Англо-український тлумачний словник економічної лексики

OPTION

n фін., бірж. 1. опціон; a опціонний; 2. право на додаткову квоту; право вибору 1. зафіксоване контрактом право купувати або продавати цінні папери (securities), товари (commodity) чи валюту (currency¹) до визначеної дати та за визначеною ціною (strike price); ♦ вкладники — власники активів користуються правом опціону для підвищення прибутку від продажу акцій (share²), захисту чи зменшення ризику (risk) інвестицій (investment²) свого портфеля (portfolio), для страхування у випадку, коли ціни (price) на акції падають, тощо; є два основні типи опціонів: опціон покупця (call option) і опціон продавця (put option); 2. право на додаткову квоту при розподілі випуску цінних паперів між учасниками синдикату American ~ «американський» опціон; at-the-money ~ опціон за ціну угоди; buyer's ~ опціон покупця; call option; commodity ~ товарний опціон; currency ~ валютний опціон; cylinder ~ комбінований опціон; double ~ подвійний опціон • опціон покупця і продавця; European ~ європейський опціон; executive ~s опціони для керівників; first ~ опціон з правом переважної купівлі; index ~ індексовий опціон; interest rate ~ опціон з відсотковою ставкою; in-the-money ~ опціон зі сприятливою ставкою; listed ~ опціон, зареєстрований на біржі; naked ~ опціон без покриття; out-of-the-money ~ опціон з менш сприятливою ставкою; over-the-counter ~ опціон зі спеціальною умовою; ~ agreement угода опціону • опціонна угода; ~ buyer покупець опціону; ~ contract опціонний контракт; ~ deal опціонна угода; ~ deal for the call опціон на закупівлю; ~ deal for the put опціон на продаж; ~ for the call опціон на закупівлю; ~ for the put опціон на продаж; ~ market ринок опціонів; ~ of redemption право викупу; ~ premium премія за опціон; to buy an ~ купувати/купити опціон; to deal in ~s вести біржову справу з опціонами; to exercise an ~ скористатися опціоном • реалізувати опціон; to sell an ~ продавати/продати опціон; to trade an ~ замінювати/замінити опціон; to trade in ~s торгувати опціонами; to write an ~[/ option ‡ option (390) ═════════◇═════════ опціон < лат. optio (optionis) — вільний вибір (СІС : 483)
Ещё