Найдено 200+ «N»

NATIONAL INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ек., бухг. рахунок національного доходу і витрат ▷ «capital consumption»

NEGOTIABLE INSTRUMENT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін. оборотний документ; обіговий документ офіційний документ, за яким право власності, встановлене в документі, передається з рук на руки; ♦ до оборотних докум

NEGOTIATION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

1. ком. переговори; обговорення умов; 2. фін. передача; продаж, дисконт, виплата 1. процес взаємного обміну думками, інформацією тощо з метою домовитися про що-

NET INCOME

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг. n чистий прибуток; чистий дохід; a прибутковий ▷ «income»²

NET PRESENT VALUE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(NPV) фін., бухг. чиста теперішня вартість; чиста дисконтована вартість; чиста сучасна вартість; чиста поточна вартість поточна вартість (present value) передб

NET PROFIT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг. n чистий прибуток; a прибутковий ▷ «income»²

NETWORK

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком., марк., тк., комп. n мережа; a мережний 1. сукупність осіб, підприємств, організацій і т. ін., пов'язаних певною метою; 2. сукупність телевізійних або раді

NICHE MARKETING

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

марк. маркетинг ринкової ніші; маркетинг на незайнятому ринку товарів; маркетинг на незайнятому ринку послуг маркетингова стратегія пошуку незайнятого або вузьк

NIELSEN RATING

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

марк. котирувальні дані Нільсена; Нільсенівський рейтинг дані про розмір і демографічний склад аудиторії радіо- або телевізійної програми на даний час; ♦ дані Ні

NON-CURRENT ASSETS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. необоротні активи; довгострокові активи активи (assets¹), які підприємство багаторазово використовує в ході своєї господарської діяльності; ♦ необор

NON-CURRENT LIABILITIES

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., рах. довгострокові зобов'язання; довготермінові зобов'язання зобов'язання, термін оплати якого настає через рік згідно з датою складання балансового звіт

NON-DURABLES

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком. товари короткочасного вжитку ▷ «consumer goods»

NORM

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком. норма; правило; критерій; стандарт; норматив; зразок; взірець порядок, належний стан, поведінка і т. ін., прийняті й дотримувані певною групою людей в сусп

NUTRITIONAL LABELING

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

марк. позначення споживної цінності позначення на фасованих харчових продуктах з метою інформування споживачів (consumer) про їх поживність, калорійність, відсо

GROSS NATIONAL PRODUCT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(GNP) ек. валовий національний продукт (ВНП) грошова вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених країною в результаті економічної діяльності протягом р

LOCAL AREA NETWORK

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(LAN) комп., тк. місцева мережа; локальна мережа ▷ «facsimile» ▷ «wide area network»

PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(PIN) банк., торг., роз. особистий ідентифікаційний номер специфічний код, який присвоюється особі банком чи іншою фінансовою установою для користування автомат

PROMISSORY NOTE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(P/N; PN; p. n.) банк., фін. простий вексель; боргове зобов'язання оборотний документ (negotiable instrument), у якому векселедавець (drawer) зобов'язується сп

WIDE AREA NETWORK

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(WAN) комп., тк. об'єднана мережа система комунікаційних зв'язків (напр., телефонні лінії, супутники), що з'єднує комп'ютерні сигнали всього світу; ♦ об'єднана

NATIONAL COMPUTER SECURITY CENTER

Англо-русский словарь по компьютерной безопасности

See: NCSCАнгло-русский словарь по компьютерной безопасности.Академик.ру.2011.

NATIONAL COMPUTER SYSTEMS LABORATORY

Англо-русский словарь по компьютерной безопасности

See: NCSLАнгло-русский словарь по компьютерной безопасности.Академик.ру.2011.

NATIONAL SECURITY AGENCY

Англо-русский словарь по компьютерной безопасности

See: NSAАнгло-русский словарь по компьютерной безопасности.Академик.ру.2011.

NCSC

Англо-русский словарь по компьютерной безопасности

сокр. от National Computer Security CenterНациональный центр компьютерной безопасности (США)Англо-русский словарь по компьютерной безопасности.Академик.ру.2011.

NETSEC

Англо-русский словарь по компьютерной безопасности

сокр. от network securityбезопасность сетейАнгло-русский словарь по компьютерной безопасности.Академик.ру.2011.

NLFSR

Англо-русский словарь по компьютерной безопасности

сокр. от non-linear feedback shift registerнелинейный сдвиговый регистрАнгло-русский словарь по компьютерной безопасности.Академик.ру.2011.

NP PROBLEM

Англо-русский словарь по компьютерной безопасности

недетерминистическая задача полиномиального времениАнгло-русский словарь по компьютерной безопасности.Академик.ру.2011.

NPCOMPLETE PROBLEM

Англо-русский словарь по компьютерной безопасности

полная задача, переборная задача, полиномиально разрешимая на недетерминированных машинахАнгло-русский словарь по компьютерной безопасности.Академик.ру.2011.

NPCOMPLETENESS

Англо-русский словарь по компьютерной безопасности

NP-полнотаАнгло-русский словарь по компьютерной безопасности.Академик.ру.2011.

NSA ENCRYPTION

Англо-русский словарь по компьютерной безопасности

шифрование по алгоритму Агентства национальной безопасности СШAАнгло-русский словарь по компьютерной безопасности.Академик.ру.2011.

NSAPROVIDED CRYPTOALGORITHM

Англо-русский словарь по компьютерной безопасности

криптоалгоритм, назначаемый Агентством национальной безопасности (АНБ) СШААнгло-русский словарь по компьютерной безопасности.Академик.ру.2011.

ABNEGATION NUMBER

Англо-русский словарь по компьютерной безопасности

неотрицательное целое числоАнгло-русский словарь по компьютерной безопасности.Академик.ру.2011.

ACCESS FEEDER NODE

Англо-русский словарь по компьютерной безопасности

см. AFNАнгло-русский словарь по компьютерной безопасности.Академик.ру.2011.

ACCESS NUMBER

Англо-русский словарь по компьютерной безопасности

числовой код (пароль) доступаАнгло-русский словарь по компьютерной безопасности.Академик.ру.2011.

ACCESS ON A NEEDTOKNOW BASIS

Англо-русский словарь по компьютерной безопасности

доступ (к информации) по принципу служебной необходимости (по принципу "положено знать")Англо-русский словарь по компьютерной безопасности.Академик.ру.2011.

ADVANCED PEERTOPEER NETWORKING

Англо-русский словарь по компьютерной безопасности

см. APPNАнгло-русский словарь по компьютерной безопасности.Академик.ру.2011.

BROADBAND NETWORK ARCHITECTURE

Англо-русский словарь по компьютерной безопасности

см. BNAАнгло-русский словарь по компьютерной безопасности.Академик.ру.2011.

CERTIFIED NETWORK EXPERT

Англо-русский словарь по компьютерной безопасности

см. CNXАнгло-русский словарь по компьютерной безопасности.Академик.ру.2011.

CONNECTIONLESS NETWORK LAYER PROTOCOL

Англо-русский словарь по компьютерной безопасности

см. CNLPАнгло-русский словарь по компьютерной безопасности.Академик.ру.2011.

CONNECTIONLESS NETWORK PROTOCOL

Англо-русский словарь по компьютерной безопасности

см. CLNPАнгло-русский словарь по компьютерной безопасности.Академик.ру.2011.

DEFENSE DATA NETWORK

Англо-русский словарь по компьютерной безопасности

See: DDNАнгло-русский словарь по компьютерной безопасности.Академик.ру.2011.

DEFENSE INTEGRATED SECURE NETWORK

Англо-русский словарь по компьютерной безопасности

See: DISNETАнгло-русский словарь по компьютерной безопасности.Академик.ру.2011.

DEFENSE SECURE NETWORK

Англо-русский словарь по компьютерной безопасности

See: DSNETАнгло-русский словарь по компьютерной безопасности.Академик.ру.2011.

DISTRIBUTED ADMINISTRATION OF NETWORK SOFTWARE

Англо-русский словарь по компьютерной безопасности

см. DANSАнгло-русский словарь по компьютерной безопасности.Академик.ру.2011.

DOCUMENT ENABLED NETWORKING

Англо-русский словарь по компьютерной безопасности

см. DENАнгло-русский словарь по компьютерной безопасности.Академик.ру.2011.

DOMAIN NAME SYSTEM (SERVICE)

Англо-русский словарь по компьютерной безопасности

см. DNSАнгло-русский словарь по компьютерной безопасности.Академик.ру.2011.

DOMAIN NAME SYSTEM (SERVICE)

Англо-русский словарь по компьютерной безопасности

см. DNSАнгло-русский словарь по компьютерной безопасности.Академик.ру.2011.

HIGH PERFORMANCE SCALABLE NETWORKING

Англо-русский словарь по компьютерной безопасности

см. HPSNАнгло-русский словарь по компьютерной безопасности.Академик.ру.2011.

INTEGRATED BRANCH NODE

Англо-русский словарь по компьютерной безопасности

см. IBNАнгло-русский словарь по компьютерной безопасности.Академик.ру.2011.

INTEGRATED ENTERPRISE NETWORK

Англо-русский словарь по компьютерной безопасности

см. IENАнгло-русский словарь по компьютерной безопасности.Академик.ру.2011.

INTEGRATED SERVICES DIGITAL NETWORK

Англо-русский словарь по компьютерной безопасности

см. ISDNАнгло-русский словарь по компьютерной безопасности.Академик.ру.2011.

INTERNET NETWORK MANAGEMENT

Англо-русский словарь по компьютерной безопасности

см. INMАнгло-русский словарь по компьютерной безопасности.Академик.ру.2011.

LAN NETWORK MANAGER

Англо-русский словарь по компьютерной безопасности

см. LNMАнгло-русский словарь по компьютерной безопасности.Академик.ру.2011.

LUCAS NUMBER

Англо-русский словарь по компьютерной безопасности

(простое) число ЛукасаАнгло-русский словарь по компьютерной безопасности.Академик.ру.2011.

MICROCOM NETWORK PROTOCOL

Англо-русский словарь по компьютерной безопасности

см. MNPАнгло-русский словарь по компьютерной безопасности.Академик.ру.2011.

MULTIPLE TECHNOLOGY NETWORK TESTBED

Англо-русский словарь по компьютерной безопасности

см. MTNTАнгло-русский словарь по компьютерной безопасности.Академик.ру.2011.

MULTIPROTOCOL TRANSPORT NETWORK

Англо-русский словарь по компьютерной безопасности

см. MPTNАнгло-русский словарь по компьютерной безопасности.Академик.ру.2011.

RATIONAL NUMBER

Англо-русский технический словарь

рациональное числоАнгло-русский технический словарь.

RAW NATURAL GAS

Англо-русский технический словарь

нестабилизированный газовыйАнгло-русский технический словарь.

RAW NATURAL GASOLINE

Англо-русский технический словарь

нестабилизированный газовый бензинАнгло-русский технический словарь.

REDUCE A NEGATIVE

Англо-русский технический словарь

ослаблять негативАнгло-русский технический словарь.

REDUCING NIPPLE

Англо-русский технический словарь

переходный ниппельАнгло-русский технический словарь.

REPRESENT NOMOGRAPHICALLY

Англо-русский технический словарь

номографироватьАнгло-русский технический словарь.

REPRESENT NUMBER

Англо-русский технический словарь

изображать числоАнгло-русский технический словарь.

RESIDUAL NITROGEN

Англо-русский технический словарь

остаточный азотАнгло-русский технический словарь.

RESISTANCE NETWORK

Англо-русский технический словарь

резистивная схемаАнгло-русский технический словарь.

RESTORE TO NORMAL

Англо-русский технический словарь

возвращатся в нормальное положениеАнгло-русский технический словарь.

REVERSE A NEGATIVE

Англо-русский технический словарь

обращать негативАнгло-русский технический словарь.

REVERSE NOTATION

Англо-русский технический словарь

<comput.> запись обратнаяАнгло-русский технический словарь.

REVERSION OF A NUMBER

Англо-русский технический словарь

обращенное числоАнгло-русский технический словарь.

RHORHO NAVIGATION

Англо-русский технический словарь

дальномерный метод навигацииАнгло-русский технический словарь.

RIGHT NOW

Англо-русский технический словарь

теперь жеАнгло-русский технический словарь.

RIGHTHANDED NUT

Англо-русский технический словарь

гайка с правой резьбойАнгло-русский технический словарь.

RING NET

Англо-русский технический словарь

кольцевой неводАнгло-русский технический словарь.

RINGED NETWORK

Англо-русский технический словарь

кольцевая электросетьАнгло-русский технический словарь.

RINGING NUMBER

Англо-русский технический словарь

1) вызываемый номер2) номер абонентаАнгло-русский технический словарь.

ROLL NECK

Англо-русский технический словарь

шейка прокатного валкаАнгло-русский технический словарь.

ROMAN NUMERALS

Англо-русский технический словарь

римские цифрыАнгло-русский технический словарь.

ROOFING NAIL

Англо-русский технический словарь

кровельный гвоздьАнгло-русский технический словарь.

ROOT OF A NUMBER

Англо-русский технический словарь

корень из числаАнгло-русский технический словарь.

ROUND NUMBER

Англо-русский технический словарь

круглое числоАнгло-русский технический словарь.

ROUND NUT

Англо-русский технический словарь

круглая гайкаАнгло-русский технический словарь.

ROUND OFF NUMBER

Англо-русский технический словарь

округлять числоАнгло-русский технический словарь.

SAFETY NUT

Англо-русский технический словарь

предохранительная гайкаАнгло-русский технический словарь.

SAFETYWIRE A NUT

Англо-русский технический словарь

законтривать гайку проволокойАнгло-русский технический словарь.

SAPONIFICATION NUMBER

Англо-русский технический словарь

число омыленияАнгло-русский технический словарь.

SCATTER NEUTRONS

Англо-русский технический словарь

рассеивать нейтроныАнгло-русский технический словарь.

SCATTERED NATURE

Англо-русский технический словарь

распыленностьАнгло-русский технический словарь.

SCISSION NEUTRON

Англо-русский технический словарь

<engin.> нейтрон разделительныйАнгло-русский технический словарь.

SCREENING NUMBER

Англо-русский технический словарь

коэффициент экранированияАнгло-русский технический словарь.

SCREW UP NUT FINGERTIGHT

Англо-русский технический словарь

завертывать гайку от рукиАнгло-русский технический словарь.

SCREWED NIPPLE

Англо-русский технический словарь

резьбовой ниппельАнгло-русский технический словарь.

SECONDARY NEUTRON

Англо-русский технический словарь

вторичный нейтронАнгло-русский технический словарь.

SEEK NORTH

Англо-русский технический словарь

указывать на северАнгло-русский технический словарь.

SELFCONDUCTANCE OF NODE

Англо-русский технический словарь

собственная проводимость узлаАнгло-русский технический словарь.

SENDER'S NAME

Англо-русский технический словарь

наименование отправителяАнгло-русский технический словарь.

SENSING NEEDLE

Англо-русский технический словарь

ощупывающая иглаАнгло-русский технический словарь.

SERIAL NO

Англо-русский технический словарь

заводской номерАнгло-русский технический словарь.

SERIAL NUMBER

Англо-русский технический словарь

1) порядковое число2) порядковый номерАнгло-русский технический словарь.

SET UP NETWORK ANALYZER

Англо-русский технический словарь

собирать сетевую расчетную модельАнгло-русский технический словарь.

SEWING NEEDLE

Англо-русский технический словарь

швейная иглаАнгло-русский технический словарь.

SHADOW IN NEGATIVE

Англо-русский технический словарь

тень негативаАнгло-русский технический словарь.

SHAGGY NAP

Англо-русский технический словарь

мохнатый ворсАнгло-русский технический словарь.

SHEET NICKEL

Англо-русский технический словарь

листовой никельАнгло-русский технический словарь.

SHIELD NUCLEUS

Англо-русский технический словарь

экранировать ядроАнгло-русский технический словарь.

SHINGLE NAIL

Англо-русский технический словарь

1) гонтовой гвоздь2) <constr.> гвоздь реечныйАнгло-русский технический словарь.

SHINY NAP

Англо-русский технический словарь

лоснящийся ворсАнгло-русский технический словарь.

SHOE NAIL

Англо-русский технический словарь

сапожный гвоздьАнгло-русский технический словарь.

SHORTRANGE NAVIGATION

Англо-русский технический словарь

ближняя навигацияАнгло-русский технический словарь.

SHORTTERM NOTE

Англо-русский технический словарь

краткосрочный вексельАнгло-русский технический словарь.

SHOT NOISE

Англо-русский технический словарь

1) <electr.> шум дробовый2) дробовой эффект3) тепловой шум4) дробовой шумАнгло-русский технический словарь.

SHUFFLED NUMBERS

Англо-русский технический словарь

перемешанные числаАнгло-русский технический словарь.

SHUTOFF NOZZLE

Англо-русский технический словарь

сопло с затворомАнгло-русский технический словарь.

SIGNAL NORMALIZATION

Англо-русский технический словарь

формирование сигналаАнгло-русский технический словарь.

SIGNED NUMBER

Англо-русский технический словарь

<math.> число относительноеАнгло-русский технический словарь.

SIGNED NUMBERS

Англо-русский технический словарь

относительные числаАнгло-русский технический словарь.

SILVER NITRATE

Англо-русский технический словарь

1) азотнокислое серебро2) <chem.> камень адский3) ляписАнгло-русский технический словарь.

SIMULATE A NEURON

Англо-русский технический словарь

моделировать нейронАнгло-русский технический словарь.

SKY NOISE

Англо-русский технический словарь

шум небаАнгло-русский технический словарь.

SLACKEN NUT

Англо-русский технический словарь

отдавать гайкаАнгло-русский технический словарь.

SLAGSLUICING NOZZLE

Англо-русский технический словарь

шлакосмывной аппаратАнгло-русский технический словарь.

SLATING NAIL

Англо-русский технический словарь

шиферный гвоздьАнгло-русский технический словарь.

SLEEVE NUT

Англо-русский технический словарь

<engin.> гайка накиднаяАнгло-русский технический словарь.

SLIDERULE NOMOGRAM

Англо-русский технический словарь

номограмма типа счетной линейкиАнгло-русский технический словарь.

SLIDING NUT

Англо-русский технический словарь

ходовая гайкаАнгло-русский технический словарь.

SLIT NUT

Англо-русский технический словарь

разрезная гайкаАнгло-русский технический словарь.

SLOTTED NUT

Англо-русский технический словарь

шлицевая гайкаАнгло-русский технический словарь.

SLOWACTING NICKELPLATING

Англо-русский технический словарь

медленный никелевыйАнгло-русский технический словарь.

SLUICE NOZZLE

Англо-русский технический словарь

смывное соплоАнгло-русский технический словарь.

SMALL NONLINEARITY

Англо-русский технический словарь

слабая нелинейностьАнгло-русский технический словарь.

SOLAR NOISE

Англо-русский технический словарь

помеха от солнечного излученияАнгло-русский технический словарь.

SOLUBLE NITROGEN

Англо-русский технический словарь

растворимый азотАнгло-русский технический словарь.

SPACECHARGE NEUTRALIZATION

Англо-русский технический словарь

компенсация пространственногоАнгло-русский технический словарь.

SPECTRAL NORM

Англо-русский технический словарь

модульспектрАнгло-русский технический словарь.

SPILL NOZZLE

Англо-русский технический словарь

форсунка с перепуском топливаАнгло-русский технический словарь.

SPINDLE NEBULA

Англо-русский технический словарь

<astr.> туманность веретенообразнаяАнгло-русский технический словарь.

SPINOR NOTATION

Англо-русский технический словарь

спинорная записьАнгло-русский технический словарь.

SPINZERO NUCLEUS

Англо-русский технический словарь

бесспиновое ядроАнгло-русский технический словарь.

SPLANCHNIC NERVE

Англо-русский технический словарь

<biol.> нерв чревныйАнгло-русский технический словарь.

SPRAY NOZZLE

Англо-русский технический словарь

распылитель карбюратораАнгло-русский технический словарь.

SPRING NUT

Англо-русский технический словарь

пружинная гайкаАнгло-русский технический словарь.

SQUARE NUT

Англо-русский технический словарь

квадратная гайкаАнгло-русский технический словарь.

STANDARD NOZZLE

Англо-русский технический словарь

нормальное соплоАнгло-русский технический словарь.

STANDARD NUMBER

Англо-русский технический словарь

нормализованное числоАнгло-русский технический словарь.

STATIONARY NET

Англо-русский технический словарь

ставной неводАнгло-русский технический словарь.

STEAMJET NOZZLE

Англо-русский технический словарь

пароструйное соплоАнгло-русский технический словарь.

STRUT NACELLE

Англо-русский технический словарь

<engin.> пилонАнгло-русский технический словарь.

SUBSONIC NOZZLE

Англо-русский технический словарь

дозвуковое соплоАнгло-русский технический словарь.

SUCTION NOZZLE

Англо-русский технический словарь

всасывающее соплоАнгло-русский технический словарь.

SUPERSONIC NOZZLE

Англо-русский технический словарь

сверхзвуковое соплоАнгло-русский технический словарь.

SUPPORTING NET

Англо-русский технический словарь

<energ.> сетка армирующаяАнгло-русский технический словарь.

SUSBSCRIBER NETWORK

Англо-русский технический словарь

сеть абонентскаяАнгло-русский технический словарь.

SUTURE NEEDLE

Англо-русский технический словарь

хирургическая иглаАнгло-русский технический словарь.

SWITCHING NETWORK

Англо-русский технический словарь

коммутируемая сетьАнгло-русский технический словарь.

SYRINGE NEEDLE

Англо-русский технический словарь

игла шприцаАнгло-русский технический словарь.

TANNING NUMBER

Англо-русский технический словарь

<industr.> коэффициент дубностиАнгло-русский технический словарь.

TAP A NUT

Англо-русский технический словарь

нарезать резьбу у гайкиАнгло-русский технический словарь.

TELEPHONE NETWORK

Англо-русский технический словарь

телефонная сетьАнгло-русский технический словарь.

TELEPHONE NUMBER

Англо-русский технический словарь

номер телефонаАнгло-русский технический словарь.

TELEVISION NETWORK

Англо-русский технический словарь

телевизионная сетьАнгло-русский технический словарь.

TEST NEEDLE

Англо-русский технический словарь

пробирная иглаАнгло-русский технический словарь.

TEST OF NORMALITY

Англо-русский технический словарь

критерий нормальностиАнгло-русский технический словарь.

THE TWO NONCHARACTERISTIC PROBLEM

Англо-русский технический словарь

проблема двух нехарактеристикАнгло-русский технический словарь.

THERE IS NO

Англо-русский технический словарь

нетАнгло-русский технический словарь.

THERE IS NO NEED

Англо-русский технический словарь

незачемАнгло-русский технический словарь.

THERMAL NAPHTHA

Англо-русский технический словарь

фракция термического крекингаАнгло-русский технический словарь.

THERMAL NEUTRON

Англо-русский технический словарь

тепловой нейтронАнгло-русский технический словарь.

THERMAL NOISE

Англо-русский технический словарь

тепловая помехаАнгло-русский технический словарь.

THETATHETA NAVIGATION

Англо-русский технический словарь

угломерный метод навигацииАнгло-русский технический словарь.

THICK NUT

Англо-русский технический словарь

высокая гайкаАнгло-русский технический словарь.

THIOCYANOGEN NUMBER

Англо-русский технический словарь

родановое числоАнгло-русский технический словарь.

THORIUM NITRATE

Англо-русский технический словарь

азотнокислый торийАнгло-русский технический словарь.

THREADED NOZZLE

Англо-русский технический словарь

ввертное соплоАнгло-русский технический словарь.

THREEDIMENSIONAL NOZZLE

Англо-русский технический словарь

пространственное соплоАнгло-русский технический словарь.

THREEFLANGE NAIL

Англо-русский технический словарь

трехлопастный гвоздьАнгло-русский технический словарь.

THROTTLE NEEDLE

Англо-русский технический словарь

дроссельная иглаАнгло-русский технический словарь.

TIGHTEN NUT

Англо-русский технический словарь

затягивать гайкуАнгло-русский технический словарь.

TILL NOW

Англо-русский технический словарь

до сих порАнгло-русский технический словарь.

TO COTTER A NUT

Англо-русский технический словарь

зашплинтовывать гайкуАнгло-русский технический словарь.

TO NEW DIAMETER

Англо-русский технический словарь

по новому диаметруАнгло-русский технический словарь.

TO NITRIDE

Англо-русский технический словарь

<metal.> азотироватьАнгло-русский технический словарь.

TO NO PURPOSE

Англо-русский технический словарь

даромАнгло-русский технический словарь.

TO THE NAKED EYE

Англо-русский технический словарь

невооруженным глазомАнгло-русский технический словарь.

TOO NARROW

Англо-русский технический словарь

узкийАнгло-русский технический словарь.

TOOL NOSE

Англо-русский технический словарь

вершина резцаАнгло-русский технический словарь.

TOP NIPPER

Англо-русский технический словарь

верхняя губка тисковАнгло-русский технический словарь.

TOTAL NITROGEN

Англо-русский технический словарь

общий азотАнгло-русский технический словарь.

TRANSFERENCE NUMBER

Англо-русский технический словарь

переводное числоАнгло-русский технический словарь.

TRANSIENT NOISE

Англо-русский технический словарь

кратковременная помехаАнгло-русский технический словарь.

TRANSONIC M NUMBER

Англо-русский технический словарь

околозвуковое число МахаАнгло-русский технический словарь.

TRANSPORT NUMBER

Англо-русский технический словарь

число переносаАнгло-русский технический словарь.

TRAVEL NORTH

Англо-русский технический словарь

двигаться на северАнгло-русский технический словарь.

TRIDENT OF NEWTON

Англо-русский технический словарь

трезубец НьютонаАнгло-русский технический словарь.

TUBE NOISE

Англо-русский технический словарь

шум лампыАнгло-русский технический словарь.

TUBULAR NAIL

Англо-русский технический словарь

трубчатый гвоздьАнгло-русский технический словарь.

TWOTERMINAL NETWORK

Англо-русский технический словарь

<tech.> двухполюсникАнгло-русский технический словарь.

UNDEREXPANDED NOZZLE

Англо-русский технический словарь

недорасширенное соплоАнгло-русский технический словарь.

UNDO NUT

Англо-русский технический словарь

отвинчивать гайкуАнгло-русский технический словарь.

UNILATERAL NETWORK

Англо-русский технический словарь

невзаимная схемаАнгло-русский технический словарь.

UNION NIPPLE

Англо-русский технический словарь

соединительный ниппельАнгло-русский технический словарь.

UNSIGNED NUMBER

Англо-русский технический словарь

число без знакаАнгло-русский технический словарь.

UNTIL NOW

Англо-русский технический словарь

до сих порАнгло-русский технический словарь.

UPHOLSTERER'S NAIL

Англо-русский технический словарь

обойный гвоздьАнгло-русский технический словарь.

VALVE NEEDLE

Англо-русский технический словарь

игла клапанаАнгло-русский технический словарь.

VECTOR NOTATION

Англо-русский технический словарь

векторная записьАнгло-русский технический словарь.

WASTE A NEUTRON

Англо-русский технический словарь

терять нейтронАнгло-русский технический словарь.

WAVE NUMBER

Англо-русский технический словарь

частота формы волныАнгло-русский технический словарь.

WEAK NORMALITY

Англо-русский технический словарь

квазинормальностьАнгло-русский технический словарь.

WEAKLY NORMAL

Англо-русский технический словарь

квазинормальныйАнгло-русский технический словарь.

WEIGHT NUMBER

Англо-русский технический словарь

<math.> коэффициент весовойАнгло-русский технический словарь.

WHITE NOISE

Англо-русский технический словарь

1) <radio> шум белый2) белые шумыАнгло-русский технический словарь.

WING NUT

Англо-русский технический словарь

1) барашковая гайка2) <tech.> гайка крыльчатая барашковаяАнгло-русский технический словарь.

WIRE NAIL

Англо-русский технический словарь

проволочный гвоздьАнгло-русский технический словарь.

WIRE NOZZLE

Англо-русский технический словарь

мундштук для проволокиАнгло-русский технический словарь.

WITH NO LIMIT

Англо-русский технический словарь

неограниченноАнгло-русский технический словарь.

WRONG NUMBER

Англо-русский технический словарь

не туда попастьАнгло-русский технический словарь.

WROUGHT NAIL

Англо-русский технический словарь

кованый гвоздьАнгло-русский технический словарь.

YARD NECK

Англо-русский технический словарь

горловина станцииАнгло-русский технический словарь.

YARN NUMBERING

Англо-русский технический словарь

нумерация пряжиАнгло-русский технический словарь.

ZINC NITRATE

Англо-русский технический словарь

азотнокислый цинкАнгло-русский технический словарь.

Время запроса ( 0.437954982 сек)
T: 0.44435719 M: 1 D: 0