Англо-український тлумачний словник економічної лексики

TIMESINTERESTEARNED RATIO

фін., бухг. коефіцієнт покриття відсотків; коефіцієнт покриття відсоткових витрат; коефіцієнт кратності відсотків фінансовий показник, що встановлює відношення величини прибутку до виплати відсотків і сплати податків (earnings before interest and tax) до величини річних витрат на виплату відсотків (interest expenses) за рік; має таку формулу підрахунку: times interest earned ratio = earnings before interest and tax ÷ annual interest expenses ♦ за цим коефіцієнтом визначається, якою мірою підприємство спроможне покрити відсоткову виплату у випадку різкого зниження прибутку; низьке покриття відсотків вказує на ризиковий стан, а високе — на спроможність підприємства сплатити відсоткове зобов'язання за борг favourable ~ сприятливий коефіцієнт покриття відсотків; high ~ високий коефіцієнт покриття відсотків; low ~ низький коефіцієнт покриття відсотків; satisfactory ~ задовільний коефіцієнт покриття відсотків to calculate ~ підраховувати/підрахувати коефіцієнт покриття відсотків; to increase ~ збільшувати/збільшити коефіцієнт покриття відсотків; to reduce ~ зменшувати/зменшити коефіцієнт покриття відсотків times-interest-earned ratio :: interest coverage ratio :: interest cover :: times-interest-covered :: times-interest-earned; times-interest-earned ratio ‡ leverage ratios (387)
Ещё