марка; виробничий знак специфічний знак у формі символу, графічно

TRAINING

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n мен., кадр, навчання; підготовка; тренування; a навчальний; підготовчий практична діяльність особи, яка націлена на поліпшення та удосконалення знань, умінь,

TRANSACTION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

1. n ком. ведення справи; справа; операція; угода; 2. n операція; a операційний; 3. n трансакція; a трансакційний 1. ведення торговельної справи, завершення тор

TREASURY BILL

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(T-bill) фін., бірж. казначейський вексель; вексель державної скрабниці короткострокове зобов'язання з терміном платежу від 3 до 6 місяців, що випускається цен

TREATY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

міжторг., юр. договір; міжнародний договір; угода; конвенція міждержавна письмова угода відповідно до чинного міжнародного законодавства; ♦ міжнародні договори

TREND

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком., марк. тенденція; спрямованість; напрям; рух; схильність; тренд; зміна напрям, зміна або зразок якоїсь дії, явища, руху, поведінки (behaviour) і т. ін. в с

TRUE AND FAIR VIEW

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., ауд. правдиве і безстороннє зображення; точне відображення стану діяльності (компанії) ▷ «audit» ▷ «auditor»

ASSET TURNOVER

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг., ком. оборотність активів; коефіцієнт оборотності активів; показник оборотності активів; оборотність загальної суми активів фінансовий показник спів

AUTOMATIC TELLER MACHINE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(ATM) банк. автоматизований касовий апарат; машина автоматичного касира; банківський автомат; автоматична касова машина; банкомат автоматизований прилад, який

CAPITAL GAINS TAX

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(CGT; C.G.T.) под. податок на реалізований дохід від приросту вартості активів; податок на дохід від приросту капіталу; податок на збільшення ринкової вартості

DEBTORS TURNOVER RATIO

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості; оборотність коштів на рахунку дебіторів; коефіцієнт обороту дебіторської заборгованості фінансови

DOCUMENT OF TITLE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

спл., міжторг. товаророзпорядчий документ ▷ «bill of lading»

EARNINGS BEFORE INTEREST AND AFTER TAX

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(EBIAT) бухг. прибуток до відрахування відсотків і після відрахування податку показник, за яким визначається чистий прибуток (net profit) підприємства (company

EARNINGS BEFORE INTEREST AND TAX

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(EBIT) бухг. прибуток до відрахування відсотків і податків; прибуток до виплати відсотків і оподаткування; прибуток без відсотків і податку показник, за яким в

ELECTRONIC FUNDS TRANSFER AT POINT OF SALE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(EFTPOS) банк., торг., роз. електронний переказ грошей за фактом продажу електронна система, яка дозволяє покупцеві (buyer¹) оплатити закупівлю кредитною (cred

INCOME TAX

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

под. прибутковий податок; податок на прибуток; податок на дохід основний вид прямого податку (direct tax), що уряд стягує з сукупних доходів за рік, які складаю

INFORMATION TECHNOLOGY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(I.T.) комп., ком., марк., тк. інформаційна технологія технологія, в якій використовується електронне обладнання, зокрема комп'ютерні системи для збирання, обр

INVENTORY TURNOVER

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. оборотність запасів; оборотність товарних запасів; коефіцієнт оборотності запасів; оборотність товарно-матеріальних запасів; оборот запасів; оборот т

PROTECTIVE TARIFF

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

под. захисний тариф; протекціоністський тариф ▷ «tariff»

SALES TAX

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

под. податок з обороту; податок з продажу ▷ «tax»

SOLE TRADER

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

1. ком., юр. одноосібний трейдер; одноосібний торговець; 2. бірж. біржовий брокер; спекулянт ▷ «sole proprietorship»

OILFILLED TRANSFORMER

Англо-русский технический словарь

маслонаполненный трансформаторАнгло-русский технический словарь.

OILIMMERSED TRANSFORMER

Англо-русский технический словарь

масляный трансформаторАнгло-русский технический словарь.

ON THE RIGHTHAND SIDE

Англо-русский технический словарь

на правой сторонеАнгло-русский технический словарь.

ONETOONE TRANSFORMATION

Англо-русский технический словарь

взаимно однозначное преобразованиеАнгло-русский технический словарь.

ONEWAY TRAFFIC

Англо-русский технический словарь

однопутное движениеАнгло-русский технический словарь.

OPAQUE TO

Англо-русский технический словарь

непрозрачный дляАнгло-русский технический словарь.

OPEN THE LOOP

Англо-русский технический словарь

размыкать контурАнгло-русский технический словарь.

OPEN TO

Англо-русский технический словарь

подверженныйАнгло-русский технический словарь.

OREPICKING TABLE

Англо-русский технический словарь

рудоразборный столАнгло-русский технический словарь.

OSCILLATION TEST

Англо-русский технический словарь

проверка на отсутствие самовозбужденияАнгло-русский технический словарь.

OSCILLATION THRESHOLD

Англо-русский технический словарь

порог генерацииАнгло-русский технический словарь.

OSCILLATORYTYPE TRANSDUCER

Англо-русский технический словарь

датчик с частотным выходомАнгло-русский технический словарь.

OXYDRIC TORCH

Англо-русский технический словарь

водородно-кислородная горелкаАнгло-русский технический словарь.

PACKAGED TUBE

Англо-русский технический словарь

прибор СВЧ пакетированной конструкцииАнгло-русский технический словарь.

PAID TIME

Англо-русский технический словарь

тарифицируемое времяАнгло-русский технический словарь.

PANELSPALLING TEST

Англо-русский технический словарь

панельный метод испытанийАнгло-русский технический словарь.

PAPER TAPE

Англо-русский технический словарь

бумажная лентаАнгло-русский технический словарь.

PAPER TRIMMINGS

Англо-русский технический словарь

обрезки бумагиАнгло-русский технический словарь.

PARAFFIN TANK

Англо-русский технический словарь

ванна для парафинированияАнгло-русский технический словарь.

PARAMETER TOLERANCE

Англо-русский технический словарь

допуск по параметруАнгло-русский технический словарь.

PASS A TEST

Англо-русский технический словарь

выдерживать испытаниеАнгло-русский технический словарь.

PASTING TOGETHER

Англо-русский технический словарь

склеиваниеАнгло-русский технический словарь.

PEAK TO PEAK

Англо-русский технический словарь

от минимума к минимумуАнгло-русский технический словарь.

PEAT TAR

Англо-русский технический словарь

торфяной деготьАнгло-русский технический словарь.

PEEL TEST

Англо-русский технический словарь

испытание на расслаиваниеАнгло-русский технический словарь.

PEEL THE PAINT

Англо-русский технический словарь

снимать краскуАнгло-русский технический словарь.

PEGGING OF TRACK

Англо-русский технический словарь

разбивка путиАнгло-русский технический словарь.

PENETRATE THE CLOUDS

Англо-русский технический словарь

пробивать облакаАнгло-русский технический словарь.

PENTODE TRANSISTOR

Англо-русский технический словарь

кристаллический пентодАнгло-русский технический словарь.

PEPTIZE THE RUBBER

Англо-русский технический словарь

пептризировать каучукАнгло-русский технический словарь.

PERCOLATION THEORY

Англо-русский технический словарь

<phys.> теория просачиванияАнгло-русский технический словарь.

PERFOMANCE TEST

Англо-русский технический словарь

испытание в рабочих условияхАнгло-русский технический словарь.

PERFORATED TAPE

Англо-русский технический словарь

перфолентаАнгло-русский технический словарь.

PERIODIC TABLE

Англо-русский технический словарь

<chem.> таблица МенделееваАнгло-русский технический словарь.

PERIODIC TIME

Англо-русский технический словарь

время прохождения шкалыАнгло-русский технический словарь.

PERMANENT TRENCH

Англо-русский технический словарь

капитальная траншеяАнгло-русский технический словарь.

PERMEABILITY TUNING

Англо-русский технический словарь

настройка магнитным сопротивлениемАнгло-русский технический словарь.

PERMIT TO WORK

Англо-русский технический словарь

разрешение на производсто работАнгло-русский технический словарь.

PERPENDICULAR TO GRAIN

Англо-русский технический словарь

перпендикулярное волокноАнгло-русский технический словарь.

PERSISTENT TOXIC

Англо-русский технический словарь

стойкий отравляющийАнгло-русский технический словарь.

PERTAINING TO A RING

Англо-русский технический словарь

кольцевойАнгло-русский технический словарь.

PERTAINING TO AN ALGORITHM

Англо-русский технический словарь

алгоритмическийАнгло-русский технический словарь.

PERTAINING TO AUTHOR

Англо-русский технический словарь

авторскийАнгло-русский технический словарь.

PERTAINING TO BAIRE

Англо-русский технический словарь

бэровскийАнгло-русский технический словарь.

PERTAINING TO BAYES

Англо-русский технический словарь

байесовскийАнгло-русский технический словарь.

PERTAINING TO BOHR

Англо-русский технический словарь

боровскийАнгло-русский технический словарь.

PERTAINING TO BORN

Англо-русский технический словарь

борновскийАнгло-русский технический словарь.

PERTAINING TO BRIDGE

Англо-русский технический словарь

мостиковыйАнгло-русский технический словарь.

PERTAINING TO BROUWER

Англо-русский технический словарь

брауэровскийАнгло-русский технический словарь.

PERTAINING TO CANTOR

Англо-русский технический словарь

канторовыйАнгло-русский технический словарь.

PERTAINING TO CARDANO

Англо-русский технический словарь

кардановскийАнгло-русский технический словарь.

PERTAINING TO CELL

Англо-русский технический словарь

ячеистыйАнгло-русский технический словарь.

PERTAINING TO CLASS

Англо-русский технический словарь

классныйАнгло-русский технический словарь.

PERTAINING TO CLOCK

Англо-русский технический словарь

часовойАнгло-русский технический словарь.

PERTAINING TO COULOMB

Англо-русский технический словарь

кулоновскийАнгло-русский технический словарь.

PERTAINING TO CRAMER

Англо-русский технический словарь

крамерскийАнгло-русский технический словарь.

PERTAINING TO ELEMENT

Англо-русский технический словарь

элементныйАнгло-русский технический словарь.

PERTAINING TO EULER

Англо-русский технический словарь

эйлеровыйАнгло-русский технический словарь.

PERTAINING TO FILAMENT

Англо-русский технический словарь

волокнистыйАнгло-русский технический словарь.

PERTAINING TO GODEL

Англо-русский технический словарь

геделивскийАнгло-русский технический словарь.

PERTAINING TO HILBERT

Англо-русский технический словарь

гильбертовыйАнгло-русский технический словарь.

PERTAINING TO HOPF

Англо-русский технический словарь

хопфовскийАнгло-русский технический словарь.

PERTAINING TO INCREMENT

Англо-русский технический словарь

приращенныйАнгло-русский технический словарь.

PERTAINING TO INDICATOR

Англо-русский технический словарь

индикаторныйАнгло-русский технический словарь.

PERTAINING TO INVOLUTE

Англо-русский технический словарь

инволютивныйАнгло-русский технический словарь.

PERTAINING TO KANDIDAT

Англо-русский технический словарь

кандидатскийАнгло-русский технический словарь.

PERTAINING TO KLEIN

Англо-русский технический словарь

клейновскийАнгло-русский технический словарь.

PERTAINING TO LIE

Англо-русский технический словарь

лиевыйАнгло-русский технический словарь.

PERTAINING TO LIGHT

Англо-русский технический словарь

световойАнгло-русский технический словарь.

PERTAINING TO LOGISTICS

Англо-русский технический словарь

логистическийАнгло-русский технический словарь.

PERTAINING TO NOETHER

Англо-русский технический словарь

нетеревыйАнгло-русский технический словарь.

PERTAINING TO PASCAL

Англо-русский технический словарь

паскалевыйАнгло-русский технический словарь.

PERTAINING TO PEANO

Англо-русский технический словарь

пеановскийАнгло-русский технический словарь.

PERTAINING TO PEARSON

Англо-русский технический словарь

пирсоновскийАнгло-русский технический словарь.

PERTAINING TO POISSON

Англо-русский технический словарь

пуассоновскийАнгло-русский технический словарь.

PERTAINING TO PONTRJAGIN

Англо-русский технический словарь

понтрягинскийАнгло-русский технический словарь.

PERTAINING TO QUADRATURE

Англо-русский технический словарь

квадратурныйАнгло-русский технический словарь.

PERTAINING TO RADIATION

Англо-русский технический словарь

лучистыйАнгло-русский технический словарь.

PERTAINING TO RAY

Англо-русский технический словарь

лучевойАнгло-русский технический словарь.

PERTAINING TO RESEARCH

Англо-русский технический словарь

научно-исследовательскийАнгло-русский технический словарь.

PERTAINING TO RIESZ

Англо-русский технический словарь

риссовскийАнгло-русский технический словарь.

PERTAINING TO ROOT

Англо-русский технический словарь

корневойАнгло-русский технический словарь.

PERTAINING TO ROW

Англо-русский технический словарь

построчныйАнгло-русский технический словарь.

PERTAINING TO SEGMENT

Англо-русский технический словарь

отрезочныйАнгло-русский технический словарь.

PERTAINING TO SHANNON

Англо-русский технический словарь

шенноновскийАнгло-русский технический словарь.

PERTAINING TO SHOCK

Англо-русский технический словарь

ударныйАнгло-русский технический словарь.

PERTAINING TO SIEGBAHN

Англо-русский технический словарь

зигбановскийАнгло-русский технический словарь.

PERTAINING TO SOUND

Англо-русский технический словарь

звуковойАнгло-русский технический словарь.

PERTAINING TO SPIN

Англо-русский технический словарь

спиновойАнгло-русский технический словарь.

PERTAINING TO STAR

Англо-русский технический словарь

звездныйАнгло-русский технический словарь.

PERTAINING TO STEENROD

Англо-русский технический словарь

стинродовскийАнгло-русский технический словарь.

PERTAINING TO STONE

Англо-русский технический словарь

стоуновскийАнгло-русский технический словарь.

PERTAINING TO SURFACE

Англо-русский технический словарь

поверхностныйАнгло-русский технический словарь.

PERTAINING TO TAIL

Англо-русский технический словарь

хвостовойАнгло-русский технический словарь.

PERTAINING TO TIME

Англо-русский технический словарь

временнойАнгло-русский технический словарь.

PERTAINING TO TORUS

Англо-русский технический словарь

торическийАнгло-русский технический словарь.

PERTAINING TO TRANSLATION

Англо-русский технический словарь

трансляционныйАнгло-русский технический словарь.

PERTAINING TO URN

Англо-русский технический словарь

урновыйАнгло-русский технический словарь.

PERTAINING TO VIETORIS

Англо-русский технический словарь

вьеторисовскийАнгло-русский технический словарь.

PERTAINING TO WALD

Англо-русский технический словарь

вальдовскийАнгло-русский технический словарь.

PERTAINING TO WAVE

Англо-русский технический словарь

волновойАнгло-русский технический словарь.

PERTAINING TO WEIL

Англо-русский технический словарь

вейлевскийАнгло-русский технический словарь.

PERTAINING TO WEYL

Англо-русский технический словарь

вейлевскийАнгло-русский технический словарь.

PERTAINING TO WIENER

Англо-русский технический словарь

винеровскийАнгло-русский технический словарь.

PERTAINING TO ZERO

Англо-русский технический словарь

нулевойАнгло-русский технический словарь.

PERTAINING TO ZONE

Англо-русский технический словарь

зональныйАнгло-русский технический словарь.

PERTUBATION THEORY

Англо-русский технический словарь

метод малого параметраАнгло-русский технический словарь.

PERTURBATION THEORY

Англо-русский технический словарь

теория возмущенийАнгло-русский технический словарь.

PHANTOM TARGET

Англо-русский технический словарь

<tech.> цель искуственнаяАнгло-русский технический словарь.

PHASE TELEGRAPHY

Англо-русский технический словарь

<commun.> телеграфия фазоваяАнгло-русский технический словарь.

PHASE TOLERANCE

Англо-русский технический словарь

допуск на отклонение фазыАнгло-русский технический словарь.

PHASE TRANSITION

Англо-русский технический словарь

1) фазовое превращение2) переход агрегатныйАнгло-русский технический словарь.

PHASELOCKING TECHNIQUE

Англо-русский технический словарь

метод синхронизации фазАнгло-русский технический словарь.

PHASESHIFTING TRANSFORMER

Англо-русский технический словарь

фазосдвигающий трансформаторАнгло-русский технический словарь.

PHONOPLEX TELEGRAPHY

Англо-русский технический словарь

<commun.> телеграфирование многократное тональноеАнгло-русский технический словарь.

PHOTOMULTIPLIER TUBE

Англо-русский технический словарь

1) фотоэлектронный умножитель2) <tech.> фотоэлемент умножительныйАнгло-русский технический словарь.

PHYSICAL TESTING

Англо-русский технический словарь

физические испытаниеАнгло-русский технический словарь.

PIEZOELECTRIC TRANSDUCER

Англо-русский технический словарь

пьезоэлектрический датчикАнгло-русский технический словарь.

PIG TIN

Англо-русский технический словарь

черновое оловоАнгло-русский технический словарь.

PIN OF INDEX TABLE

Англо-русский технический словарь

шип поворотного столаАнгло-русский технический словарь.

PINCH TUBE

Англо-русский технический словарь

пережать трубкуАнгло-русский технический словарь.

PIPE TOBACCO

Англо-русский технический словарь

трубочный табакАнгло-русский технический словарь.

PITCH TENT

Англо-русский технический словарь

ставить палаткуАнгло-русский технический словарь.

PITCH TRACKER

Англо-русский технический словарь

следящий фильтр высоты тонаАнгло-русский технический словарь.

PLACE IN TRAJECTORY

Англо-русский технический словарь

выводить на траекториюАнгло-русский технический словарь.

PLAIN TURNING

Англо-русский технический словарь

продольная обточкаАнгло-русский технический словарь.

PLANAR TECHNOLOGY

Англо-русский технический словарь

планарная технологияАнгло-русский технический словарь.

PLANAR TRANSISTOR

Англо-русский технический словарь

планарный транзисторАнгло-русский технический словарь.

PLANARELECTRODE TUBE

Англо-русский технический словарь

плоскоэлектродная лампаАнгло-русский технический словарь.

PLANE TRIANGLE

Англо-русский технический словарь

треугольник на плоскостиАнгло-русский технический словарь.

PLANE TRIANGULATION

Англо-русский технический словарь

триангуляция на плоскостиАнгло-русский технический словарь.

PLANETARY TRAIN

Англо-русский технический словарь

планетарный механизмАнгло-русский технический словарь.

PLANKTON TRAWL

Англо-русский технический словарь

планктонный тралАнгло-русский технический словарь.

PLASMA TORCH

Англо-русский технический словарь

плазменная горелкаАнгло-русский технический словарь.

PLASTERER'S TROWEL

Англо-русский технический словарь

лопатка штукатураАнгло-русский технический словарь.

PLASTICIZE THE RUBBER

Англо-русский технический словарь

пластифицировать каучукАнгло-русский технический словарь.

PLATE THE CRYSTAL

Англо-русский технический словарь

металлизировать кристаллАнгло-русский технический словарь.

PLATECAP TUBE

Англо-русский технический словарь

лампа с верхним выводомАнгло-русский технический словарь.

POINT IN TIME

Англо-русский технический словарь

момент времениАнгло-русский технический словарь.

POINT OF TANGENCY

Англо-русский технический словарь

1) точка касания2) точка прикосновенияАнгло-русский технический словарь.

POINT OF THE COMPASS

Англо-русский технический словарь

<topogr.> румбАнгло-русский технический словарь.

POINT OF TOOTH

Англо-русский технический словарь

головка зубаАнгло-русский технический словарь.

POINT TEMPERATURE

Англо-русский технический словарь

точечная температураАнгло-русский технический словарь.

POINT TOOL

Англо-русский технический словарь

концевой инструментАнгло-русский технический словарь.

POINTCONTACT TRANSISTOR

Англо-русский технический словарь

точечный транзисторАнгло-русский технический словарь.

POINTWISE TRANSITIVE

Англо-русский технический словарь

точечнотранзитивныйАнгло-русский технический словарь.

POLAR TRIANGLE

Англо-русский технический словарь

<geom.> треугольник автополярныйАнгло-русский технический словарь.

POLE TERMINAL

Англо-русский технический словарь

полюсная клеммаАнгло-русский технический словарь.

POLE TIP

Англо-русский технический словарь

полюсный наконечник магнитной головкиАнгло-русский технический словарь.

POLETYPE TRANSFORMER

Англо-русский технический словарь

столбовой трансформаторАнгло-русский технический словарь.

POLISH THE CONDENSATE

Англо-русский технический словарь

обессоливать конденсатАнгло-русский технический словарь.

POLISHING TOOL

Англо-русский технический словарь

полировальный инструментАнгло-русский технический словарь.

POLYETHYLENE TEREPHTHALATE

Англо-русский технический словарь

<chem.> полиэтилентерефталатАнгло-русский технический словарь.

POLYGON TRAVERSE

Англо-русский технический словарь

полигонометрический ходАнгло-русский технический словарь.

POLYMERIZATION TEMPERATURE

Англо-русский технический словарь

температура полимеризацииАнгло-русский технический словарь.

POSITIVE TOLERANCE

Англо-русский технический словарь

плюсовый допускАнгло-русский технический словарь.

POSTAL TRAFFIC

Англо-русский технический словарь

почтовый обменАнгло-русский технический словарь.

POSTALLOYDIFFUSION TECHNIQUE

Англо-русский технический словарь

метод послесплавной диффузииАнгло-русский технический словарь.

POSTER TYPE

Англо-русский технический словарь

плакатная гарнитураАнгло-русский технический словарь.

POT TRANSFORMER

Англо-русский технический словарь

заливать трансформатор компаундомАнгло-русский технический словарь.

POWER IS TRANSMITTED

Англо-русский технический словарь

мощность проходитАнгло-русский технический словарь.

POWER TAKEOFF

Англо-русский технический словарь

отбор мощностиАнгло-русский технический словарь.

POWER THYRISTOR

Англо-русский технический словарь

мощный тиристорАнгло-русский технический словарь.

POWERDRIVEN TAP

Англо-русский технический словарь

метчик с механическим приводомАнгло-русский технический словарь.

PRECESSION OF THE EQUINOXES

Англо-русский технический словарь

предварение равноденствийАнгло-русский технический словарь.

PRECISION TOOL

Англо-русский технический словарь

точный инструментАнгло-русский технический словарь.

PREDETERMINED TIME

Англо-русский технический словарь

время заданноеАнгло-русский технический словарь.

PREFABRICATED TANK

Англо-русский технический словарь

сборный бакАнгло-русский технический словарь.

PRELIMINARY TANK

Англо-русский технический словарь

<engin.> аванцистернаАнгло-русский технический словарь.

PRELIMINARY TEST

Англо-русский технический словарь

предварительное испытаниеАнгло-русский технический словарь.

PREPARATION THEOREM

Англо-русский технический словарь

подготовительная теоремаАнгло-русский технический словарь.

PREPARATION TIME

Англо-русский технический словарь

подготовительное времяАнгло-русский технический словарь.

PREPARE TAPE

Англо-русский технический словарь

заготавливать перфолентуАнгло-русский технический словарь.

PRESENTATION OF THE RESULTS

Англо-русский технический словарь

оформление результатовАнгло-русский технический словарь.

PRESET TIME

Англо-русский технический словарь

заданное времяАнгло-русский технический словарь.

PRESS THE BRICK

Англо-русский технический словарь

прессовать кирпичАнгло-русский технический словарь.

PRESSED TILE

Англо-русский технический словарь

прессованная плиткаАнгло-русский технический словарь.

PRESSURE TANK

Англо-русский технический словарь

1) напорный бак2) <engin.> аккумулятор давленияАнгло-русский технический словарь.

PRESSURE TAP

Англо-русский технический словарь

отбор давленияАнгло-русский технический словарь.

PRESSURE TEST

Англо-русский технический словарь

1) испытание под давлением2) опрессовкаАнгло-русский технический словарь.

PRESSURE TRANSDUCER

Англо-русский технический словарь

датчик давленияАнгло-русский технический словарь.

PRESSURE TRANSMITTER

Англо-русский технический словарь

бесшкальный манометрАнгло-русский технический словарь.

PRESSURE TUBE

Англо-русский технический словарь

напорная трубкаАнгло-русский технический словарь.

PRETENSION TENDONS

Англо-русский технический словарь

натягивать арматуру на упорыАнгло-русский технический словарь.

PRODUCTION TIME

Англо-русский технический словарь

время изготовленияАнгло-русский технический словарь.

PRODUCTION TOOLING

Англо-русский технический словарь

<industr.> технологическая подготовка производстваАнгло-русский технический словарь.

PROJECTION TELEVISION

Англо-русский технический словарь

проекционное телевидениеАнгло-русский технический словарь.

PRTAINING TO BLOCH

Англо-русский технический словарь

блоховскийАнгло-русский технический словарь.

PULLIN TIME

Англо-русский технический словарь

время втягиванияАнгло-русский технический словарь.

PULSE TAILORING

Англо-русский технический словарь

управление формой импульсаАнгло-русский технический словарь.

PULSE TOP TILT

Англо-русский технический словарь

наклон вершины импульсаАнгло-русский технический словарь.

PULSE TRANSDUCER

Англо-русский технический словарь

1) импульсный датчик2) <comput.> датчик импульсныйАнгло-русский технический словарь.

PULSEDELAY TIME

Англо-русский технический словарь

время задержки импульсаАнгло-русский технический словарь.

PURE TONE

Англо-русский технический словарь

простой тонАнгло-русский технический словарь.

PURIFY THE RUBBER

Англо-русский технический словарь

очищать каучукАнгло-русский технический словарь.

PUSHBUTTON TELEPHONE

Англо-русский технический словарь

кнопочный телефонный аппаратАнгло-русский технический словарь.

QUANTUM THEORY

Англо-русский технический словарь

квантовая теорияАнгло-русский технический словарь.

QUANTUM TRANSITION

Англо-русский технический словарь

квантовый переходАнгло-русский технический словарь.

QUARTER OF TURN

Англо-русский технический словарь

четверть оборотаАнгло-русский технический словарь.

QUICKRESPONSE THERMOCOUPLE

Англо-русский технический словарь

малоинерционная термопараАнгло-русский технический словарь.

Время запроса ( 0.249901081 сек)
T: 0.252986641 M: 1 D: 0