Англо-український тлумачний словник економічної лексики

TAXATION

под. оподаткування; стягнення податків; обкладення податком система фінансування державних видатків, джерелом яких служить сукупність податків (tax), що надходять з прибутків підприємств, з доходів окремих осіб у формі прибуткового податку (income tax), податку з обороту (sales tax), податку на власність тощо benefit ~ оподаткування пільг • оподаткування допомоги; concessional ~ пільгове оподаткування; consumption ~ оподаткування споживання; deferred ~ відкладене оподаткування; direct ~ пряме оподаткування; double ~ подвійне оподаткування; equitable ~ справедливе оподаткування; flat ~ пропорційне оподаткування; graduated ~ прогресивне оподаткування; income ~ обкладення прибутковим податком; increased ~ збільшене оподаткування; indirect ~ непряме оподаткування; multiple ~ багаторазове оподаткування; progressive ~ прогресивне оподаткування • оподаткування за прогресивними ставками; proportional ~ пропорційне оподаткування; regressive ~ регресивне оподаткування[/m adjusted for ~ з урахуванням податків; exempt from ~ неоподатковуваний; increase of direct ~ збільшення прямого оподаткування; increase of indirect ~ збільшення непрямого оподаткування; subject to ~ який підлягає оподаткуванню; ~ at source відрахування податку зі всієї суми доходів; ~ authorities податкове управління; ~ by stages поетапне оподаткування; ~ laws податкове законодавство; ~ load податковий тягар • податкове навантаження; ~ measure критерій оподаткування • показник оподаткування; ~ obligation податкове зобов'язання; ~ of capital оподаткування капіталу; ~ of capital gains on bonds оподаткування реалізованого доходу з приросту вартості облігацій; ~ of capital gains on securi ▹▹ «capital gains tax» ▹▹ «levy»
Ещё