Англо-український тлумачний словник економічної лексики

PERFECT COMPETITION

марк., ек. досконала конкуренція; чиста конкуренція; абсолютна конкуренція; повна конкуренція організаційна структура ринку (market), яка характеризується такими головними ознаками: а) однорідними продуктами (product) чи товарами (commodity); б) великою кількістю продавців і покупців, причому жоден з них не може вплинути на ринкову ціну; в) вільним входом і виходом на ринок; г) однаковим доступом до інформації про ринкову кон'юнктуру (market competition) щодо виробництва (production¹), методів, цін (price) і т. ін.; ♦ стан досконалої конкуренції є теоретичним ідеалом; однак ознаки такого стану інколи зустрічаються на ринках сільськогосподарських товарів perfect competition :: pure competition :: free competition (розм.); perfect competition : imperfect competition; perfect competition ‡ market situations (389) пр. «monopolistic competition» ▹▹ «competition»
Ещё