Англо-український тлумачний словник економічної лексики

TRAINING

n мен., кадр, навчання; підготовка; тренування; a навчальний; підготовчий практична діяльність особи, яка націлена на поліпшення та удосконалення знань, умінь, навичок і т. ін. для виконання роботи (job¹) або досягнення визначеної цілі adequate ~ відповідна підготовка; advanced ~ підвищення кваліфікації; advanced vocational ~ підвищення професійної кваліфікації; agricultural ~ сільськогосподарська підготовка (кадрів); apprentice ~s учнівство • професіонально-технічне навчання; appropriate ~ відповідне навчання; basic ~ первинна професійна підготовка; correspondence ~ заочне навчання; day release ~ навчання з відривом від роботи; environmental ~ природоохоронне навчання • навчання з охорони навколишнього середовища; executive ~ підготовка (і підвищення кваліфікації) керівників і спеціалістів; formal ~ формальне навчання; free ~ безплатне навчання; further ~ подальша підготовка; general ~ загальна підготовка; to complete ~ проходити/пройти курс навчання; to conduct ~ проводити/ провести навчання; to extend ~ продовжувати/продовжити навчання; to get practical ~ проходити/пройти курс практичного навчання; to provide ~ забезпечувати/забезпечити навчання; to receive ~ отримувати/отримати підготовку; ~ allowance стипендія стажиста; ~ centre навчальний центр; ~ college професійне училище • технікум • педагогічний інститут; ~ course курс навчання; ~ of a crew навчання команди; ~ of personnel підготовка кадрів • навчання персоналу; ~ of specialists підготовка спеціалістів; ~ on the job навчання на місці роботи; ~ opportunity можливість професійного навчання; ~ pay стип
Ещё