Англо-український тлумачний словник економічної лексики

STOCK EXCHANGE

(S. E.; S/E; St. Ex.; St. Exch.) n фін., бірж. фондова біржа; a біржовий; фондовий акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю, що функціонує як ринок для купівлі й продажу цінних паперів (securities); ♦ торгівля цінними паперами здійснюється біржовими брокерами (stockbroker) — членами фондової біржі, які виконують функцію агента (agent) або виступають у ролі брокера (broker) чи довірителя (principal²), у ролі дилера (dealer), який безпосередньо бере участь у торгівлі за свій рахунок; найбільші за оборотом акцій фондові біржі знаходяться в Нью-Йорку (New York Stock Exchange NYSE), Лондоні (London Stock Exchange LSE), Токіо (Tokyo Stock Exchange) та Гонконгу (Stock Exchange of Hong Kong Limited) American ~ (AMEX) Американська фондова біржа; Australian ~ (ASX) Австралійська фондова біржа; Boston ~ (BSE) Бостонська фондова біржа; Chicago ~ (CHX) Чиказька фондова біржа; foreign ~ ринок для закордонних цінних паперів; London ~ (LSE) Лондонська фондова біржа; National ~ Національна фондова біржа; New York ~ (NYSE) Нью-йоркська фондова біржа; Philadelphia ~ (PHLX) Філадельфійська фондова біржа; Tokyo ~ Токійська фондова біржа ~ activities діяльність фондової біржі; ~ analyst аналітик фондової біржі • спеціаліст з цінних паперів; ~ board правління фондової біржі; ~ Commission Комісія з питань біржової торгівлі; ~ conditions стан фондової біржі; ~ dealing укладання угоди на фондовій біржі; ~ gambler біржовий спекулянт; ~ list курсовий бюлетень; ~ listed company компанія, внесена в курсовий бюлетень; ~ listing допуск цінних паперів на фондову біржу; ~ list of quoted bonds курсовий бюлетень облігацій, які котируються на фондовій біржі; ~ management управління фондової біржі; ~ opening hours години роботи фондової біржі; ~ operating hours години роботи фондової біржі; ~ pricesj біржові ціни • біржовий к stock exchange :: securities market
Ещё