Англо-український тлумачний словник економічної лексики

MONOPOLY

марк., ек. n монополія; монополістична компанія; монополістичне об'єднання; a монопольний; монополістичний структура ринку (market¹), за якої виключне право на виробництво чи реалізацію певного виду товару, послуг належить одній особі, групі осіб, підприємству, галузі або державі, а конкуренція (competition) обмежена або взагалі відсутня; ♦ в умовах монополії підвищуються ціни (price), бо немає тиску конкуренції absolute ~ абсолютна монополія • необмежена монополія; allround ~ всеосяжна монополія; bilateral ~ двостороння монополія; business ~ підприємницька монополія; buyer's ~ монополія покупця; closed ~ закрита монополія; commercial ~ торговельна монополія; complete ~ повна монополія; consolidated ~ групова монополія; discriminating ~ монополістична компанія, яка збуває одні й ті самі товари за різними цінами; export ~ експортна монополія • монополія на експорт; financial ~ фінансова монополія; foreign trade ~ монополія зовнішньої торгівлі; government ~ державна монополія; group ~ групова монополія; import ~ імпортна монополія • монополія на імпорт; antimonopoly laws антимонопольне законодавство; ~ company підприємство-монополія; ~ firm фірма-монополія; ~ laws закони про монополію; ~ of location монополія місцезнаходження; ~ of scale монополія, яка виникає завдяки масштабу виробництва; ~ policy політика щодо монополій; ~ power монопольна влада на ринку • монопольна влада над ринком • монопольна ринкова влада; ~ price монопольна ціна; ~ profit монопольний прибуток; ~ tax податок на монополію; to grant a ~ надавати/надати монополію; to have a ~ of мати монополію на що-небудь; to have a ~ on мати монополію на що-небудь; to hold a ~ володіти монополією monopoly ‡ market situations (389) ═════════◇═════════ монополія < давньогр. monopolion — право монопольного продажу < monos — один і pōleō — продаю; запозичення через посередництво польс. monopol < нім. Monopol < лат. monopōlium; звідси зах. укр. форма монополь; стара укр. форма монополия закріпилася в ужитку з 1588 р. (ЕСУМ 3 : 508; ЕС-СУМ З : 106) пор. «cartel»; «oligopoly»
Ещё