Англо-український тлумачний словник економічної лексики

TAX

n под. податок; збір; акциз; обкладення; a податковий обов'язковий платіж, який уряд накладає на товари і послуги, на дохід окремих осіб і підприємств, на власність, на прибутки тощо з метою одержання надходжень (revenue¹) для фінансування державних видатків на охорону здоров'я, розвиток освіти, пенсійне забезпечення та ін. програми, з метою регулювання рівня витрат в економіці (economy¹) країни тощо; ♦ існують прямі (direct tax) і непрямі (indirect tax) податки; до прямих податків належать прибутковий податок (income tax), податок на реалізований дохід від приросту активів (capital gains tax), майновий податок (wealth tax), що стосується вартості чистих активів, земельний податок (land tax) тощо; до непрямих — податок з обороту (sales tax), акцизний збір (excise duty), тарифи (tariff), митний податок (customs duty) тощо accrued ~ нарахована заборгованість зі сплати податків; accumulated earnings ~ податок на нерозподілений прибуток; ad valorem ~ лат. податок на вартість • податок з оголошеної ціни • податок у вигляді певного відсотка; advance corporation ~ (ACT) податок на корпорації, виплачений авансом; agricultural ~ сільськогосподарський податок; alcohol ~ податок на алкогольні напої; alcohol-beverage ~ податок на алкогольні напої • податок на спиртні напої; alternative minimum ~ (AMT) альтернативний мінімальний податок; amusement ~ податок на розваги (вистави, прокат кінофільмів); apportioned ~ розподілений податок; assessed ~es прямі податки (на майно); burdensome ~es обтяжливі податки; business ~ податок на бізнес • пода after ~ після відрахування податку; before ~ до відрахування податку; exempt from ~ не підлягає оподаткуванню; for ~ purposes з метою оподаткування; incidence of ~ розподіл податкового тягаря; liable to ~ оподатковуваний • який підлягає оподаткуванню; net marginal ~ rate чиста гранична ставка податку; progressive ~ structure прогресивна схема оподаткування; regressive ~ structure регресивна схема оподаткування; shifting of a ~ перекладення податкового тягаря; subject to ~ оподатковуваний • який підлягає оподаткуванню; ~ account податковий рахунок; ~ accounting податковий облік; ~ accounts податкова звітність; ~ administration податкове відомство • податкова адміністрація; [ tax ‡ tax (393) ▹▹ «levy»
Ещё