Найдено 50+ «A»

ABC ANALYSIS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком., збут ABC аналіз методика управління запасами з метою планування і контролю товарообороту; ♦ товарні запаси поділяються на три категорії: A — ті, що дають

ABSORPTION COSTING

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., вир. калькуляція собівартості з повним розподілом витрат методика вирахування собівартості, при якій загальна сума виробничих витрат (manufacturing costs

ACCOUNT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(A/C; ace; acct; a/c) 1. ком. рахунок; 2. бухг., рах. рахунок; книга; реєстр; звіт; звітність; 3. pl рек., марк. клієнт; рекламодавець 1. вид документа за вико

ACCOUNTANCY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., рах. бухгалтерія; бухгалтерський облік; рахівництво 1. професія, пов'язана з діяльністю бухгалтерського обліку (accounting¹); 2. упорядкована система зби

ACCOUNTING EQUATION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., рах. балансове рівняння; бухгалтерська збалансованість; бухгалтерська рівність формула подвійного запису (double-entry bookkeeping), що вказує на рівніст

ACCOUNTING RECORDS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг. облікова документація; облікові записи; документи обліку документи, які використовуються для визначення фінансового стану організації (entity); ♦ до облік

ACCOUNTS PAYABLE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(A/P; A/cs Pay.) бухг. кредиторська заборгованість; рахунок кредиторів; рахунки до оплати; кредитори сума боргів, що підприємство (enterprise¹) має перед поста

ACCOUNTS RECEIVABLE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(A/R; A/cs Rec.) бухг. дебіторська заборгованість; рахунок дебіторів; рахунки до одержання; дебітори сума боргів, що належить підприємству (enterprise¹) за куп

ADVERTISEMENT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(ad; advert) n рек., марк. реклама; рекламне оголошення; оголошення; повідомлення; анонс; a рекламний оплачена форма повідомлення, що використовується для прос

ADVERTISING

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

1. n рек., марк. рекламування; реклама; 2. рекламна діяльність; 3. рекламне оголошення; a рекламний 1. оплачене ідентифікованим спонсором поширення через ЗМІ ін

AGREEMENT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

1. ком. угода; договір; 2. врр. згода; домовленість 1. взаємна домовленість, досягнута порозумінням між окремими особами, підприємствами, установами, державами;

ALLONGE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

банк., міжторг. алонж аркуш паперу, що прикріплюється до переказного векселя (bill of exchange) для додаткових передавальних написів (endorsement), якщо вони не

AMORTIZATION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

1. n бухг. амортизація; зношення; зношування; знос; 2. фін. погашення боргу на виплат; a амортизаційний 1. періодичне зниження вартості нематеріальних активів (

ANNUITY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n фін. ануїтет; щорічний дохід; внесок, який періодично виплачується; щорічна рента; a ануїтетний ряд рівних за сумою виплат чи надходжень, що здійснюються чере

APPRECIATION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

1. бухг. підвищення; підвищення вартості; зростання вартості; подорожчання; 2. фін., банк. підвищення; підвищення вартості 1. підвищення вартості активів (asset

AUDITOR

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(aud.) n бухг., ауд. аудитор; бухгалтер-ревізор; ревізор; pl аудиторські організації; аудиторські фірми; a аудиторський; ревізорський; ревізійний кваліфікований

AUTHORIZED CAPITAL STOCK

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

амер., канад. випущений акціонерний капітал ▷ «authorized capital»

AUTHORIZED SHARE CAPITAL

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

англ., австрал. акціонерний капітал ▷ «authorized capital»

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(CPA) бухг. дипломований бухгалтер підприємств суспільного сектору і установ ▷ «accountant»

CHARTERED ACCOUNTANT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(CA) бухг. дипломований бухгалтер вищої кваліфікації ▷ «accountant»

MEMORANDUM OF ASSOCIATION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

юр. австрал., англ. установчий договір акціонерного товариства; установчий договір юридичної особи; заявка на реєстрацію акціонерного товариства юридичний докуме

NONCURRENT ASSETS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. необоротні активи; довгострокові активи активи (assets¹), які підприємство багаторазово використовує в ході своєї господарської діяльності; ♦ необор

PROFIT AND LOSS STATEMENT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. звіт про прибутки і збитки вид фінансового звіту (financial statements), в якому зводиться інформація про надходження (revenue²) і витрати (expenses

WIDE AREA NETWORK

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(WAN) комп., тк. об'єднана мережа система комунікаційних зв'язків (напр., телефонні лінії, супутники), що з'єднує комп'ютерні сигнали всього світу; ♦ об'єднана

YELLOW PAGES ADVERTISING

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

рек. реклама на жовтих сторінках телефонного довідника найбільш поширена форма рекламування у довідниках, яка містить короткі відомості про торговельно-промислов

DISPUTE THE ENEMY'S ADVANCE

Англо-русский словарь редакция bed

сдерживать наступление противника

DISTINCTION WITHOUT A DIFFERENCE

Англо-русский словарь редакция bed

искусственное различие, только кажущееся различие

DISTRICT ATTORNEY

Англо-русский словарь редакция bed

окружной прокурор, прокурор округа

DIVERSIFIED AGRICULTURE

Англо-русский словарь редакция bed

многоотраслевое сельское хозяйство

DIVIDE AMONG SEVERAL PERSONS

Англо-русский словарь редакция bed

разделить между несколькими лицами

DO A SERVICE

Англо-русский словарь редакция bed

услужить, услуживать, удружить

DO A SUM

Англо-русский словарь редакция bed

v. решать арифметическую задачу

DO AND DIE

Англо-русский словарь редакция bed

победить или умереть, совершать героические подвиги

DO AWAY WITH

Англо-русский словарь редакция bed

покончить, разделаться, отменять, упразднить, уничтожить

DO IT YOURSELF KIT FOR BUILDING A RADIO

Англо-русский словарь редакция bed

оборудование для изготовления самодельного радиоприемника

DO SOMEONE A DISSERVICE

Англо-русский словарь редакция bed

наносить ущерб, оказывать плохую услугу

DO SOMEONE A GOOD TURN

Англо-русский словарь редакция bed

услужить, оказывать хорошую услугу, удружить

DO SOMETHING AS A FAVOR

Англо-русский словарь редакция bed

сделать одолжение, оказать любезность

DO SOMETHING AT SOMEONE'S DICTATION

Англо-русский словарь редакция bed

делать что-л. по чьему-л. предписанию

DOT AND GO ONE

Англо-русский словарь редакция bed

ковыляющая походка, калека на деревянной ноге, хромать, ковылять

ЛУКАН МАРК АННЕЙ (MARCUS ANNAEUS LUCANUS)

Большой Энциклопедический словарь

Лука́н Марк Анней (Marcus Annaeus Lucanus) (39—65), римский поэт. Историческая поэма в 10 книгах «Фарсалия, или О гражданской войне» (между Цезарем и Помпеем) пр

Время запроса ( 0.143749893 сек)
T: 0.147653072 M: 1 D: 0