Англо-український тлумачний словник економічної лексики

UNEMPLOYMENT

n кадр, безробіття; незайнятість; a безробітний; незайнятий 1. ситуація, за якої люди працездатного віку не можуть знайти собі роботи; 2. наявна кількість безробітних casual ~ тимчасове безробіття; chronic ~ хронічне безробіття; concealed ~ приховане безробіття; cyclical ~ циклічне безробіття; deficient-demand ~ безробіття внаслідок недостатнього попиту; disguised ~ приховане безробіття; falling ~ зменшення безробіття; fluctuating ~ нестійке безробіття; general ~ загальне безробіття; hidden ~ приховане безробіття; high ~ високий рівень безробіття; involuntary ~ вимушене безробіття; latent ~ приховане безробіття; long-term ~ застійне безробіття • тривале безробіття; low ~ низький рівень безробіття; mass ~ масове безробіття; natural ~ природне безробіття; nonstructural ~ неструкту level of ~ рівень безробіття; to combat ~ боротися з безробіттям • побороти безробіття; to keep the growth of ~ in check зупиняти/зупинити безробіття; ~ allowance допомога з безробіття; ~ benefit допомога з безробіття; ~ benefits система допомоги з безробіття; ~ benefit scheme програма допомоги з безробіття; ~ compensation допомога за період безробіття; ~ contribution внесок у фонд допомоги безробітним; ~ figures показники безробіття; ~ fund фонд допомоги безробітним; ~ in a high employment economy безробіття при високому рівні зайнятості; ~ insurance страхування від безробіття • страхування на випадок безробіття; ~ insurance fund фонд страхування від безробіття; ~ pay допомог unemployment¹ : employment²
Ещё