Англо-український тлумачний словник економічної лексики

KICKBACK

ком. розм. хабар; виплата «подяки» незаконна або таємна виплата грошей кому-небудь за певне рішення чи послугу, учинені незаконно на користь тому, хто платить; ♦ виплата «подяки» може мати форму комісійної винагороди (commission¹), обсягу замовлень (order²), заробітної плати (wage) тощо to give a ~ давати/дати комусь хабара; to receive a ~ одержувати/одержати хабара; to take a ~ приймати/прийняти хабара • брати/взяти хабара kickback — ґалда (діал.) ═════════◇═════════ хабар < тур χabär — вістка, що тлумачиться за вихідним значенням «нагорода вісникові» (Фасмер 4:213) kite mark якс. англ. знак якості Британського інституту стандартів; знак паперового змія позначка у формі паперового змія, яка вказує на те, що виготовлений товар (goods) відповідає вимогам Британського інституту стандартів (БІС) щодо певного рівня якості to advertise a ~ рекламувати за знаком якості БІС; to bear a ~ мати знак якості БІС
Ещё