Англо-український тлумачний словник економічної лексики

SKILL

кадр. практичний досвід; кваліфікація; вміння; майстерність; здібність; вправність; навичка якість, набута досвідом, знанням, працею, навчанням або на основі здібності, здатності, таланту тощо analytical marketing ~s навички маркетингового аналізу; artistic ~ творчі здібності; basic ~s основні уміння і навички; commercial ~ кваліфікація торгового службовця • комерційні здібності; creative ~ творчі здібності; entrepreneurial ~ ділові організаторські здібності • підприємницький досвід; entry-level ~s початковий рівень знань • перспективні професії; functional ~ функціональна навичка • функціональне уміння; inventive ~ винахідницький талант; job ~ професійна кваліфікація • професійні навички • фахова кваліфікація; managerial ~s управлінські здібності; motor ~ рухові навички; operating ~ робоча майстерність; oratorical ~ ораторська майстерність; personal ~ особиста квал ~ requirements вимоги до кваліфікації; ~ test перевірка кваліфікації; to improve one's ~s підвищувати/підвищити кваліфікацію
Ещё