Найдено 50+ «D»

DETAILING

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

марк., роз. деталізація; деталізування; деталізація товару послуга уточнення всіх елементів виставок, повноти всіх запасів товарів, наявності всебічної найновіш

DEVALUATION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ек. девальвація; знецінення зниження за офіційним рішенням уряду курсу обміну національної валюти стосовно іншої; ♦ девальвація — це захід для усунення дефіциту

DIRECT COSTING

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., вир. калькуляція собівартості за змінними витратами методика обчислення собівартості, за якою всі витрати (variable manufacturing costs) на основні вироб

DIRECT COSTS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(dc) вир., бухг. прямі витрати; змінні витрати витрати, які можна безпосередньо віднести на вартість готового продукту (product) чи на один із видів виробничої

DIRECT EXPORTS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

міжторг. безпосередній експорт; прямий експорт ▷ «export»

DIRECT LABOUR

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

вир., бухг. жива праця; прямі витрати на робочу силу; прямі витрати праці праця робочої сили, безпосередньо пов'язана з процесом виробництва продукції (product)

DIRECT MATERIAL

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

вир., бухг. основні матеріали; основні виробничі матеріали; витрати на основні матеріали; витрати на основні виробничі матеріали матеріали, безпосередньо пов'яза

DIRECTOR

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(Dir.) n 1. юр. директор; 2. адм. директор; керівник; начальник; a директорський 1. член дирекції (board of directors), обраний акціонерами (shareholder :: sto

DIVIDEND

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(div; Div) n бірж., фін. дивіденд; прибуток на акцію; a дивідендний частина прибутку акціонерного товариства (joint-stock company), що періодично виплачується

DIVIDEND COVER

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. дивідендне покриття; забезпечення дивіденду; покриття дивіденду фінансовий показник, що встановлює відношення величини прибутку на акцію (earnings p

DIVIDEND OFF

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бірж., фін. амер. без дивіденду; без права на дивіденд ▷ «ex dividend»

DIVIDEND PAYOUT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. виплата дивіденду; показник виплати дивіденду; коефіцієнт виплати дивіденду; дивідендна виплата фінансовий показник, який встановлює відношення вели

DIVIDEND PAYOUT RATIO

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. коефіцієнт виплати дивіденду; показник виплати дивіденду; коефіцієнт дивідендної виплати ▷ «dividend payout»

DIVIDEND PER SHARE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(DPS) фін., бухг., бірж. дивіденд на акцію показник, який встановлює відношення величини загальної суми дивідендів, виплачених акціонерам (shareholder), до заг

DIVIDEND YIELD

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг., бірж. дивідендний дохід; відсотковий дохід від акцій; дохід від дивіденду; коефіцієнт дивіденду на акцію фінансовий показник, що встановлює відноше

DOCUMENT OF TITLE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

спл., міжторг. товаророзпорядчий документ ▷ «bill of lading»

DOUBTFUL DEBT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., банк. сумнівний борг борг (debt) є сумнівним, коли припускається, що він не буде сплачений в майбутньому, і тому з рахунка прибутків відкладаються гроші

DRAFT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

═════════◇═════════ bill of exchange

DRAWEE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

банк. трасат; платник особа або установа, яка має заплатити іншій особі суму грошей згідно з розпорядженням тратти, чека тощо; ♦ платником чека переважно буває

DRAWER

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

банк. трасант; векселедавець; чекодавець особа або установа, яка, надаючи тратту, чек тощо, дає платіжне розпорядження іншій особі bankrupt ~ збанкрутілий трас

DURABLES

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком. товари тривалого вжитку; товари довгострокового користування; товари тривалого користування ▷ «consumer goods»

BAD DEBT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., банк. безнадійний борг; прострочена позичка борг (debt), який неможливо стягнути з покупця або позичальника, що робить його безвартісним для кредитора (c

BANK DRAFT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(B/D; b/d) банк., міжторг. банківська тратта; банківський переказний вексель; вексель, виставлений банком на інший банк; тратта вид оборотного документа (negot

BOARD OF DIRECTORS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

мен., юр. дирекція; рада директорів; правління; директорат керівний орган, обраний акціонерами (shareholder/stockholder), який згідно з їхнім статутом несе відп

CUM DIVIDEND SHARE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бірж., фін. акція з урахуванням дивіденду; акція з правом на дивіденд акція (share²), яка продається в період після оголошення дивіденду (dividend declaration),

ELASTICITY OF DEMAND

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ек. еластичність попиту показник зміни обсягу попиту на товар чи послугу внаслідок зміни ціни (price), доходу (income¹) і т. ін.; ♦ зміну обсягу попиту на проду

EXCESS DEMAND

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ек. надлишковий попит; надмірний попит; надлишок попиту кон'юнктура, за якої потреба покупців (buyer¹) у певному товарі (goods) чи послузі перевищує обсяг, який

EXPIRATION DATE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком. кінцева дата терміну; кінцевий термін чинності дата закінчення строку опціонів (option), облігацій (bond), упакованих для споживання товарів тощо; дата зак

EXPIRY DATE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком. кінцева дата терміну; кінцевий термін чинності кінцева дата терміну дії, строку опціонів (option), облігації (bond), упакованих для споживання товарів і т.

EXTERNAL DOCUMENT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг. зовнішній документ документи, які підтверджують фінансові операції, що проводить зовнішня сторона, серед яких рахунок-фактура постачальника (supplier's in

PRICE ELASTICITY OF DEMAND

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ек. еластичність попиту за ціною; цінова еластичність попиту ▷ «elasticity of demand»

SIGHT DRAFT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

банк., міжторг. вексель на подавця; вексель на пред'явника; тратта з оплатою на подання ▷ «bank draft»

YELLOW DOG CONTRACT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

дог., знт. «жовтий» контракт; «жовте» зобов'язання договір найму на роботу, за яким працівникові (employee) заборонено вступати до профспілки

DEPRECIATION COSTS

Финансовый словарь

Depreciation costs Depreciation costs - амортизационные затраты. См. также: Амортизация Финансовый словарь Финам. .

DINAMIC LINK LIBRARY

Финансовый словарь

Dinamic Link Library Динамически компонуемая библиотека - в ОС Windows - программная, библиотека функции и/или данные которой подключаются к исполняемой програ

DIRECT+PORTFOLIO FLOWS

Финансовый словарь

Direct+Portfolio Flows Direct+Portfolio Flows  - Приток (отток)  прямых и портфельных инвестиций. Словарь терминов и сокращений рынка forex, Forex EuroClub. .

DOLLAR COST AVERAGING

Финансовый словарь

Dollar cost averaging Dollar cost averaging - план инвестирования, предусматривающий наращивание вложений путем инвестирования на регулярной основе фиксированн

DOW JONES INDEX (DJI)

Финансовый словарь

Dow Jones Index (DJI) Dow Jones Index (DJI) - Индекс Доу-Джонс – простой средний показатель движения курса акций тридцати крупнейших промышленных корпораций С

DYNAMIC HTML

Финансовый словарь

Dynamic HTML Dynamic HTML - усовершенствованная версия HTML, которая поддерживает объектную модель документа (Document Object Model). Наряду с возможностями фо

A BIG DEAL

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

многоАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

A COLD DAY IN HELL

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

никогда; «после дождичка в четверг», «когда рак на горе свистнет»Англо-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

ACQUIRED DEAFNESS

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

приобретенная глухотаАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

ACTING DIRECTOR

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

исполняющий обязанности директораАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

ADMIT DEFEAT

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

признать поражениеАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

ADVANCED DEGREE

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

учёная степень выше степени бакалавраАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

ADVOCATUS DIABOLI

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

адвокат дьяволаАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

APACHE DANCE

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[ə`pæʃ`dɑːns]танец апашей, апашАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

APPLE OF DISCORD

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

яблоко раздораАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

AQUA DESTILLATA

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

дистиллированная водаАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

ARRIVE AT A DECISION

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

принять решениеАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

ASK SMB TO DINNER

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

пригласить кого-либо к обедуАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

ASSEMBLY DISTRICT

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

избирательный округ по выборам в законодательный орган штатаАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

ASSIGNMENT DESK

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[ə`saɪnmənt desk]стол редактораАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

AT A DISCOUNT

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

ниже номинальной цены; обесцененныйнеуважаемый, непопулярный, потерявший в весе, значенииАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

AT A DISTANCE

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

на каком-либо расстоянииАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

AT THE END OF THE DAY

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

по большому счету; в конце концов, в итогеАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

ATMOSPHERIC DENSITY

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

плотность воздухаАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

CAPITALGAIN DISTRIBUTIONS

Финансовый словарь

Capital-gain distributions Capital-gain distributions - доходы, получаемые инвесторами взаимного фонда, от продажи выросших в цене активов фонда. См. также: П

CONSTANT DOLLAR INVESTING

Финансовый словарь

Constant dollar investing Constant dollar investing - инвестиционная стратегия, предусматривающая сохранение прибыли через периодическую оценку и корректировку

HOLDING COMPANY DEPOSITARY RECEIPTS

Финансовый словарь

Holding Company Depositary Receipts Holding Company Depositary Receipts - депозитарные расписки холдинговой компании. Синонимы английские: HOLDR См. также: Д

INCLUSIVE DISJUNCTION

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

неразделительная дизъюнкция; операция, включающая ИЛИАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

INCUR A DEBT

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

влезть в долгиАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

INCUR DEBTS

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

влезть в долгиАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

INDEPENDENCE DAY

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

День независимостиАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

INDIRECT DISCOURSE

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

косвенная речьАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

INDUCED DRAFT

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

форсированная тягаАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

INDULGE IN DEBAUCH

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

развратничать, распутничатьАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

INFANTS DEPARTMENT

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

отделение новорожденныхАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

INFECTIOUS DISEASE

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

инфекционное заболевание, заразная болезньАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

INTAKE DAM

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

водозаборная плотинаАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

INTELLIGENCE DEPARTMENT

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

разведывательная служба, разведкаАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

LEVEL OF COST RELATIONSHIP OF DISTRIBUTION

Финансовый словарь

Level of cost relationship of distribution Относительный уровень издержек обращения - отношение суммы издержек обращения к сумме проданной, заготовленной или х

OPEN DATABASE CONNECTIVITY

Финансовый словарь

Open DataBase Connectivity Open DataBase Connectivity - стандарт Microsoft, который обеспечивает доступ к базам данных, созданных различными СУБД, с помощью ин

SECURITY DEPOSIT MAINTENANCE

Финансовый словарь

Security deposit maintenance Security deposit maintenance - обслуживание депонирования ценных бумаг. См. также: Расчетные палаты Финансовый словарь Финам.

STAGGERED BOARD OF DIRECTORS

Финансовый словарь

Staggered board of directors Staggered board of directors - совет директоров, избираемый по частям. Такой порядок избрания совета директоров является средством

TRADE DATA

Финансовый словарь

Trade Data Trade Data - Сальдо торгового баланса Словарь терминов и сокращений рынка forex, Forex EuroClub. .

БУФЕРНАЯ ЖИДКОСТЬ DISPLACEMENT

Нефтегазовая микроэнциклопедия

► fluid, spacer fluid Используется при бурении для предотвращения смешения бурового и тампонажного растворов и очистки стенок скважин. Различают следующие б

ГОЛУБИ (ГОЛУБИНЫЕ), DOVE (DOVISH)

Финансовый словарь

Голуби (голубиные), dove (dovish) «Голуби»  или «голубиные» (dove or dovish) – неофициальный термин, используемый  обычно в политике в отношении людей, которые

ДЮПОН ДЕ НЕМУР (DUPONT DE NEMOURS), ПЬЕР САМУЭЛЬ (17391817)

Большой экономический словарь

французский экономист и политический деятель. Примкнул к кружку Ф.Кенэ и стал одним из представителей школы физиократов и пропагандистов их идей. Был редактором

ИНДЕКС DAX30

Энциклопедический словарь экономики и права

- ведущий германский индекс " голубых фишек" на Франкфуртской фондовой бирже.Экономика и право: словарь-справочник. — М.: Вуз и школа.Л. П. Кураков, В. Л.

ИНДЕКС DOW JONES

Финансовый словарь

Индекс Dow Jones Старейший и наиболее известный в мире индекс американских акций, в основном, так называемой "старой экономики". Вычисляется как среднее значени

ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО DOW JONES TELERATE

Финансовый словарь

Информационное агентство Dow Jones Telerate Информационное агентство Dow Jones Telerate - созданная в 1969г. организация, собирающая, обрабатывающая и распрост

ЦЕЛЛОФАНОВОЕ ДЕЛО DU FONT

Финансовый словарь

Целлофановое дело Du Font Целлофановое дело Du Font - в США - антитрестовское дело компании Du Pont, по которому Верховный суд в 1956г. постановил, что, хотя к

Время запроса ( 0.279810384 сек)
T: 0.28481234 M: 1 D: 0