Англо-український тлумачний словник економічної лексики

OPERATING LOSS

бухг. збиток з основної діяльності; збиток з ведення операцій; операційний збиток збиток під час регулярної діяльності підприємства за певний звітний період (accounting period), з якого відраховано витрати (expenses¹), пов'язані з прибутковим податком (income tax); ♦ як показник збиток з основної діяльності у звіті про прибутки і збитки (profit and loss statement) заноситься над рискою (above-the-line); він виникає переважно тоді, коли витрати на виробництво перевищують надходження від виробництва current ~ поточний збиток з основної діяльності; net ~ чистий збиток з основної діяльності • чистий операційний збиток • чистий збиток з ведення операцій to make an ~ мати збиток з основної діяльності • діставати/дістати збиток з основної діяльності пор. «operating profit»
Ещё