Англо-український тлумачний словник економічної лексики

NONCURRENT ASSETS

фін., бухг. необоротні активи; довгострокові активи активи (assets¹), які підприємство багаторазово використовує в ході своєї господарської діяльності; ♦ необоротні активи поділяються на матеріальні (tangible assets) і нематеріальні (intangible assets) активи non-current assets :: long-term assets; non-current assets ‡ A. assets¹ (383); non-current assets ‡ B. assets¹ (383) ▹▹ «current assets»
Ещё