Англо-український тлумачний словник економічної лексики

MEMORANDUM OF ASSOCIATION

юр. австрал., англ. установчий договір акціонерного товариства; установчий договір юридичної особи; заявка на реєстрацію акціонерного товариства юридичний документ про створення акціонерного товариства, який оформляється засновниками і разом зі статутом акціонерного товариства (articles of association) становить конституцію (constitution) товариства; ♦ в установчому договорі акціонерного товариства містяться такі пункти: назва товариства; предмет і мета діяльності товариства; розмір дозволеного акціонерного капіталу (authorized capital); порядок розподілу прибутку (profit) і відшкодування збитків; склад і підписи засновників; місцезнаходження товариства і т. д. to draw up a ~ оформляти/оформити установчий договір акціонерного підприємства; to sign a ~ підписувати/підписати установчий договір акціонерного підприємства memorandum of association (англ., австрал.) :: certificate of incorporation (амер., канад.); memorandum of association ‡ constitution of a company (384) ▹▹ «articles of association»
Ещё