Англо-український тлумачний словник економічної лексики

PERSONNEL

n кадр. 1. персонал; особовий склад; кадри; штат; a кадровий; штатний; 2. відділ кадрів; кадри 1. склад працівників, робітників чи службовців будь-якої установи, підприємства чи організації; 2. відділ установи, підприємства чи організації, що приймає і готує трудові документи працівників, робітників чи службовців і розглядає питання, пов'язані з їхніми правами та обов'язками administrative ~ адміністративний персонал; auxiliary ~ допоміжний персонал; casual ~ тимчасовий персонал; clerical ~ канцелярський персонал; engineering ~ інженерний персонал; executive ~ виконавчий персонал; key ~ провідний персонал • провідні спеціалісти; maintenance ~ персонал технічного обслуговування • спеціалісти з технічного обслуговування; management ~ адміністративно-управлінський апарат; operating ~ обслуговуючий персонал • технічний персонал; quality assurance ~ персонал із забезпечення якості • спеціалісти забезпечення якості; quality control ~ персонал з перевірки якості • спеціалісти з перевірки якості; salaried ~ службовці, що мають встановлений оклад; sales ~ торговельний персонал accomodation of ~ розміщення персоналу; information about ~ інформація про персонал; ~ administration управління кадрами; ~ department відділ кадрів; ~ development робота з персоналом; ~ management керівництво кадрами; ~ manager керівник персоналу; ~ office відділ кадрів; ~ officer керівник/ працівник відділу кадрів; ~ on duty черговий персонал; ~ training підготовка персоналу • навчання персоналу; to employ ~ наймати/найняти персонал; to engage ~ наймати/найняти персонал; to recruit ~ вербувати персонал; to train ~ готувати/підготувати персонал personnel² :: personnel department ▹▹ «employee»
Ещё