Англо-український тлумачний словник економічної лексики

INTERNATIONAL MONETARY FUND

(IMF) Міжнародний валютний фонд (МВФ) міжнародна валютно-кредитна організація в системі Організації Об'єднаних Націй, мета якої — сприяти валютному співробітництву, розширенню міжнародної торгівлі та зростанню економіки шляхом стабілізації валютних курсів (exchange rate), встановлення і контролю багатосторонньої системи платежів щодо поточних операцій між країнами — членами Фонду, запобігання знеціненню валют при конкуренції (competition) тощо; ♦ кошти Міжнародного валютного фонду формуються внесками країн-членів, сума яких визначається згідно з обсягами національного доходу і міжнародної торгівлі країни financed by the ~ фінансований Міжнародним валютним фондом; to apply to the ~ звертатися/звернутися з проханням до Міжнародного валютного фонду • подавати/подати заяву до Міжнародного валютного фонду • подаватися/податися до Міжнародного валютного фонду; to use the ~ користуватися Міжнародним валютним фондом international monetary fund ‡ international monetary organizations (387)
Ещё