Англо-український тлумачний словник економічної лексики

SHAREHOLDERS' EQUITY

фін., бухг. акціонерний капітал; капітал акціонерів; власний капітал; власний акціонерний капітал власна частка в капіталі підприємства, компанії (company) чи корпорації та нерозподілений прибуток (retained earnings), що в балансовому звіті (balance sheet) дорівнює різниці між загальною сумою активів та загальною сумою пасивів shareholders' equity :: stockholders' equity (амер.) :: net worth :: owners' equity; shareholders' equity ‡ financial statements (385) пор. «owners' equity»
Ещё