Англо-український тлумачний словник економічної лексики

SUBSIDY

фін., ек. дотація; субсидія; асигнування грошей грошова допомога або інші ресурси, що виділяються державою для підтримки ділової, економічної та ін. діяльності окремих осіб, виробників, галузей і т. п.; ♦ дотація може мати форму готівки, безвідсоткової позики, знижки з орендної плати, звільнення від сплати податку тощо agricultural ~ сільськогосподарська субсидія • сільськогосподарська дотація; arts ~ies субсидії на мистецькі програми; budgetary ~ бюджетна субсидія; corrective ~ коригувальна субсидія; employment ~ies субсидії, які стимулюють зайнятість; export ~ експортна субсидія; family ~ допомога багатодітним родинам; farming ~ сільськогосподарська субсидія; food ~ харчова субсидія; government ~ державна дотація; housing ~ субсидія на житлове будівництво • дотація на житлове будівництво; industrial ~ies промислові субсидії; mortgage interest ~ субсидія у формі частини відсоткових виплат за заставною; price ~ цінова субсидія; promotional ~ експортна субсидія; public ~ ~ for unprofitable services дотація неприбутковим підприємствам сфери обслуговування; ~ on exports експортна субсидія; ~ scheme програма дотацій • програма субсидій; to apply for a ~ подавати/подати заяву на субсидію; to benefit from a ~ використовувати/використати дотації
Ещё