Англо-український тлумачний словник економічної лексики

INFLATION

n ек., фін. Інфляція; a інфляційний процес стихійного підвищення загального рівня цін, тобто відрив сукупного попиту (demand) на товари і послуги від сукупної пропозиції (supply¹), що зумовлює загальне падіння купівельної спроможності грошової одиниці; ♦ до основних показників рівня інфляції в країні можна віднести індекс споживчих цін (consumer price index) та індекс цін виробництва (producer price index) anticipated ~ сподівана інфляція; continuous ~ постійна інфляція • тривала інфляція; controlled ~ контрольована інфляція; cost ~ інфляція, спричинена зростанням витрат виробництва; cost-price ~ інфляція, спричинена ростом витрат виробництва; cost-push ~ інфляція, спричинена ростом витрат виробництва; credit ~ кредитна інфляція (викликана надмірною кредитною експансією); creeping ~ повзуча інфляція; demand ~ інфляція, спричинена перевищенням попиту над пропозицією; demand-pull ~ інфляція, спричинена перевищенням попиту над пропозицією • інфляція, яка викликана високим попитом; demand-shift ~ інфляція, яка викликана зміною в попиті; excessive ~ надмірна інфляція; expected ~ сподівана інфляція; galloping ~[/ above ~ вище інфляції; below ~ нижче інфляції; expected rate of ~ очікуваний темп інфляції; high rate of ~ високий темп інфляції; ~ accounting облік впливу інфляції • інфляційний облік; ~ development інфляційний процес; ~ differential інфляційна різниця в оплаті роботи • інфляційна різниця цін; ~ rate темп інфляції • зростання інфляції; ~ tax інфляційний податок; to arrest ~ припиняти/припинити інфляцію; to avert ~ запобігати/запобігти інфляції; to control ~ контролювати інфляцію; to curb ~ стримувати/стримати інфляцію; to halt ~ припиняти/припинити інфляцію; to reduce ~ знижувати/знизити інфляцію; to restrain ~ обмежувати/обмежити інфляцію; t inflation : deflation; inflation ‡ inflation (387) ═════════◇═════════ інфляція < англ. inflation — надування, наповнення, здуття < лат. inflatio — здіймання, пучіння (ЕСУМ 2:313) ▹▹ «hyperinflation»
Ещё