Англо-український тлумачний словник економічної лексики

PLAN

мен. план; проект; програма заздалегідь розроблена, підготовлена менеджментом (management²) програма дій, процедур тощо, за якою передбачають виконання організаційних цілей, завдань, обсягу роботи і т. ін. action ~ план заходів; advertising ~ план реклами • рекламний план • план рекламної кампанії; allocation ~ план розподілу чого-небудь; alternative ~ варіант плану • альтернативний план; amended ~ уточнений план; annual ~ річний план; appraisal ~ система оцінювання; approved ~ затверджений план; assistance ~ план допомоги; balanced ~ збалансований план; basic ~ основний план • опорний план; bonus ~ система заохочення • система заохочувальних винагород; brand ~ план випуску марки • план випуску марочного товару; budget ~ кошторисний план; business ~ комерційний план • бізнес-план • план ділової активності; business-building ~ план розширення діяльності; [ according to ~ згідно з планом • за планом • відповідно до плану; ~ for expansion програма розвитку; ~ of action план дій; ~ of distribution план розподілу • план розміщення; ~ of operation план роботи; to abandon a ~ відмовлятися/відмовитися від плану • скасовувати/скасувати план; to adhere to a ~ дотримуватися/дотриматися плану • додержуватися/додержатися плану; to adjust a ~ вивіряти/вивірити план • коригувати/відкоригувати план; to approve a ~ затверджувати/затвердити план; to carry out a ~ виконувати/ виконати план; to coordinate ~s координувати/скоординувати плани; to draw up a ~ упорядковувати/упорядкувати план • накреслювати/накреслити план; to elaborate ona~ розробляти/розробити план; to execute
Ещё