Англо-український тлумачний словник економічної лексики

INDIRECT MATERIAL

вир., бухг. допоміжні виробничі матеріали матеріали, які використовуються у процесі виготовлення продукту, але не є частиною готового продукту; • до таких матеріалів відносять, напр., знаряддя, яке використовується для виготовлення меблів, або форми для литва тощо to calculate ~ підраховувати/підрахувати витрати допоміжних матеріалів; to cover ~ покривати/покрити витрати допоміжних матеріалів; to meet ~ costs оплачувати/оплатити витрати на допоміжні матеріали • покривати/покрити витрати на допоміжні матеріали; to pay for ~ оплачувати/оплатити допоміжні матеріали • сплачувати/сплатити допоміжні матеріали; to work out ~ обраховувати/обрахувати витрати допоміжних матеріалів indirect material ‡ manufacturing overheads (388) пр. «direct material»
Ещё