Англо-український тлумачний словник економічної лексики

TRANSACTION

1. n ком. ведення справи; справа; операція; угода; 2. n операція; a операційний; 3. n трансакція; a трансакційний 1. ведення торговельної справи, завершення торговельної справи, ведення переговорів тощо; 2. дія або подія, яка змінює фінансове становище або свідчить про надходження (earnings¹) підприємства і фіксується бухгалтерським записом; ♦ до прикладів операцій можна включити: оплату рахунків, вилучення грошей, купівлю обладнання тощо; 3. а) банківська операція переведення коштів з одного рахунка на інший; б) угода, що супроводжується взаємними поступками accounting ~ бухгалтерська операція • запис • бухгалтерський запис; advertising ~ рекламна угода; arbitrage ~ арбітражна операція; arm's length ~ комерційна операція між незалежними учасниками; banking ~ банківська операція; barter ~ бартерна операція • товарообмінна угода; basic ~s основні операції; bear ~ гра на зниження цін акцій на біржі; bilateral ~ двостороння угода; black market ~ операція на чорному ринку; bookkeeping ~s операції, які проводяться в бухгалтерських книгах; bull ~ гра на підвищення цін акцій на біржі; business ~ ділова операція • господарська операція; buy-back ~ компенсаційна угода; call ~ онкольна операція; capital ~ капітальна опер to cancel a ~ анульовувати/анулювати угоду; to carry out a ~ здійснювати/ здійснити операцію; to conclude a ~ укладати/укласти угоду; to handle a ~ здійснювати/здійснити операцію; to initiate a ~ пропонувати/запропонувати угоду; to make a ~ укладати/укласти угоду; to negotiate a ~ домовлятися/домовитися про угоду; to settle a ~ розраховуватися/розрахуватися за угодою; to withdraw from a ~ відмовлятися/відмовитися від угоди; ~ costs операційні витрати • трансакційні витрати; ~ day день виконання угоди • операційний день; ~ flow audit (TFA) ревізія потоку операції; ~ for joint account операція на загальний рахунок; ~s spanning the period end операції, які виходять за межі періоду ═════════◇═════════ трансакція < лат. transactio — звершення
Ещё