Англо-український тлумачний словник економічної лексики

MERGER

бірж. злиття; об'єднання; поглинання об'єднання двох або більше підприємств шляхом купівлі за згодою акціонерів (shareholder) одним підприємством активів (asset¹) або контрольного пакета акцій (share²) іншого підприємства з метою уникнення конкуренції (competition), підвищення ліквідності (liquidity¹) підприємства, розширення напрямків виробництва, проникнення на нові ринки, залучення досвіду інших керівників (manager), нових методів чи з інших причин; ♦ розрізняють такі види злиття: горизонтальне (horizontal merger), коли підприємства виготовляють однаковий товар або надають одні й ті самі послуги для того самого ринку, напр. однакові послуги двох банків або однакові товари двох нафтохімічних підприємств; вертикальне (vertical merger), коли підприємства знаходяться в одній системі каналу збуту (channel of distribution), напр. постачальник паперу і покупець — видавець газети; конгломератне (conglomerate merger), коли підприємства обслуговують різні ринки, напр. продуктові крамниці й бюро подорожей і т anticompetitive ~ злиття з метою зниження конкуренції; conglomerate merger; corporate ~ злиття корпорацій; cross-frontier ~ злиття підприємств, які знаходяться в сусудніх країнах; diversification ~ злиття різнопрофільних підприємств; downstairs ~ низхідне злиття; horizontal merger; industrial ~ промислове злиття; market extension ~ злиття підприємств одного профілю, які виступають на різних ринках • злиття з метою розширення ринку збуту; monopoly ~ злиття монополій; outright ~ пряме злиття; product extension ~ злиття підприємств, які пов'язані виробництвом або збутом; stock-swap ~ злиття, яке супроводжується обміном акцій між учасниками; transnational ~ злиття підприємств, які знаходяться в різних країнах; vertical merger ~ agreement угода про злиття; ~s and acquisitions (M&A) злиття і придбання; ~ between (two or more companies) злиття (двох або більше компаній); ~ broker брокер з питань злиття; ~ of banks злиття банків; ~ of businesses злиття підприємств; ~ of companies злиття компаній • злиття підприємств; ~ of enterprises злиття підприємств; ~ plan план злиття; ~ proposal план злиття • пропозиція про злиття; to agree to a ~ погоджуватися/погодитися на злиття; to approve a ~ затверджувати/затвердити злиття • схвалювати/схвалити злиття; to arrange a ~ домовлятися/домовитися про злиття; to propose a ~ пропонувати/запропонувати злиття; to take part in a ~ брати/взяти участь в об'єднанні; merger : demerger; merger ‡ merger (389)
Ещё