Англо-український тлумачний словник економічної лексики

PENSION

фін., знт. n пенсія; a пенсійний; v призначати/призначити пенсію; звільняти/звільнити на пенсію; субсидіювати/субсидувати грошове забезпечення, яке видається особам пенсійного віку чи непрацездатним або особам за остаточним звільненням зі служби (retirement), що виплачується регулярно або у формі фіксованої суми (lump sum); ♦ розрізняють три головні затверджені урядом програми пенсійного забезпечення (pension scheme): а) програму державної пенсії, що визначається державою; б) пенсійну програму, яка забезпечується за рахунок внесків (contribution) працівника (employee) і працедавця (employer), де обидві сторони регулярно сплачують внески до визначеного пенсійного фонду (pension fund); в) приватну пенсійну програму, коли окрема особа організовує через фінансову установу чи страхове підприємство приватну програму згідно зі своїм фінансовим станом age ~ пенсія за віком • пенсія; contributory ~ пенсія, яка виплачується за рахунок внесків працівника і працедавця; disability ~ пенсія по інвалідності; government ~ державна пенсія; indexed ~ індексована пенсія; joint ~ спільна пенсія (виплачувана подружжю); life ~ довічна пенсія; noncontributory ~ пенсія, яка виплачується за рахунок внесків працедавця • пенсія, яка виплачується з державного бюджету • пенсія, яка виплачується без попередніх внесків робітника; old-age ~ пенсія за віком • пенсія; personal ~ особиста пенсія; public service ~ пенсія за державну службу; retirement ~ пенсія за вислугу (після виходу у відставку); superannuation ~ пенсія за віком; veteran ~ пенсія ветерана війни • пенсія ~ fund пенсійний фонд; ~ on two-thirds salary пенсія в розмірі двох третин заробітку; ~ plan пенсійний план; ~ plan funding фінансування пенсійного плану; ~ scheme пенсійна програма; to be entitled to a ~ мати право на пенсію; to be on ~ бути на пенсії; to draw a ~ одержувати/одержати пенсію • отримувати/отримати пенсію; to go on a ~ виходити/вийти на пенсію; to grant a ~ давати/дати пенсію; to live on a ~ жити з пенсії; to pay a ~ платити пенсію; to ~ off звільняти/звільнити на пенсію; to qualify for a ~ одержувати/одержати право на пенсію • отримувати/отримати право на пенсію; to receive a ~ одержувати/одержати пенсію • отримувати/отримати пенсію; to retire on a ═════════◇═════════ пенсія < лат. pensio — платіж (СІС : 511)
Ещё