Англо-український тлумачний словник економічної лексики

RISK

n ком., стр. ризик; рівень ризику; a ризикований визначений ступінь можливості економічних або фінансових збитків, що пов'язані з непередбачуваністю, небезпекою, несподіваною подією тощо abnormal ~ надзвичайний ризик; abnormal insurance ~ надзвичайний страховий ризик; accident ~ ризик нещасного випадку; actual ~ фактичний ризик; admissible ~ прийнятний ризик; aggregate ~ сукупний ризик; allowed ~ дозволений ризик; alpha ~ альфа-ризик; a posteriori ~ апостеріорний ризик • ризик з досвіду; assigned ~ встановлений рівень ризику; audit ~ ризик аудиторської перевірки; average ~ середній рівень ризику; aviation insurance ~ страховий авіаційний ризик; beta ~ бета-ризик • систематичний ризик; bilateral ~ взаємний ризик; blind ~ ризик, який не підлягає оцінці; breakage ~ ризик поломки; business ~ діловий ри against all ~s проти всіх ризиків; at ~ пов'язано з ризиком; at consignee's ~ на ризик товароодержувача; at owner's ~ на ризик власника; ~ amount ризикована сума; ~ analysis аналіз ризику; ~s and perils of the sea ризик і небезпека морських перевезень; ~ and uncertainty ризик і невизначеність; ~ arbitrage арбітраж ризику; ~ assessment процес оцінки ризику; ~-assuming capital ризиковий капітал; ~ assurance страхування від ризику; ~ aversion несхильність до ризику; ~-bearing пов'язаний з ризиком; ~-bearing capital ризиковий капітал; ~-bearing deposit ризиковий депозит; ~ capital ризиковий капітал • капітал, що вкладається у ризиковане пі risk — ризико (зах. укр., діас.) ═════════◇═════════ ризик < фр. risque — можлива загроза < італ. risico; пор. ризико (зах. укр.) з італ. risico і польс. rysyko (ЕС-СУМ 4 : 171; Фасмер 3 : 485)
Ещё