Англо-український тлумачний словник економічної лексики

TRADEMARK

(™; T.M.; tm) марк., юр. товарний знак; торговий знак; торгова марка; фірмовий знак; фабрична марка; виробничий знак специфічний знак у формі символу, графічного позначення фірми (logo), назви, букв, ескіза, заклику (slogan) і т. ін., що ототожнює його з певним продуктом (product), послугою (service¹) або організацією і тим відокремлює від продуктів конкурентів; ♦ торговий знак забезпечений правовим захистом, що дає власникові виключне право ним користуватись, а також є видом інтелектуальної власності (intellectualproperty) та належить до категорії нематеріальних активів (intangible assets); серед найбільш популярних торгових знаків: графічний знак Олімпіади, букви BMW — відома марка авто; назва Microsoft — специфічні комп'ютерні програмні засоби abstract ~ абстрактний товарний знак; active ~ чинний товарний знак • використовуваний товарний знак; altered ~ змінений товарний знак • товарний знак із змінами; amended ~ змінений товарний знак • товарний знак із змінами; arbitrary ~ умовний товарний знак; associated ~s об'єднані товарні знаки; circle ~ товарний знак у вигляді кола; collective ~ колективний товарний знак; combined ~ об'єднаний товарний знак; computerized ~ товарний знак покоління комп'ютерів; corporate ~ фірмовий товарний знак; descriptive ~ описовий товарний знак; distinctive ~ розпізнавальний товарний знак; famous ~ загальновідомий товарний знак; federally-registered ~ федеральний товарний знак; an infringement upon a ~ порушення права товарного знака; registration of a ~ реєстрація товарного знака; ~s act закон про товарні знаки • акт про товарні знаки; ~ agreement угода про товарні знаки; ~ application заява на реєстрацію товарного знака; ~ certificate свідоцтво на товарний знак; ~ design ескіз товарного знака • зразок товарного знака • проект товарного знака; ~ law закон про товарний знак; ~ protection захист товарного знака; ~ registration реєстрація товарного знака; to hold a ~ бути власником товарного знака; to identify by ~ встановлювати/встановити за товарним знаком; to own a ~ бути власником товарного знака trademark ‡ A. assets¹ (383) пор. «copyright» пор. «patent» пор. «brand»
Ещё