Англо-український тлумачний словник економічної лексики

LIQUIDITY

фін., бухг. ліквідність 1. спроможність реалізувати оборотні активи (current assets) за готівку за короткий час і без значних втрат; ♦ чим легше обернути актив (asset¹) на гроші, тим ліквіднішим вважається актив; 2. спроможність підприємств, банків своєчасно виконувати свої кредитно-фінансові зобов'язання cash ~ готівка; company's ~ ліквідність підприємства; excess ~ надмірна ліквідність; financial ~ фінансова ліквідність; high ~ висока ліквідність; international ~ міжнародна ліквідність; low ~ низька ліквідність; official ~ офіційна ліквідність; overall ~ загальна ліквідність; private ~ приватна ліквідність; short-term ~ короткострокова ліквідність; sound ~ висока ліквідність; tight ~ обмежена ліквідність ~ of a company ліквідність підприємства; ~ of assets ліквідність активів; ~ of money грошова ліквідність; preference for ~ схильність до ліквідності ═════════◇═════════ ліквідність < лат. liquidus — рідкий, текучий
Ещё