Англо-український тлумачний словник економічної лексики

OBSOLESCENCE

ком. старіння; моральне зношування повна або часткова втрата виробленою продукцією і засобами виробництва своєї продуктивності або корисності у результаті розробки більш досконалої технології, зміни попиту, моди, стилю, матеріалів, функцій або з інших причин, які не стосуються їх фізичного зношування artificial ~ штучно викликане старіння; built-in obsolescence заплановане старіння; contrived ~ навмисно викликане старіння; functional ~ функціональне старіння; industry ~ зношування у виробництві; in-plant ~ старіння у процесі виробництва; inventory ~ старіння запасів; material ~ зношування конструктивних матеріалів; method ~ моральне старіння методу виробництва; physical ~ фізичне зношування; planned ~ планове старіння • запланована заміна застарілих товарів; postponed ~ відкладене зношування • відстрочене старіння; product ~ моральне зношування продукції; style ~ старіння зовнішнього оформлення ~ of equipment застарівання устаткування; ~ of seasonal goods застарівання сезонних товарів
Ещё