Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ORDINARY SHARE

бірж. звичайна акція категорія акцій (share²) акціонерного капіталу (share capital) підприємства, яка дає власникові право голосу на загальних зборах акціонерів і право на пропорційну частку прибутків (profit) у формі дивідендів (dividend); ♦ згідно з порядком виплати дивіденду акціонерам (shareholder) власники звичайних акцій одержують гроші після сплати відповідно власникам відстрочених акцій (deferred share) і власникам привілейованих акцій (preference share) deferred dividend ~ звичайна акція з відстроченим дивідендом; preferred ~ привілейована звичайна акція cost of ~s вартість капіталу від звичайних акцій • вартість звичайних акцій; dividend per ~ дивіденд на звичайну акцію; dividends on ~ дивіденди на звичайні акції; market value of an ~ ринкова ціна звичайної акції; price of ~s ціна звичайних акцій; to buy an ~ купувати/купити звичайну акцію; to hold ~s мати звичайні акції; to invest in ~ вкладати/вкласти суму у звичайні акції; to issue ~ випускати/випустити звичайні акції; value of ~s ціна звичайних акцій • вартість звичайних акцій ordinary share :: common share :: common stock (амер.); ordinary share ‡ shares (392)
Ещё