Англо-український тлумачний словник економічної лексики

PLANNING

n мен. планування; проектування; програмування; a плановий визначення шляхів для досягнення цілей, майбутніх потреб, розв'язання проблем тощо advanced ~ довгострокове планування • перспективне планування; aggregate ~ сукупне планування; annual ~ річне планування; budget ~ планування бюджету • планування кошторису • розробка (основних показників) плану і кошторисів; business ~ планування випуску і збуту продукції; calendar production ~ оперативно-виробниче планування; capacity ~ планування завантаження виробничої потужності; capital resource ~ планування капітальних ресурсів; career ~ планування кар'єри; career succession ~ планування послідовності кар'єри; city ~ міське планування; corporate ~ внутрішньокорпора-тивне планування; cost ~ планування витрат; current ~ поточне планування; development ~ планування розвитк ~ act закон про планування; ~ and allocation of resources планування і розподіл ресурсів; ~ and building committee комітет з планування і будівництва; ~ application заява про планування; ~ area галузь планування; ~ committee плановий комітет; ~ department відділ планування • плановий відділ; ~ permission дозвіл на планування; ~ review перевірка планування ▹▹ «budget» ▹▹ «management»¹
Ещё