Найдено 50+ «T»

TANGIBLE ASSETS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. матеріальні активи; реальний основний капітал активи (asset¹), які мають речову (матеріальну) форму, напр. устаткування, будівлі, земля, запаси сиро

TARGET

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n 1. мен., марк., рек. ціль; завдання; напрям; мета; 2. контрольна цифра; намічена цифра; планова цифра; 3. цільова аудиторія споживачів; a цільовий; плановий 1

TARIFF

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(trf) 1. n под. тариф; мито; a тарифний; митний; 2. прейскурант; 3. тарифний збірник 1. вид непрямого податку (indirect tax), який накладається на імпортовані

TAX

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n под. податок; збір; акциз; обкладення; a податковий обов'язковий платіж, який уряд накладає на товари і послуги, на дохід окремих осіб і підприємств, на власн

TAXATION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

под. оподаткування; стягнення податків; обкладення податком система фінансування державних видатків, джерелом яких служить сукупність податків (tax), що надходя

TERM

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком. 1. n строк; період; час; термін; a строковий; терміновий; 2. pl умови 1. визначений відрізок часу; момент настання, виконання чого-небудь; 2. обставини, як

TESTATOR

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

юр. заповідач; спадкодавець особа, яка подає свою передсмертну волю у формі заповіту (will) ▹▹ «executor»

TIGHT MONEY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., банк. «стиснуті» гроші; дорогі гроші; грошова нестача; обмежений кредит кон'юнктура грошового ринку (money market), яка породжує несприятливі умови для од

TIME DRAFT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

банк., міжторг. строкова тратта; строковий вексель ▷ «bank draft»

TIME SHEET

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

кадр. табель друкований бланк, на якому записуються години праці робітника (employee) або час, витрачений на визначену операцію (job²) daily ~ щоденний табель;

TIMESINTERESTEARNED RATIO

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. коефіцієнт покриття відсотків; коефіцієнт покриття відсоткових витрат; коефіцієнт кратності відсотків фінансовий показник, що встановлює відношення

TRADE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

1. n ком. торгівля; галузь; 2. професія, ремесло, спеціальність; a торговельний; торговий 1. форма обміну товарів, послуг, валюти (currency¹) тощо на основі куп

TRADE BILL

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

банк., міжторг. торговельна тратта ▷ «bill of exchange»

TRADE CREDITORS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг. англ. кредиторська заборгованість; рахунок кредиторів; кредитори за розрахунком; рахунки до оплати; кредитори ▷ «accounts payable»

TRADEMARK

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(™; T.M.; tm) марк., юр. товарний знак; торговий знак; торгова марка; фірмовий знак; фабрична марка; виробничий знак специфічний знак у формі символу, графічно

TRAINING

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n мен., кадр, навчання; підготовка; тренування; a навчальний; підготовчий практична діяльність особи, яка націлена на поліпшення та удосконалення знань, умінь,

TRANSACTION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

1. n ком. ведення справи; справа; операція; угода; 2. n операція; a операційний; 3. n трансакція; a трансакційний 1. ведення торговельної справи, завершення тор

TREASURY BILL

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(T-bill) фін., бірж. казначейський вексель; вексель державної скрабниці короткострокове зобов'язання з терміном платежу від 3 до 6 місяців, що випускається цен

TREND

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком., марк. тенденція; спрямованість; напрям; рух; схильність; тренд; зміна напрям, зміна або зразок якоїсь дії, явища, руху, поведінки (behaviour) і т. ін. в с

TRUE AND FAIR VIEW

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., ауд. правдиве і безстороннє зображення; точне відображення стану діяльності (компанії) ▷ «audit» ▷ «auditor»

AUTOMATIC TELLER MACHINE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(ATM) банк. автоматизований касовий апарат; машина автоматичного касира; банківський автомат; автоматична касова машина; банкомат автоматизований прилад, який

CAPITAL GAINS TAX

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(CGT; C.G.T.) под. податок на реалізований дохід від приросту вартості активів; податок на дохід від приросту капіталу; податок на збільшення ринкової вартості

DOCUMENT OF TITLE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

спл., міжторг. товаророзпорядчий документ ▷ «bill of lading»

EARNINGS BEFORE INTEREST AND AFTER TAX

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(EBIAT) бухг. прибуток до відрахування відсотків і після відрахування податку показник, за яким визначається чистий прибуток (net profit) підприємства (company

INCOME TAX

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

под. прибутковий податок; податок на прибуток; податок на дохід основний вид прямого податку (direct tax), що уряд стягує з сукупних доходів за рік, які складаю

INFORMATION TECHNOLOGY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(I.T.) комп., ком., марк., тк. інформаційна технологія технологія, в якій використовується електронне обладнання, зокрема комп'ютерні системи для збирання, обр

INVENTORY TURNOVER

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. оборотність запасів; оборотність товарних запасів; коефіцієнт оборотності запасів; оборотність товарно-матеріальних запасів; оборот запасів; оборот т

LOOK AT THE QUESTION FROM ALL ANGLES

Англо-русский словарь редакция bed

рассматривать вопрос со всех точек зрения

LOOK FOR TROUBLE

Англо-русский словарь редакция bed

вести себя неосторожно, лезть на рожон, напрашиваться на неприятности

LOOK FORWARD TO

Англо-русский словарь редакция bed

ожидать с нетерпением, очень хотеть, предвкушать

LOOK THROUGH

Англо-русский словарь редакция bed

просматривать, перелистать, видеть насквозь, делать вид, смотреть в

LOOK THROUGH A MILLSTONE

Англо-русский словарь редакция bed

обладать сверхъестественной проницательностью

LOOK THROUGH BLUE COLORED GLASSES

Англо-русский словарь редакция bed

видеть все в непривлекательном свете

LOOK TO

Англо-русский словарь редакция bed

быть направленным к, быть направленным на, указывать на, надеяться на, рассчитывать на, стремиться к, следить за, заботиться о, иметь склонность к

LOOK TOWARD

Англо-русский словарь редакция bed

быть направленным к, быть направленным на, стремиться к, иметь склонность к

LOOK UP TO

Англо-русский словарь редакция bed

считаться с, смотреть почтительно на, уважать

LOOSEN THE PURSE STRINGS

Англо-русский словарь редакция bed

увеличивать расходы, не скупиться

LORDS TEMPORAL

Англо-русский словарь редакция bed

светские члены палаты лордов

LOSE ALL TRACK

Англо-русский словарь редакция bed

потерять ориентацию, потерять след

LOSE THE BELL

Англо-русский словарь редакция bed

потерпеть поражение в состязании

LOSE THE DAY

Англо-русский словарь редакция bed

проигрывать, проиграть, проиграть сражение

LOSE THE TOSS

Англо-русский словарь редакция bed

проиграть в орлянку, проиграть пари

LOSE THE USE OF SOMETHING

Англо-русский словарь редакция bed

потерять способность пользоваться чем-л.

LOSE TOUCH WITH SOMEONE

Англо-русский словарь редакция bed

потерять контакт с кем-л., потерять связь с кем-л.

LUMP TOGETHER

Англо-русский словарь редакция bed

соединять разные вещи, смешивать в кучу, смешивать в общую массу

MADE TO MEASURE

Англо-русский словарь редакция bed

сделанный на заказ, сшитый по мерке

MAKE A MESS OF THINGS

Англо-русский словарь редакция bed

напутать, напортить, провалить все дело

Время запроса ( 0.07546962 сек)
T: 0.077466177 M: 1 D: 0