Англо-український тлумачний словник економічної лексики

TERM

ком. 1. n строк; період; час; термін; a строковий; терміновий; 2. pl умови 1. визначений відрізок часу; момент настання, виконання чого-небудь; 2. обставини, які стосуються платежу, угоди, заробітної плати, ціни, страхового полісу тощо acceptable ~s прийнятні умови; attractive ~s привабливі умови; berthing ~s умови причалювання • лінійні умови (про завантаження і розвантаження в торговому мореплавстві); buying ~s умови покупки; cash ~s умови платежу готівкою; collection ~s умови інкасо; commercial ~s комерційні умови; concessionary ~s пільгові умови; consignment ~s умови консигнації; contract ~s умови контракту; credit ~s умови позички • умови надання кредиту • умови акредитиву; credit payment ~s умови сплати кредиту; current ~s поточні умови; delivery ~s умови постачання; discharging ~s умови розвантаження; discount ~s умови знижки • умови дисконту; easy ~s пільгові delivery on ~ доставка у визначений термін; for a ~ of на термін; for a stated ~ на застережений термін; in ~s of у перерахунку на • у перерахуванні на; in demographic ~s з погляду демографії; in money ~s у грошовому виразі; in per capita ~s в розрахунку на душу населення; in percentage ~s у відсотковому обрахуванні; in physical ~s в натуральному виразі; in real ~s в реальному обрахуванні; in value ~s у вартісному виразі; on advantageous ~s на вигідних умовах; on credit ~s на умовах кредиту; on easy ~s на пільгових умовах; on usual ~s на звичайних умовах; ~ account терміновий рахунок; ~ assurance страхування життя на визначений термін; term¹ — ім. реченець, прикм. реченцевий (зах. укр., діал., діас.)
Ещё