Англо-український тлумачний словник економічної лексики

NONCURRENT LIABILITIES

бухг., рах. довгострокові зобов'язання; довготермінові зобов'язання зобов'язання, термін оплати якого настає через рік згідно з датою складання балансового звіту (balance sheet); ♦ довгостроковими зобов'язаннями є: середньострокові і довгострокові позики у формі облігацій (bond), застави (mortgage) тощо non-current liabilities :: long-term liabilities :: deferred liabilities :: fixed liabilities :: long-term obligations :: term liabilities; non-current liabilities ‡ liabilities² (387); non-current liabilities ‡ financial statements (385) пр. «current liabilities»
Ещё