Англо-український тлумачний словник економічної лексики

PAR VALUE

бірж. номінальна вартість; номінал; номінальна ціна; записана ціна; реєстрована ціна; називна вартість; паритет 1. грошова сума, визначена законом про підприємство для частки (share²) акціонерного капіталу (authorized capital); 2. ціна, за яку випущені акції, цінні папери (securities), облігації (bond) тощо. above ~ вище номіналу; accounting ~ облік номінальної вартості; at ~ за номіналом; below ~ нижче номіналу ~ of currencies валютний паритет; ~ of securities номінальна вартість цінних паперів; ~ of shares номінальна вартість акцій; ~ of stocks номінальна вартість акцій; to determine the ~ визначати/визначити номінальну вартість; to establish the ~ встановлювати/встановити номінальну вартість par value :: nominal value :: par :: nominal price :: face value ═════════◇═════════ паритет < нім. Parität < лат. paritas — рівність (СІС : 502); номінал < лат. nominalis — іменний (СІС : 469) ▹▹ «face value»
Ещё