Англо-український тлумачний словник економічної лексики

MONOPOLISTIC COMPETITION

марк., ек. монополістична конкуренція організаційна структура ринку (market¹), яка характеризується такими головними ознаками: а) великою кількістю підприємств, які продають подібні продукти (product); б) переконанням споживача (consumer), що однакові продукти значною мірою відмінні один від одного; в) якістю упаковки (packaging), виразними торговельними знаками (trademark), а також ефективністю реклами (advertisement); г) легким входженням підприємств на ринок і т. ін. monopolistic competition ‡ market situations (389) ═════════◇═════════ конкуренція < лат. concurrencia — змагання, суперництво ▹▹ «competition»
Ещё