Англо-український тлумачний словник економічної лексики

INTERNAL RATE OF RETURN

(IRR) фін. бухг. внутрішня ставка доходу ставка, за якою поточна вартість (present value) передбачуваних грошових потоків (cash flow) пропонованої інвестиції дорівнюватиме грошовій сумі початкової інвестиції (initial outlay), тобто ставка, за якої чиста поточна вартість (net present value) дорівнюватиме нулю; ♦ за цим показником оцінюється доцільність інвестиційного проекту (project); підприємство вираховує на основі ризику фінансування проекту його, вартість, граничну ставку (hurdle rate), при якій схвалюється чи відхиляється проект; напр., граничну ставку для схвалення проекту визначено в 15 %; якщо внутрішня ставка доходу вища за граничну ставку, то проект здебільшого приймається, якщо нижча, то відхиляється high ~ висока внутрішня ставка доходу; low ~ низька внутрішня ставка доходу to calculate the ~ підраховувати/підрахувати внутрішню ставку доходу; to determine the ~ визначати/визначити внутрішню ставку доходу; to estimate the ~ підраховувати/підрахувати внутрішню ставку доходу internal rate of return ‡ capital budgeting methods (384)
Ещё