Англо-український тлумачний словник економічної лексики

SUBSIDIARY

бірж., юр. дочірня компанія; дочірня фірма; дочірнє підприємство; філіал компанія (company), контрольний пакет акцій (share²) якої належить материнській компанії (parent company) або холдинговій компанії (holding company) чи компанії, в якій управління дирекцією (board of directors) здійснюється материнською або холдинговою компанією banking ~ філіал банку; branch ~ філіал фірми; conglomerate ~ дочірнє підприємство конгломерату; consolidated ~ консолідована дочірня компанія; foreign ~ закордонний філіал; manufacturing ~ виробничий філіал; overseas ~ закордонний філіал; unconsolidated ~ неконсолідована дочірня компанія; wholly-owned ~ дочірня компанія, яка знаходиться у повній власності материнської компанії ~ auditor дочірня аудиторська фірма; ~ bank філіал банку; ~ name назва філіалу; ~ of a foreign bank філіал закордонного банку; ~ property company компанія, яка має дочірню фірму; ~ undertaking підприємство-філіал subsidiary :: subsidiary company
Ещё