Англо-український тлумачний словник економічної лексики

SPONSORSHIP

n марк., рек. спонсорство; фінансування; підтримка; спонсорування; a спонсорський матеріальне забезпечення фізичною або юридичною особою спортивних, художніх, дослідницьких, навчальних та ін. заходів або програм з метою рекламування (advertising¹) своєї продукції, послуг тощо, популяризації (publicity¹), розширення громадських зв'язків (public relations) і т. ін. advertising ~ спонсорство для реклами; alternate ~ поперемінне спонсорство; business ~ ділове спонсорство; commercial ~ комерційне спонсорство • фінансування комерційних програм; exclusive ~ виключне право фінансування; full-program ~ одноосібне спонсорство програми; industrial ~ промислове спонсорство; multiple ~ групове спонсорство • фінансування з кількох джерел; partial ~ часткове спонсорство; segment ~ часткове спонсорство; shared ~ спільне спонсорство • пайове спонсорство • фінансування на паях; single ~ одноосібне спонсорство • фінансування з одного джерела ~ agreement спонсорська угода; ~ deal спонсорська угода; to collect ~ отримувати/отримати спонсорство; to obtain ~ отримувати/отримати спонсорство; to provide ~ забезпечувати/забезпечити спонсорство; to raise ~ здобувати/ здобути спонсорство • мобілізувати спонсорство; to receive ~ одержувати/ одержати спонсорство
Ещё