Найдено 50+ «R»

RATE VARIANCE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг. відхилення за рахунок зміни ціни ▷ «price variance»

RATING

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

1. n марк., рек. рейтинг; відносний показник надійності; показник оцінки популярності; оцінка; a рейтинговий; оцінювальний; оцінний; 2. n ком. оцінка; параметр;

RECYCLING

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

сер., прс. утилізація; утилізування; повторне використання; переробка процес збирання та переробки будь-яких вторинних матеріалів і ресурсів для повторного вико

REGULATION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

1. ком., мен. регулювання; упорядкування; 2. юр. правило; норма; розпорядження; інструкція 1. підпорядкування процесів, поведінки організації і т. п. відповідни

REMARKETING

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n марк. ремаркетинг; повторний маркетинг; a ремаркетинговий засіб переосмислення маркетингового підходу для пожвавлення і сприяння попиту (demand) на товари і п

REMUNERATION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

кадр. винагорода; оплата; компенсація; гонорар плата чи нагорода працівникам, службовцям, керівникам, директорам і т. д. за працю або послугу; ♦ до винагород на

RENT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

1. n фін.оренда; орендна плата; квартирна плата; рента; прокат; 2. n ек. рента; a рентний 1. грошова сума, яка виплачується за користування взятою в оренду (lea

REQUISITION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

збут подання; вимога; заявка; реквізиція офіційне письмове прохання для внутрішнього користування організації, яке містить вимогу на певний товар чи послугу ma

RESERVE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(res.) 1. n ком. резерв; запас; a резервний; запасний; 2. n фін., бухг. резерв; a резервний 1. певна кількість чого-небудь, що зберігається для використання; 2

RETAIL

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

збут, марк. роздріб; роздрібний продаж; роздрібна торгівля; a роздрібний продаж невеликої кількості товарів або послуг безпосередньо споживачам (consumer) at ~

RETAILER

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

збут, марк. роздрібний торговець; підприємство роздрібної торгівлі; роздрібний магазин; роздрібна крамниця покупець-посередник, який закуповує товари на оптовом

RETIREMENT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n кадр. відставка; вихід на пенсію; a пенсійний остаточне звільнення з роботи, служби і т. п. людини, що досягла певного віку; ♦ особи у відставці чи на пенсії

RETURN ON INVESTMENT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(ROI) фін., бухг. окупність інвестиції; окупність капіталовкладення; коефіцієнт окупності інвестицій; показник окупності капіталовкладення фінансовий показник,

REVENUE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(rev) 1. фін. надходження; дохід; 2. n бухг. прихід; дохід; виручка; a дохідний 1. гроші, які надходять до уряду від податків (tax), акцизу (excise duty), лоте

RISK

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n ком., стр. ризик; рівень ризику; a ризикований визначений ступінь можливості економічних або фінансових збитків, що пов'язані з непередбачуваністю, небезпекою

ACCOUNTING RECORDS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг. облікова документація; облікові записи; документи обліку документи, які використовуються для визначення фінансового стану організації (entity); ♦ до облік

ACCOUNTS RECEIVABLE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(A/R; A/cs Rec.) бухг. дебіторська заборгованість; рахунок дебіторів; рахунки до одержання; дебітори сума боргів, що належить підприємству (enterprise¹) за куп

AUDIT REPORT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., ayd. аудиторський звіт; ревізійний звіт ▷ «audit» ▹▹ «auditor»

AVERAGE RATE OF RETURN

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(ARR) фін., бухг. середня ставка окупності капіталовкладень ▷ «capital budgeting»

CURRENT RATIO

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. коефіцієнт поточної ліквідності; коефіцієнт оборотного капіталу; показник оборотного капіталу фінансовий показник ліквідності (liquidity¹), що встан

DEBTEQUITY RATIO

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. співвідношення заборгованості та власного капіталу; коефіцієнт заборгованості; показник заборгованості; відношення позичених коштів до власного капіт

DEBTORS TURNOVER RATIO

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості; оборотність коштів на рахунку дебіторів; коефіцієнт обороту дебіторської заборгованості фінансови

DIVIDEND PAYOUT RATIO

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. коефіцієнт виплати дивіденду; показник виплати дивіденду; коефіцієнт дивідендної виплати ▷ «dividend payout»

EXCHANGE RATE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

банк., бірж. валютний курс; обмінний курс; обмінний курс валюти; курс валюти; курс обміну; біржовий курс ціна (price) на певний час, за якою обмінюють грошову о

FOREIGN CURRENCY EXCHANGE RATE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

банк., бірж. валютний курс; обмінний курс; обмінний курс валюти; курс валюти; курс обміну валюти ▷ «exchange rate»

GOVERNMENT REVENUE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін. надходження держави; дохід держави ▷ «revenue»

GROSS RATING POINT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(GRP) марк. загальнорейтинговий пункт; пункт валового оцінювального коефіцієнта ▷ «Nielsen rating»

INTERNAL RATE OF RETURN

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(IRR) фін. бухг. внутрішня ставка доходу ставка, за якою поточна вартість (present value) передбачуваних грошових потоків (cash flow) пропонованої інвестиції д

PUBLIC RELATIONS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(PR) n рек., марк. зв'язки з громадськістю; організація громадської думки; представницькі функції; піар; a піарівський формування позитивних настанов та переко

QUICK RATIO

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. коефіцієнт «критичної» ліквідності фінансовий показник ліквідності (liquidity¹), що встановлює відношення величини оборотних активів (current assets

TIMESINTERESTEARNED RATIO

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. коефіцієнт покриття відсотків; коефіцієнт покриття відсоткових витрат; коефіцієнт кратності відсотків фінансовий показник, що встановлює відношення

SHAKING CONVEYER ROD

Англо-русский геологический словарь

штанга качающего конвейераEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

SHALLOW REFRACTION EQUIPMENT

Англо-русский геологический словарь

аппаратура малоглубинной модификации метода преломленных волнEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

SHALLOW RESERVOIR

Англо-русский геологический словарь

неглубоко залегающий резервуарEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

SHORT NORMAL RESISTIVITY CURVE

Англо-русский геологический словарь

кривая каротажа сопротивления для короткого потенциал-зондаEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

SHORT RESISTIVITY CURVE

Англо-русский геологический словарь

кривая каротажа сопротивления для короткого зондаEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

SHORTLIVED RADIOACTIVITY

Англо-русский геологический словарь

короткоживущая (радио) активностьEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

SITE RESPONSE

Англо-русский геологический словарь

реакция участка на землетрясение при отсутствии платформыEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

SIZE REDUCTION

Англо-русский геологический словарь

стадия дробленияEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

SKIP ROAD

Англо-русский геологический словарь

скиповое отделениеEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

SLOT RADIUS

Англо-русский геологический словарь

радиус выработкиEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

SLOT RAISE

Англо-русский геологический словарь

отрезная щельEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

SLUDGE RECOVERY

Англо-русский геологический словарь

извлечение шламаEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

SLUSH ICE RUN

Англо-русский геологический словарь

шугоходEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

SMALL TROPIC RANGE

Англо-русский геологический словарь

амплитуда тропического приливаEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

SOAP ROCK

Англо-русский геологический словарь

• жировик • мыльный камень • тальковая порода English-Russian dictionary of geology.2011.

SOFT ROCK

Англо-русский геологический словарь

• мягкая порода • слабая порода English-Russian dictionary of geology.2011.

SOFT ROCKS

Англо-русский геологический словарь

мягкие горные породыEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

SOFT ROOF

Англо-русский геологический словарь

слабая кровляEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

SOFTCOPY REPRESENTATION

Англо-русский геологический словарь

воспроизведение на экранеEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

SOLAR RADIATION METHOD

Англо-русский геологический словарь

метод солнечной радиацииEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

SOLID RATIO

Англо-русский геологический словарь

содержание твердых частицEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

SOUNDING RESULTS

Англо-русский геологический словарь

результаты зондированияEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

SOUNDING ROD

Англо-русский геологический словарь

• палка для остукивания • промерная рейка English-Russian dictionary of geology.2011.

SOURCE REGION

Англо-русский геологический словарь

область формированияEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

SOURCE ROCKS

Англо-русский геологический словарь

материнские породыEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

SPALLING OF ROOF

Англо-русский геологический словарь

отслаивание кровлиEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

SPALLING ROCK

Англо-русский геологический словарь

дробленая породаEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

SPATIAL RESOLUTION

Англо-русский геологический словарь

пространственная разрешенностьEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

SPECIFIC REFRACTIVE ENERGY

Англо-русский геологический словарь

удельная энергия светопреломленияEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

SPEED OF REGISTRATION

Англо-русский геологический словарь

• скорость движения ленты, на которой производится запись • скорость регистрации English-Russian dictionary of geology.2011.

SPOILHEAP RAILTRACK

Англо-русский геологический словарь

отвальный путьEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

SPOTTED RAY

Англо-русский геологический словарь

пятнистый скатEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

SPRING RANGE

Англо-русский геологический словарь

амплитуда сизигийного приливаEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

STABLE REGION

Англо-русский геологический словарь

устойчивый районEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

STAMP ROCK

Англо-русский геологический словарь

руда для фабрикиEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

STEADYSTATE RELATIVE PERMEABILITY TEST

Англо-русский геологический словарь

определение относительных проницаемостей при установившемся режиме фильтрацииEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

STEAMBOAT COAL ROLLS

Англо-русский геологический словарь

дробильные валки для флотского угляEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

STING RAY

Англо-русский геологический словарь

• морской кот • хвостокол English-Russian dictionary of geology.2011.

STONE RING

Англо-русский геологический словарь

круглое каменное основаниеEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

STONE RIVER

Англо-русский геологический словарь

• каменная река • каменный поток English-Russian dictionary of geology.2011.

STONECRUSHING ROLLERS

Англо-русский геологический словарь

камнедробильные вальцыEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

STOOP AND ROOM SYSTEM

Англо-русский геологический словарь

столбовая система выемки угляEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

STOOP ROAD

Англо-русский геологический словарь

штрекEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

STRANDED PRESSURE RIDGE

Англо-русский геологический словарь

гряда торосов, образованная прижатыми к берегу льдамиEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

STRATIFIED ROCK

Англо-русский геологический словарь

• расслоенная порода • стратифицированная или расслоенная порода English-Russian dictionary of geology.2011.

STRATIGRAPHIC TIE OF REFLECTIONS

Англо-русский геологический словарь

стратиграфическая привязка отраженийEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

STREAM ROBBER

Англо-русский геологический словарь

река, захватывающая вершины других рекEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

STREAMER RECOVERY

Англо-русский геологический словарь

• выборка косы • смотка косы English-Russian dictionary of geology.2011.

STREAMER RETRIEVAL

Англо-русский геологический словарь

выбор буксируемой косыEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

STRIKE OF THE ROCKS

Англо-русский геологический словарь

простирание породEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

Время запроса ( 0.26194306 сек)
T: 0.265726472 M: 1 D: 0