Англо-український тлумачний словник економічної лексики

REVENUE

(rev) 1. фін. надходження; дохід; 2. n бухг. прихід; дохід; виручка; a дохідний 1. гроші, які надходять до уряду від податків (tax), акцизу (excise duty), лотереї, штрафу, тарифів (tariff¹) тощо; 2. гроші, які надходять до організації (entity) за реалізовану продукцію, надані послуги (service¹), дохід від дивідендів (dividend), відсотків, авторського гонорару (royalty) та з інших джерел accrued ~ нарахований дохід; actual ~ фактична виручка • фактичний дохід; advertising ~ надходження від реклами; aggregate gross ~ сукупний валовий дохід; annual ~ річні надходження • річний дохід; budget ~ бюджетні доходи • бюджетні надходження; circulation ~ дохід від продажу тиражу; computed ~ розрахункові надходження • розрахунковий дохід; current ~ поточна виручка; customs ~ митні надходження; deferred ~ дохід майбутнього періоду • відстрочений дохід; earned ~ одержаний дохід • зароблений дохід; expected ~ розрахункове надходження • сподівані надходження; expected sales ~ сподівані надходження від збуту; freight ~ виручка від перевезення вантажу; government r average ~ per unit виручка на одиницю продукту • середня виручка; Inland ~ англ. Податкове управління; Internal Revenue Code (IRC) амер. Закон про внутрішнє оподаткування; Internal Revenue Service (IRS) амер. Податкове управління; revenue account; ~ and appropriation account рахунок доходів і асигнувань; ~ and expenditure account рахунок надходжень і витрат; ~ charges витрати, які пов'язані з одержанням доходу; ~ duty скарбове мито • фіскальне мито; ~ earned одержаний дохід; ~ from sales виручка від реалізації; ~ from taxation податкові надходження; ~ from taxes податкові надходження • податкові доходи; ~ from tourism надходження з туризму; ~ generating transaction операція, я revenue¹ :: government revenue ═════════◇═════════ прихід — форма приход увійшла до складу торговельної термінології в XV ст. у значенні «прибуток, дохід, прихід»: «имає(т) дєржати со въсими доходы и приходы съ мыты съ млины доколи боудє(т) мєшкати», що знаходиться в пам'ятці з 1454 р. (ІУМ : 237-238; ССМ 2: 249)
Ещё