Англо-український тлумачний словник економічної лексики

LEVERAGE

фін. амер., канад. леверидж; платоспроможність; фінансовий важіль; співвідношення власних і позикових коштів засіб підвищення купівельної спроможності (purchasing power) та прибутковості (profitability) підприємства із використанням позикового капіталу (debt capital), розмір якого встановлюється за коефіцієнтом заборгованості власного капіталу (debt-equity ratio); ♦ що вище значення коефіцієнта, то нижча платоспроможність, тобто розмір позики (боргу) перевищує оптимальний рівень у структурі капіталу підприємства і підвищує фінансовий ризик (risk), що веде до мінливості прибутковості capital ~ міра фінансового ризику • фінансова залежність; debit ~ дебетовий леверидж; favourable financial ~ сприятливий леверидж • прибуткове використання позикових коштів; financial ~ фінансовий леверидж (показник використання позикових коштів) • міра фінансового ризику; high ~ висока платоспроможність; low ~ низька платоспроможність; negative ~ збиткове використання позикових коштів; operating ~ операційний леверидж (частка постійних видатків у загальних видатках на виробництво продукції) • міра операційного ризику; positive ~ позитивний леверидж • прибуткове використання позикових коштів; total ~ сумарний леверидж to increase ~ збільшувати/збільшити платоспроможність; to reduce ~ зменшувати/зменшити платоспроможність leverage:: gearing (австрал., англ.) :: financial leverage :: financial gearing (австрал., англ.)
Ещё