Найдено 50+ «N»

NATIONAL INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ек., бухг. рахунок національного доходу і витрат ▷ «capital consumption»

NEGOTIABLE INSTRUMENT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін. оборотний документ; обіговий документ офіційний документ, за яким право власності, встановлене в документі, передається з рук на руки; ♦ до оборотних докум

NEGOTIATION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

1. ком. переговори; обговорення умов; 2. фін. передача; продаж, дисконт, виплата 1. процес взаємного обміну думками, інформацією тощо з метою домовитися про що-

NET INCOME

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг. n чистий прибуток; чистий дохід; a прибутковий ▷ «income»²

NET PRESENT VALUE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(NPV) фін., бухг. чиста теперішня вартість; чиста дисконтована вартість; чиста сучасна вартість; чиста поточна вартість поточна вартість (present value) передб

NET PROFIT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг. n чистий прибуток; a прибутковий ▷ «income»²

NETWORK

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком., марк., тк., комп. n мережа; a мережний 1. сукупність осіб, підприємств, організацій і т. ін., пов'язаних певною метою; 2. сукупність телевізійних або раді

NICHE MARKETING

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

марк. маркетинг ринкової ніші; маркетинг на незайнятому ринку товарів; маркетинг на незайнятому ринку послуг маркетингова стратегія пошуку незайнятого або вузьк

NIELSEN RATING

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

марк. котирувальні дані Нільсена; Нільсенівський рейтинг дані про розмір і демографічний склад аудиторії радіо- або телевізійної програми на даний час; ♦ дані Ні

NONCURRENT ASSETS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. необоротні активи; довгострокові активи активи (assets¹), які підприємство багаторазово використовує в ході своєї господарської діяльності; ♦ необор

NONCURRENT LIABILITIES

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., рах. довгострокові зобов'язання; довготермінові зобов'язання зобов'язання, термін оплати якого настає через рік згідно з датою складання балансового звіт

NONDURABLES

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком. товари короткочасного вжитку ▷ «consumer goods»

NORM

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком. норма; правило; критерій; стандарт; норматив; зразок; взірець порядок, належний стан, поведінка і т. ін., прийняті й дотримувані певною групою людей в сусп

NUTRITIONAL LABELING

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

марк. позначення споживної цінності позначення на фасованих харчових продуктах з метою інформування споживачів (consumer) про їх поживність, калорійність, відсо

GROSS NATIONAL PRODUCT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(GNP) ек. валовий національний продукт (ВНП) грошова вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених країною в результаті економічної діяльності протягом р

LOCAL AREA NETWORK

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(LAN) комп., тк. місцева мережа; локальна мережа ▷ «facsimile» ▷ «wide area network»

PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(PIN) банк., торг., роз. особистий ідентифікаційний номер специфічний код, який присвоюється особі банком чи іншою фінансовою установою для користування автомат

PROMISSORY NOTE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(P/N; PN; p. n.) банк., фін. простий вексель; боргове зобов'язання оборотний документ (negotiable instrument), у якому векселедавець (drawer) зобов'язується сп

WIDE AREA NETWORK

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(WAN) комп., тк. об'єднана мережа система комунікаційних зв'язків (напр., телефонні лінії, супутники), що з'єднує комп'ютерні сигнали всього світу; ♦ об'єднана

NARRANTE

Энциклопедический словарь

Narrante (итал.) — музыкальный термин, требующий от исполнителя передачи в характере рассказа, тяготеющей к речитативному стилю.

NATURALE

Энциклопедический словарь

Naturale naturalmente — музыкальный термин, требующий исполнения простого, естественного, без украшений. Canto naturale — свободное, безыскусственное пение. Con

NE QUID NIMIS

Энциклопедический словарь

Ne quid nimis — латинская поговорка: "ничего через меру", т. е. во всем следует соблюдать меру; цитата из Теренция ("Andria", I, 1); поговорка приписывается неко

NEGLIGENTEMENTE

Энциклопедический словарь

Negligentemente — музыкальный термин, требующий исполнения непринужденного, свободного, как бы невнимательного, с замедлением.

NIL ADMIRARI

Энциклопедический словарь

Nil admirari (лат. "ничему не удивляться") — по преданию, ответ Пифагора на вопрос, чего он достигает размышлением. О равнодушии ко всему трактует и Гораций в по

NIL MORTALIBUS ARDUI EST

Энциклопедический словарь

Nil mortalibus ardui est — латинская поговорка: "Нет ничего слишком трудного для смертных"; цитата из Горация ("Оды", I, 3).

NOBLESSE DE ROBE

Энциклопедический словарь

Noblesse de robe — в дореволюционной Франции название дворянства, образовавшегося из лиц судебной профессии, в отличие от родовой знати рыцарского происхождения

NOBLESSE OBLIGE

Энциклопедический словарь

Noblesse oblige — поговорка: "Дворянство обязывает" (т. е. вести себя сообразно положению — благородно).

NOEL

Энциклопедический словарь

Noel — рождественские песни в пасторальном характере, который во Франции поются народом, а также и в церквах; в праздник Рождества Христова.

NOIRE

Энциклопедический словарь

Noire — французское название четвертной ноты.

NOLENS VOLENS

Энциклопедический словарь

Nolens volens (лат. = нехотя [или] хотя) — поговорка: "Все равно, хочешь ли или не хочешь — а нужно сделать (или будет сделано) то или другое".

NOLI ME TANGERE

Энциклопедический словарь

Noli me tangere (лат. "не тронь меня") — название чувствительного к прикосновению растения, например Mimosa pudica (см. соотв. статью), а в итальянской живописи

NOM DE GUERRE

Энциклопедический словарь

Nom de guerre (франц.) — прежде имя, которое кто-либо принимал или получал при поступлении в войско; теперь также название измененной фамилии или прозвища у акте

NOMINA SUNT ODIOSA

Энциклопедический словарь

Nomina sunt odiosa (лат.) — "имена ненавистны", т. е. при упреке или порицании не следует называть имени лица против которого они направлены.

NON

Энциклопедический словарь

Non (итал.) — отрицание, приставляемое к музыкальному термину; например Allegro non troppo — не слишком скоро.

NON PLUS ULTRA

Энциклопедический словарь

Non plus ultra — лат. поговорка, "не дальше", в смысле существительного "высшее, непревосходимое".

NON POSSUMUS

Энциклопедический словарь

Non possumus (лат. "мы не можем") — место из "Деяний апостольских" (4, 20), примененное папой Климентом VII для ответа на грозное приглашение короля Генриха VIII

NON SCHOLAE, SED VITAE DISCIMUS

Энциклопедический словарь

Non scholae, sed vitae discimus — "Мы учимся не для школы, но для жизни"; взято из 106 письма младшего Сенеки, говорящего здесь тоном упрека "Non vilae, sed scho

NONUM PREMATUR IN ANNUM

Энциклопедический словарь

Nonum prematur in annum (лат.) — "До девятого года следует задержать (сочинение)", изречение Горация ("Ars protica", 388), требующего продолжительной авторской р

NOTREDAME

Энциклопедический словарь

Notre-Dame Nôtre-Dame — старинное французское обозначение Богоматери, соответствующее итальянскому и испанскому Мадонна и немецкому Unsere Liebe Frau; отсюда обо

NULLA DIES SINE LINEA

Энциклопедический словарь

Nulla dies sine linea (лат. "ни одного дня без линии") — обратившееся в поговорку выражение, приписываемое Плинием ("Naturalis historia", XXXV, 36) художнику Апе

NUTRIRE

Энциклопедический словарь

Nutrire (ит., nourrir le sou — франц.) — питать, т. е. выдерживать звук с точностью и силой, в продолжение всего времени, обозначенного нотой известной длительно

AUFNAHME NACH AUGENMAß

Немецко-русский геологический словарь

глазомерная съёмкаDeutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

AUSWAHL NATÜRLICHE

Немецко-русский геологический словарь

естественный отборDeutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

BAROMETRISCHES NIVELLEMENT

Немецко-русский геологический словарь

барометрическое нивелированиеDeutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

BODENBÖSCHUNG NATÜRLICHE

Немецко-русский геологический словарь

естественный откос грунтаDeutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

COLLEGIA NATIONALIA SEU POONTIFICIA, COLLEGIUM GERMANICUM

Энциклопедический словарь

Collegia nationalia seu poontificia, Collegium germanicum — см. Иезуиты.

ENERGIEINDEX NACH GRÜNER

Немецко-русский геологический словарь

геохим. энергетический показатель ГрунераDeutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

ERDERSCHÜTTERUNG NATÜRLICHE

Немецко-русский геологический словарь

естественное землетрясениеDeutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

EXOGENE NICHTAFFINE UMFORMUNG

Немецко-русский геологический словарь

экзогенная неаффинная деформация (в петроструктурном анализе)Deutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

FLÄCHENTREUES SCHMIDTSCHES NETZ

Немецко-русский геологический словарь

равноплощадная сетка Шмидтаравноплощадная стереографическая проекция ШмидтаDeutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.19

GESETZ NACH ZINNWALD

Немецко-русский геологический словарь

крист. циннвальдский законDeutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

IGNORANTIA JURIS NOCET, FACTI IGNORANTIA NON NOCET

Энциклопедический словарь

Ignorantia juris nocet, facti ignorantia non nocet — лат. изречение: незнание закона вредит, незнание факта не вредит; см. Ошибка (юридич.).

IN STATU NASCENDI

Немецко-русский геологический словарь

лат. в момент зарождения лат. в момент образованияDeutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

INTRUSIVER NACHSCHUB

Немецко-русский геологический словарь

дополнительная интрузияновое поступление магмыповторное внедрение магмыпозднейшая вспышка магматической деятельностипоследующая вспышка магматической деятельност

JURA NOVIT CURIA

Энциклопедический словарь

Jura novit curia - т. е. суду известны законы, положение римского права, усвоенное и всеми новейшими законодательствами, по которому стороны не обязаны доказыват

KONTINENTALE NIVEAUVERÄNDERUNGEN

Немецко-русский геологический словарь

колебания уровня материков (относительно уровня океанов)Deutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

KÜNSTLICHE NACHBILDUNG DER FALTEN

Немецко-русский геологический словарь

моделирование складокDeutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

LAMELLARE NETZSTRUKTUR

Немецко-русский геологический словарь

пластинчато-сетчатая структураDeutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

MULTUM, NON MULTA

Энциклопедический словарь

Multum, non multa (лат. "многое, но не многообразное"); часто употр. в перестановке "non multa, sed multum" — латинская поговорка, имеющая смысл: "Дело не в коли

OMNE NIMIUM NOCET

Энциклопедический словарь

Omne nimium nocet — латинская поговорка: "все излишнее вредно"; ср. Ne quid nimis (см.).

PARTURIUNT MONTES, NASCITUR RIDICULUS MUS

Энциклопедический словарь

Parturiunt montes, nascitur ridiculus mus — латинская цитата из соч. Горация "De arte poetica" (139); означает: "гора родила мышь".

RELATIO NON HARMONICA

Энциклопедический словарь

Relatio non harmonica — см. Переченье.

RES DE RE PRAEDICARI NON POTEST

Энциклопедический словарь

Res de re praedicari non potest — формула номинализма, выражающая положение о том, что общее не имеет реальности.

STATUS NASCENDI

Энциклопедический словарь

Status nascendi — состояние выделения. Этим термином в химии обозначается особое условие реагирования двух веществ, которое в общем можно формулировать следующи

АММОНИЙ NНИТРОЗОФЕНИЛГИДРОКСИЛАНИН

Русско-немецкий словарь по химии и химической технологии

KupferronРусско-немецкий словарь по химии и химической технологии.2013.

ОСТРОВОК NТИПА

Русско-немецкий политехнический словарь

n-Insel электрон.Russisch-deutsch wörterbuch polytechnischen.2013.

Время запроса ( 0.56147535 сек)
T: 0.565199429 M: 1 D: 0