Англо-український тлумачний словник економічної лексики

INVENTORY TURNOVER

фін., бухг. оборотність запасів; оборотність товарних запасів; коефіцієнт оборотності запасів; оборотність товарно-матеріальних запасів; оборот запасів; оборот товарно-матеріальних запасів фінансовий показник, що встановлює відповідність величини середнього розміру товарно-матеріальних запасів (average inventory) на підприємстві протягом року до величини собівартості проданого товару (cost of goods sold) за рік; має таку формулу підрахунку: inventory turnover = cost of goods sold ÷ average inventory ♦ за цим показником визначається ефективність підприємства в реалізації запасів favourable ~ сприятлива оборотність запасів; high ~ висока оборотність запасів; low ~ низька оборотність запасів; satisfactory ~ задовільна оборотність запасів to calculate ~ підраховувати/підрахувати оборотність запасів; to increase ~ збільшувати/збільшити оборотність запасів; to reduce ~ зменшувати/зменшити оборотність запасів inventory turnover :: inventory turnover ratrio :: merchandise turnover :: stock turnover; inventory turnover ‡ activity ratios (382) ▹▹ «efficiency»
Ещё