Англо-український тлумачний словник економічної лексики

INDUSTRY

прс. 1. промисловість; індустрія; 2. галузь; галузь промисловості; галузь економічної діяльності 1. організована діяльність, яка забезпечує виробництво товарів (goods) і послуг (service¹) видобутком та переробкою сировини, виготовленням предметів споживання, матеріалів тощо; 2. окремий вид діяльності, науки, виробництва, напр. торгівля (trade), підприємництво (business²), послуги тощо advertising ~ рекламна галузь • рекламна індустрія; agricultural ~ сільськогосподарська галузь • сільськогосподарське виробництво; aircraft ~ авіаційна промисловість; airline ~ авіатранспортна галузь • авіалінії; allied ~ies суміжні галузі промисловості; artisan ~ кустарне виробництво; automobile ~ автомобільна промисловість; aviation ~ авіаційна промисловість; basic ~ важка промисловість • основна галузь промисловості; building ~ будівельна галузь; business service ~ галузь ділових послуг; capital goods ~ промисловість, яка виробляє засоби виробництва; capital-intensive ~ капіталомістка галузь промисловості • капіталомістка промисловість; catering ~ галузь ресторанного обслуговування на замовленн to close down an ~ закривати/закрити галузь (справу); to develop an ~ розвивати/розвинути галузь; to expand an ~ розвивати/розвинути галузь • збільшувати/збільшити обсяги випуску галузі; to finance an ~ фінансувати галузь • фінансувати справу • фінансувати промисловість; to reorganize an ~ перебудовувати/перебудувати галузь; to streamline ~ упорядковувати/упорядкувати промисловість • раціоналізувати промисловість ═════════◇═════════ індустрія < польс. industria або нім. Industrie < фр. industrie — промисловість; промислова діяльність; промисел; майстерність; спритність < лат. industria — діяльність; старанність; працьовитість (ЕСУМ 2 : 303)
Ещё