Найдено 50+ «D»

DETAILING

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

марк., роз. деталізація; деталізування; деталізація товару послуга уточнення всіх елементів виставок, повноти всіх запасів товарів, наявності всебічної найновіш

DEVALUATION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ек. девальвація; знецінення зниження за офіційним рішенням уряду курсу обміну національної валюти стосовно іншої; ♦ девальвація — це захід для усунення дефіциту

DIRECT COSTING

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., вир. калькуляція собівартості за змінними витратами методика обчислення собівартості, за якою всі витрати (variable manufacturing costs) на основні вироб

DIRECT COSTS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(dc) вир., бухг. прямі витрати; змінні витрати витрати, які можна безпосередньо віднести на вартість готового продукту (product) чи на один із видів виробничої

DIRECT EXPORTS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

міжторг. безпосередній експорт; прямий експорт ▷ «export»

DIRECT LABOUR

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

вир., бухг. жива праця; прямі витрати на робочу силу; прямі витрати праці праця робочої сили, безпосередньо пов'язана з процесом виробництва продукції (product)

DIRECT MATERIAL

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

вир., бухг. основні матеріали; основні виробничі матеріали; витрати на основні матеріали; витрати на основні виробничі матеріали матеріали, безпосередньо пов'яза

DIRECTOR

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(Dir.) n 1. юр. директор; 2. адм. директор; керівник; начальник; a директорський 1. член дирекції (board of directors), обраний акціонерами (shareholder :: sto

DIVIDEND

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(div; Div) n бірж., фін. дивіденд; прибуток на акцію; a дивідендний частина прибутку акціонерного товариства (joint-stock company), що періодично виплачується

DIVIDEND COVER

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. дивідендне покриття; забезпечення дивіденду; покриття дивіденду фінансовий показник, що встановлює відношення величини прибутку на акцію (earnings p

DIVIDEND OFF

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бірж., фін. амер. без дивіденду; без права на дивіденд ▷ «ex dividend»

DIVIDEND PAYOUT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. виплата дивіденду; показник виплати дивіденду; коефіцієнт виплати дивіденду; дивідендна виплата фінансовий показник, який встановлює відношення вели

DIVIDEND PAYOUT RATIO

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. коефіцієнт виплати дивіденду; показник виплати дивіденду; коефіцієнт дивідендної виплати ▷ «dividend payout»

DIVIDEND PER SHARE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(DPS) фін., бухг., бірж. дивіденд на акцію показник, який встановлює відношення величини загальної суми дивідендів, виплачених акціонерам (shareholder), до заг

DIVIDEND YIELD

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг., бірж. дивідендний дохід; відсотковий дохід від акцій; дохід від дивіденду; коефіцієнт дивіденду на акцію фінансовий показник, що встановлює відноше

DOCUMENT OF TITLE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

спл., міжторг. товаророзпорядчий документ ▷ «bill of lading»

DOUBTFUL DEBT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., банк. сумнівний борг борг (debt) є сумнівним, коли припускається, що він не буде сплачений в майбутньому, і тому з рахунка прибутків відкладаються гроші

DRAFT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

═════════◇═════════ bill of exchange

DRAWEE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

банк. трасат; платник особа або установа, яка має заплатити іншій особі суму грошей згідно з розпорядженням тратти, чека тощо; ♦ платником чека переважно буває

DRAWER

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

банк. трасант; векселедавець; чекодавець особа або установа, яка, надаючи тратту, чек тощо, дає платіжне розпорядження іншій особі bankrupt ~ збанкрутілий трас

DURABLES

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком. товари тривалого вжитку; товари довгострокового користування; товари тривалого користування ▷ «consumer goods»

BAD DEBT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., банк. безнадійний борг; прострочена позичка борг (debt), який неможливо стягнути з покупця або позичальника, що робить його безвартісним для кредитора (c

BANK DRAFT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(B/D; b/d) банк., міжторг. банківська тратта; банківський переказний вексель; вексель, виставлений банком на інший банк; тратта вид оборотного документа (negot

BOARD OF DIRECTORS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

мен., юр. дирекція; рада директорів; правління; директорат керівний орган, обраний акціонерами (shareholder/stockholder), який згідно з їхнім статутом несе відп

CUM DIVIDEND SHARE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бірж., фін. акція з урахуванням дивіденду; акція з правом на дивіденд акція (share²), яка продається в період після оголошення дивіденду (dividend declaration),

ELASTICITY OF DEMAND

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ек. еластичність попиту показник зміни обсягу попиту на товар чи послугу внаслідок зміни ціни (price), доходу (income¹) і т. ін.; ♦ зміну обсягу попиту на проду

EXCESS DEMAND

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ек. надлишковий попит; надмірний попит; надлишок попиту кон'юнктура, за якої потреба покупців (buyer¹) у певному товарі (goods) чи послузі перевищує обсяг, який

EXPIRATION DATE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком. кінцева дата терміну; кінцевий термін чинності дата закінчення строку опціонів (option), облігацій (bond), упакованих для споживання товарів тощо; дата зак

EXPIRY DATE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком. кінцева дата терміну; кінцевий термін чинності кінцева дата терміну дії, строку опціонів (option), облігації (bond), упакованих для споживання товарів і т.

EXTERNAL DOCUMENT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг. зовнішній документ документи, які підтверджують фінансові операції, що проводить зовнішня сторона, серед яких рахунок-фактура постачальника (supplier's in

PRICE ELASTICITY OF DEMAND

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ек. еластичність попиту за ціною; цінова еластичність попиту ▷ «elasticity of demand»

SIGHT DRAFT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

банк., міжторг. вексель на подавця; вексель на пред'явника; тратта з оплатою на подання ▷ «bank draft»

YELLOW DOG CONTRACT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

дог., знт. «жовтий» контракт; «жовте» зобов'язання договір найму на роботу, за яким працівникові (employee) заборонено вступати до профспілки

ГВИДО Д'АРЕЦЦО (ГВИДО АРЕТИНСКИЙ) (GUIDO D'AREZZO) (ОК. 992 ОК. 1050)

Большой энциклопедический словарь

ГВИДО Д'АРЕЦЦО (Гвидо Аретинский) (Guido d'Arezzo) (ок. 992 - ок. 1050), итальянский музыкальный теоретик. Его реформа нотного письма стала основой современной н

ГЕОДЕЗИЯ (ОТ ГЕО.. И ГРЕЧ. DAIO РАЗДЕЛЯЮ)

Большой энциклопедический словарь

ГЕОДЕЗИЯ (от гео.. и греч. daio - разделяю), система наук об определении формы и размеров Земли и об измерениях на земной поверхности для отображения ее на плана

ГИЛЬОМ ИЗ ШАМПО (GUILLAUME DE CHAMPEAUX) (ОК. 1070 1121)

Большой энциклопедический словарь

ГИЛЬОМ из Шампо (Guillaume de Champeaux) (ок. 1070 - 1121), французский богослов, ритор и логик. С 1108 руководил богословской школой при основанном им Сен-Викто

ГИПОДИНАМИЯ (ОТ ГИПО... И ГРЕЧ. DYNAMIS СИЛА)

Большой энциклопедический словарь

ГИПОДИНАМИЯ (от гипо... и греч. dynamis - сила), нарушение функций организма (опорно-двигательного аппарата, кровообращения, дыхания, пищеварения) при ограничени

ГИРЛАНДАЙО (GHIRLANDAIO) (НАСТ. ИМЯ ДИ ТОММАЗО БИГОРДИ, DI TOMMASO BIGORDI) ДОМЕНИКО (144994)

Большой энциклопедический словарь

ГИРЛАНДАЙО (Ghirlandaio) (наст. имя ди Томмазо Бигорди, di Tommaso Bigordi) Доменико (1449-94), итальянский живописец флорентийской школы раннего Возрождения. Яс

ГОМИШ ДИ АМОРИН (GOMES DE AMORIM) ФРАНСИШКУ (182791)

Большой энциклопедический словарь

ГОМИШ ДИ АМОРИН (Gomes de Amorim) Франсишку (1827-91), португальский писатель. Стихи в духе романтизма, драма "Социальные уродства" (1870), повести из крестьянск

ГОНДУРАССКИЙ ЗАЛИВ (GOLFO DE HONDURAS) КАРИБСКОГО М.

Большой энциклопедический словарь

ГОНДУРАССКИЙ ЗАЛИВ (Golfo de Honduras) Карибского м., у берегов Центр. Америки. Длина 102 км, ширина 155,5 км, глубина 22-54 м, у входа - более 2000 м. Длинная к

ГОНСАЛЕС ДЕ САЛАС (GONZALEZ DE SALAS) ХОСЕ АНТОНИО (15881654)

Большой энциклопедический словарь

ГОНСАЛЕС ДЕ САЛАС (Gonzalez de Salas) Хосе Антонио (1588-1654), испанский писатель, теоретик поэтического искусства. Издал стихотворения Ф. де Кеведо-и-Вильегаса

ДАВИД Д'АНЖЕ (DAVID D'ANGERS) ПЬЕР ЖАН (17881856)

Большой энциклопедический словарь

ДАВИД Д'АНЖЕ (David d'Angers) Пьер Жан (1788-1856), французский скульптор и медальер. Портреты, отмеченные романтической взволнованностью.

ДАДАИЗМ (ФРАНЦ. DADAISME, ОТ DADA КОНЕК, ДЕРЕВЯННАЯ ЛОШАДКА; ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ)

Большой энциклопедический словарь

ДАДАИЗМ (франц. dadaisme, от dada - конек, деревянная лошадка; детский лепет), авангардистское литературно-художественное течение в 1916-22. Дадаизм сложился в Ш

ДАЙДЖЕСТ (АНГЛ. DIGEST КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ)

Большой энциклопедический словарь

ДАЙДЖЕСТ (англ. digest - краткое изложение), 1) тип журнала, перепечатывающего материалы из других изданий в сокращенном и, как правило, упрощенном виде. 2) Масс

ДАЙКА (АНГЛ. DIKE ИЛИ DYKE, БУКВ. ПРЕГРАДА)

Большой энциклопедический словарь

ДАЙКА (англ. dike или dyke, букв. - преграда), пластинообразное геологическое тело, ограниченное параллельными плоскостями и секущее вмещающие породы. Имеет боль

ДВЕНАДЦАТИ ТАБЛИЦ ЗАКОНЫ (LEGES DUODECIM TABULARUM)

Большой энциклопедический словарь

ДВЕНАДЦАТИ ТАБЛИЦ ЗАКОНЫ (Leges duodecim tabularum), один из древнейших сводов римского обычного права (5 в. до н. э.) на 12 досках-таблицах (отсюда название).

ДЕБАРКАДЕР (ФРАНЦ. DEBARCADERE, ОТ DEBARQUER ВЫГРУЖАТЬ, ВЫСАЖИВАТЬ НА БЕРЕГ)

Большой энциклопедический словарь

ДЕБАРКАДЕР (франц. debarcadere, от debarquer - выгружать, высаживать на берег), 1) то же, что плавучая пристань. 2) Устаревшее название станционной железнодорожн

ДЕБИЛЬНОСТЬ (ОТ ЛАТ. DEBILIS СЛАБЫЙ)

Большой энциклопедический словарь

ДЕБИЛЬНОСТЬ (от лат. debilis - слабый), легкая степень олигофрении; характеризуется низким уровнем познавательных процессов, главным образом абстрактного мышлени

ДЕВИАЦИЯ (ОТ ПОЗДНЕЛАТ. DEVIATIO ОТКЛОНЕНИЕ)

Большой энциклопедический словарь

ДЕВИАЦИЯ (от позднелат. deviatio - отклонение), 1) отклонение движущегося тела (корабля, самолета, снаряда и т. п.) от заданного направления движения (расчетной

ДЕДВЕЙТ (АНГЛ. DEADWEIGHT) (ПОЛНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СУДНА)

Большой энциклопедический словарь

ДЕДВЕЙТ (англ. deadweight) (полная грузоподъемность судна), масса груза (полезный груз, судовые запасы, экипаж), принимаемая судном. Дедвейт при осадке по грузов

ДЕДУКЦИЯ (ОТ ЛАТ. DEDUCTIO ВЫВЕДЕНИЕ)

Большой энциклопедический словарь

ДЕДУКЦИЯ (от лат. deductio - выведение), вывод по правилам логики; цепь умозаключений (рассуждение), звенья которой (высказывания) связаны отношением логического

ДЕЗАВУИРОВАНИЕ (ОТ ФРАНЦ. DESAVOUER ОТКАЗЫВАТЬСЯ, ВЫРАЖАТЬ НЕОДОБРЕНИЕ)

Большой энциклопедический словарь

ДЕЗАВУИРОВАНИЕ (от франц. desavouer - отказываться, выражать неодобрение), в международном праве опровержение главой государства или правительства действий или з

ДЕИЗМ (ОТ ЛАТ. DEUS БОГ)

Большой энциклопедический словарь

ДЕИЗМ (от лат. deus - бог), религиозно-философская доктрина, которая признает бога как мировой разум, сконструировавший целесообразную "машину" природы и давший

ДЕКАНТАЦИЯ (ОТ ФРАНЦ. DECANTER СЦЕЖИВАТЬ, СЛИВАТЬ)

Большой энциклопедический словарь

ДЕКАНТАЦИЯ (от франц. decanter - сцеживать, сливать), сливание жидкости с отстоявшегося осадка. Лабораторный и технический способ промывания осадков, а также изв

ДЕКАПИРОВАНИЕ (ОТ ФРАНЦ. DECAPER ОЧИЩАТЬ МЕТАЛЛЫ)

Большой энциклопедический словарь

ДЕКАПИРОВАНИЕ (от франц. decaper - очищать металлы), удаление химическим или электрохимическим способом тончайших пленок оксидов, образующихся на поверхности мет

ДЕКУР (DECOUR) ЖАК (НАСТ. ИМЯ ДАНИЕЛЬ ДЕКУРДЕМАНШ, DECOURDEMANCHE) (191042)

Большой энциклопедический словарь

ДЕКУР (Decour) Жак (наст. имя Даниель Декурдеманш, Decourdemanche) (1910-42), французский писатель, журналист. Протест против обывательской успокоенности в роман

ДЕЛИРИЙ (ОТ ЛАТ. DELIRIUM БЕЗУМИЕ)

Большой энциклопедический словарь

ДЕЛИРИЙ (от лат. delirium - безумие), вид помрачения сознания; проявляется ложной ориентировкой в окружающем, сценоподобными зрительными, реже слуховыми галлюцин

ДЕМАРШ (ФРАНЦ. DEMARCHE, БУКВ. ВЫСТУПЛЕНИЕ)

Большой энциклопедический словарь

ДЕМАРШ (франц. demarche, букв. - выступление), протест, просьба или предостережение по какому-либо вопросу, адресованные правительством или ведомством иностранны

ДЕМЕНЦИЯ (ЛАТ. DEMENTIA)

Большой энциклопедический словарь

ДЕМЕНЦИЯ (лат. dementia), см. в ст. Слабоумие.

ДЕМОГРАФИЯ (ОТ ГРЕЧ. DEMOS НАРОД И...ГРАФИЯ)

Большой энциклопедический словарь

ДЕМОГРАФИЯ (от греч. demos - народ и...графия), наука о закономерностях воспроизводства населения в общественно-исторической обусловленности этого процесса. По м

ДЕМОКРАТИЯ (ОТ ГРЕЧ. DEMOS НАРОД И...КРАТИЯ)

Большой энциклопедический словарь

ДЕМОКРАТИЯ (от греч. demos - народ и...кратия), форма государственно-политического устройства общества, основанная на признании народа в качестве источника власт

ДЕМОНСТРАЦИЯ (ОТ ЛАТ. DEMONSTRATIO ПОКАЗЫВАНИЕ)

Большой энциклопедический словарь

ДЕМОНСТРАЦИЯ (от лат. demonstratio - показывание), 1) шествие и другие формы массового выражения общественных настроений. 2) Наглядный способ ознакомления с каки

ДЕМОТИЧЕСКОЕ ПИСЬМО (ОТ ГРЕЧ. DEMOTIKOS НАРОДНЫЙ)

Большой энциклопедический словарь

ДЕМОТИЧЕСКОЕ ПИСЬМО (от греч. demotikos - народный), скорописная форма египетского письма, возникшая в 8-7 вв. до н. э.

ДЕМПИНГ (АНГЛ. DUMPING, БУКВ. СБРАСЫВАНИЕ)

Большой энциклопедический словарь

ДЕМПИНГ (англ. dumping, букв. - сбрасывание), бросовый экспорт, продажа товаров на внешних рынках по ценам более низким, чем на внутреннем рынке (как правило, ни

ДЕМПФИРОВАНИЕ КОЛЕБАНИЙ (ОТ НЕМ. DAMPFEN УМЕНЬШАТЬ, ЗАГЛУШАТЬ)

Большой энциклопедический словарь

ДЕМПФИРОВАНИЕ КОЛЕБАНИЙ (от нем. dampfen - уменьшать, заглушать), принудительное подавление колебаний (обычно вредных) либо уменьшение их амплитуды до допустимых

ДЕНГЕ ЛИХОРАДКА (ИСП. DENGUE, ОТ ИСКАЖЕННОГО АНГЛ. DANDY ФРАНТ; "ПОХОДКА ФРАНТА")

Большой энциклопедический словарь

ДЕНГЕ ЛИХОРАДКА (исп. dengue, от искаженного англ. dandy - франт; "походка франта"), острое вирусное заболевание, распространенное в субтропических и тропических

ДЕНЕВ (DENEUVE) (НАСТ. ФАМ. ДОРЛЕАК, DORLEAC) КАТРИН (Р. 1943)

Большой энциклопедический словарь

ДЕНЕВ (Deneuve) (наст. фам. Дорлеак, Dorleac) Катрин (р. 1943), французская актриса. Творческие и личные отношения связывали Денев с режиссером Р. Вадимом и акте

ДЕНОТАТ (ОТ ЛАТ. DENOTATUS ОБОЗНАЧЕННЫЙ)

Большой энциклопедический словарь

ДЕНОТАТ (от лат. denotatus - обозначенный), предметное значение имени (знака), т. е. то, что называется этим именем, представителем чего оно является в языке (на

ДЕНТИН (ОТ ЛАТ. DENS, РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ DENTIS ЗУБ)

Большой энциклопедический словарь

ДЕНТИН (от лат. dens, родительный падеж dentis - зуб), разновидность костной ткани, составляющая главную массу зубов; в области коронки дентин покрыт эмалью, в о

ДЕОНТОЛОГИЯ (ОТ ГРЕЧ. DEON, РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ DEONTOS ДОЛЖНОЕ И...ЛОГИЯ)

Большой энциклопедический словарь

ДЕОНТОЛОГИЯ (от греч. deon, родительный падеж deontos - должное и...логия), 1) раздел этики, рассматривающий проблемы долга и должного. Термин введен Бентамом (1

ДЕПЕША (ФРАНЦ. DEPECHE)

Большой энциклопедический словарь

ДЕПЕША (франц. depeche), спешное уведомление (устар.), телеграмма.

ДЕСИНХРОНОЗ (ОТ ЛАТ. DE ПРИСТАВКА, ОЗНАЧАЮЩАЯ УДАЛЕНИЕ, И ГРЕЧ. SYNCHRONOS ОДНОВРЕМЕННЫЙ)

Большой энциклопедический словарь

ДЕСИНХРОНОЗ (от лат. de- - приставка, означающая удаление, и греч. synchronos - одновременный), изменение различных физиологических и психических функций организ

ДЕСКВАМАЦИЯ (ОТ ЛАТ. DESQUAMO СНИМАЮ ЧЕШУЮ)

Большой энциклопедический словарь

ДЕСКВАМАЦИЯ (от лат. desquamo - снимаю чешую), 1) чешуйчатое отслаивание горных пород со скалистых поверхностей под влиянием резких колебаний температур (главным

ДЕСКРИПТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА (ОТ ПОЗДНЕЛАТ. DESCRIPTIVUS ОПИСАТЕЛЬНЫЙ)

Большой энциклопедический словарь

ДЕСКРИПТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА (от позднелат. descriptivus - описательный), одно из направлений структурной лингвистики в американском языкознании в 30-50-х гг. 20 в.

ДЕСТИНОВА (DESTINOVA, DESTINNOVA) ЭМА (НАСТ. ИМЯ И ФАМ. ЭМИЛИЯ КИТЛОВА) (18781930)

Большой энциклопедический словарь

ДЕСТИНОВА (Destinova, Destinnova) Эма (наст. имя и фам. Эмилия Китлова) (1878-1930), чешская певица (драматическое сопрано). Пела в Придворной опере в Берлине, "

ДЕТЕКТИРОВАНИЕ (ОТ ЛАТ. DETECTIO ОБНАРУЖЕНИЕ) (РАДИО)

Большой энциклопедический словарь

ДЕТЕКТИРОВАНИЕ (от лат. detectio - обнаружение) (радио), преобразование электрических колебаний, в результате которого обычно получаются колебания другой (как пр

ДЕФИЛЕ (ФРАНЦ. DEFILE)

Большой энциклопедический словарь

ДЕФИЛЕ (франц. defile), узкий проход между горами, водными преградами.

ДЕФИНИЦИЯ (ЛАТ. DEFINITIO)

Большой энциклопедический словарь

ДЕФИНИЦИЯ (лат. definitio), то же, что определение.

ДЕФИЦИТ (ОТ ЛАТ. DEFICIT НЕДОСТАЕТ)

Большой энциклопедический словарь

ДЕФИЦИТ (от лат. deficit - недостает), недостаток, нехватка чего-либо (напр., дефицит материалов); товар, которого нет в достаточном количестве.

ДЕФЛАГРАЦИЯ (ОТ ЛАТ. DEFLAGRATIO СГОРАНИЕ ДОТЛА)

Большой энциклопедический словарь

ДЕФЛАГРАЦИЯ (от лат. deflagratio - сгорание дотла), то же, что выгорание взрывчатого вещества.

ДЕФЛОРАЦИЯ (ПОЗДНЕЛАТ. DEFLORATIO, БУКВ. СРЫВАНИЕ ЦВЕТОВ)

Большой энциклопедический словарь

ДЕФЛОРАЦИЯ (позднелат. defloratio, букв. - срывание цветов), лишение девственности; нарушение целости девственной плевы преимущественно при половом сношении.

ДЕФЛЯЦИЯ (ОТ ПОЗДНЕЛАТ. DEFLATIO СДУВАНИЕ) (РАЗВЕВАНИЕ)

Большой энциклопедический словарь

ДЕФЛЯЦИЯ (от позднелат. deflatio - сдувание) (развевание), разрушение рыхлых горных пород и почв под действием ветра; наиболее резко проявляется в пустынях.

ДОРМЕЗ (ФРАНЦ. DORMEUSE, БУКВ. СОНЯ)

Большой энциклопедический словарь

ДОРМЕЗ (франц. dormeuse, букв. - соня), старинная большая карета, приспособленная для сна в пути.

Время запроса ( 0.153275309 сек)
T: 0.164532627 M: 1 D: 0