Англо-український тлумачний словник економічної лексики

PENALTY

n юр. 1. штраф; кара; грошова кара; пеня; покарання; a штрафний; 2. неустойка; пеня 1. грошова сума, яка стягується за невиконання певних вимог або порушення домовленого терміну чого-небудь; 2. грошова сума, яка стягується за порушення зобов'язань за договором (contract) average ~ середній штраф; contractual ~ договірний штраф; conventional ~ звичайний штраф; customs ~ митний штраф; fiscal ~ штраф за несплату податку; pecuniary ~ грошовий штраф; prepayment ~ попередня оплата штрафу; shortage ~ штраф за наявність дефіциту в запасах; stock-out ~ штраф за нестачу запасу amount of ~ сума штрафу; maximum amount of ~ максимальна сума штрафу; minimum amount of ~ мінімальна сума штрафу; on ~ of під загрозою чого-небудь; ~ clause штрафне застереження • застереження про недотримання; ~ for breach of a contract штраф за порушення умов контракту; ~ for delay штраф за затримку; ~ for early withdrawal штраф за дострокове вилучення вкладу; ~ for environmental pollution штраф за забруднення довкілля; ~ for infringement штраф за порушення; ~ for nonperformance of a contract штраф за невиконання контракту; ~ for violation штраф за порушення; ~ payment оплата штрафу; ~ proceedings судовий розгляд з приводу накладення штрафу; ~ rate штрафна ставка; ═════════◇═════════ штраф < нім. Strafe — покарання; грошовий штраф (ЕС-СУМ 4 : 520; Фасмер 4 : 480); пеня < давньогр. poine — помста, кара < лат. poena — кара (ЕС-СУМ 4 : 34; Фасмер 3 :233)
Ещё