Англо-український тлумачний словник економічної лексики

OPERATING PROFIT

бухг. прибуток з основної діяльності; прибуток з ведення операцій; прибуток з виробничої діяльності; операційний прибуток; виробничий прибуток прибуток (profit) під час регулярної діяльності підприємства за певний звітний період (accounting period), з якого відраховано витрати (expenses¹), пов'язані з прибутковим податком (income tax); ♦ прибуток з основної діяльності, який заноситься над рискою (above-the-line) у звіті про прибутки і збитки (profit and loss statement), виникає тоді, коли надходження перевищують витрати та збитки current ~ поточний прибуток з основної діяльності; net ~ чистий прибуток з основної діяльності to make an ~ одержувати/одержати прибуток з основної діяльності • діставати/дістати прибуток з основної діяльності пор. «operating loss»
Ещё